17 octombrie 1845 – A trecut la cele veșnice în Sibiu, Episcopul ortodox Vasile Moga

17 octombrie 1845 – A trecut la cele veșnice în Sibiu, Episcopul ortodox Vasile Moga. A urmat școala românească, apoi Gimnaziul evanghelic-luteran din Sebeș, Liceul Romano-Catolic din Alba-Iulia și Cluj. Tuns în monahism la Mănăstirea sârbă Cruședol, la 18 aprilie 1811. Mitropolitul de Carloviț, Ștefan Stratimirovici (1790-1836), l-a hirotonit Episcop, instalându-1 la Cluj, la 29 iunie 1811. Pe lângă grija acordată învățământului românesc, Episcopul Moga a militat pentru îmbunătățirea situației sociale și materiale a clerului și poporului român, pentru ușurarea taxelor pentru preoții români. S-a îngrijit de starea morală a tineretului român ortodox, prin tipărirea de manuale și cărți teologice, precum: Cărticica bunelor moravuri; Psaltirea; Liturghierul (1814), Ceaslovul (1816), Acatistul (1819), Penticostarul (1841), Evanghelia (1840 și 1844) ș. a. A tipărit mai multe „Pastorale” cu un conținut educativ, pentru creșterea religiozității poporului și pentru pregătirea preoților în săvârșirea cultului.

Comentarii Facebook


Știri recente