17 octombrie 1845 – A trecut la cele veșnice în Sibiu, Episcopul ortodox Vasile Moga

17 octombrie 1845 – A trecut la cele veșnice în Sibiu, Episcopul ortodox Vasile Moga. A urmat școala românească, apoi Gimnaziul evanghelic-luteran din Sebeș, Liceul Romano-Catolic din Alba-Iulia și Cluj. Tuns în monahism la Mănăstirea sârbă Cruședol, la 18 aprilie 1811. Mitropolitul de Carloviț, Ștefan Stratimirovici (1790-1836), l-a hirotonit Episcop, instalându-1 la Cluj, la 29 iunie 1811. Pe lângă grija acordată învățământului românesc, Episcopul Moga a militat pentru îmbunătățirea situației sociale și materiale a clerului și poporului român, pentru ușurarea taxelor pentru preoții români. S-a îngrijit de starea morală a tineretului român ortodox, prin tipărirea de manuale și cărți teologice, precum: Cărticica bunelor moravuri; Psaltirea; Liturghierul (1814), Ceaslovul (1816), Acatistul (1819), Penticostarul (1841), Evanghelia (1840 și 1844) ș. a. A tipărit mai multe „Pastorale” cu un conținut educativ, pentru creșterea religiozității poporului și pentru pregătirea preoților în săvârșirea cultului.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…