16 noiembrie 2011 – Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, împlinește 54 de ani

Înalt Preasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, împlinește 54 de ani de la naștere. Cu acest prilej, clericii, credincioșii, monahii și monahiile din cuprinsul mitropoliei noastre îi sunt alături, înălțând rugăciuni pentru sănătate, putere de muncă și îndelungare de zile.

La data de 16 noiembrie, acum 54 de ani, venea pe lume în satul Spinu, din comuna Peștișani, județul Vâlcea, cel care avea să fie ales de Dumnezeu spre a fi părinte și arhipăstor ‘turmei celei cuvântătoare’ a credincioșilor din Oltenia. A fost botezat cu numele de Ion. Primii pași spre Sfânta Biserică i-a făcut alături de părinții săi, Gheorghe și Maria, buni creștini și păzitori ai dreptei credințe. După ce a absolvit școala primară din satul natal, unde s-a dovedit a fi un elev sârguincios, tânărul Ion Popa a bătut, în anul 1974, la poarta Mănăstirii Frăsinei. Aici a fost primit mai întâi ca frate, urcând mai apoi, treaptă cu treaptă, frumoasa și în același timp anevoioasa cărare a călugăriei. În anul 1975 s-a înscris la cursurile Seminarului Teologic ‘Sfântul Grigorie Teologul’ din Craiova, dorind să pătrundă mai mult tainele cuvântării și trăirii lui Dumnezeu.

În perioada 1981-1985, a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar de la București. Finalul acestei perioade a fost încununat prin susținerea tezei de licență cu titlul: ‘Cunoașterea lui Dumnezeu și ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa’. După absolvirea studiilor universitare, tânărul frate a îmbrăcat haina monahală, primind numele de Irineu. Ulterior a primit hirotonia întru ierodiacon (1985) și ieromonah (1986).

În anul 1985, ierodiaconul Irineu Popa a fost admis la școala doctorală a Institutului Teologic din București, unde a studiat patrologia. Tema lucrării a fost ‘Politica religioasă a împăratului Iustinian’, realizată sub coordonarea pr. prof. dr. Ștefan Alexe. După ce, timp de un an de zile (1986-1987), a urmat cursuri de limbă și literatură franceză în cadrul Facultății de Litere a Universității din Grenoble, și-a continuat studiile doctorale pe specialitatea teologie dogmatică la Institutul Teologic Ortodox ‘Saint Serge’ din Paris (1987-1990). În urma susținerii tezei cu titlul ‘La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand’, elaborată sub coordonarea științifică a pr. prof. dr. Boris Bobrinskoy, comisia doctorală i-a acordat titlul de doctor în teologie, cu calificativul ‘Magna cum laude’. În paralel, a urmat și cursuri de limba engleză la Londra (1989-1990), precum și de arheologie biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur – Ierusalim (1990-1991). În anii 1990-1991, a predat istoria Bisericii Universale la Institutul Teologic ‘Saint Serge’ din Paris.

Arhiereu-vicar al Episcopiei de Râmnic

Pe 6 septembrie 1991, părintele nostru Irineu a fost rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului, cu titulatura de ‘Slătineanul’, și a fost învestit ca Episcop prin Decretul nr. 77 din 6 septembrie 1991 al președintelui României. Slujba de hirotonie întru arhiereu a avut loc la data de 6 octombrie 1991. Din anul 2000, a fost ales ca referent pentru manuale de religie din cadrul Comisiei teologice și liturgice a Sfântului Sinod, iar din 2003 îndeplinește funcția de secretar al Comisiei speciale pentru canonizarea sfinților români.

În calitate de Episcop-vicar, PS Irineu a participat la mai multe simpozioane și întruniri ecumenice din țară și de peste hotare. Vom menționa aici doar o mică parte din ele: Congresul liturgic al Institutului Teologic ‘Saint Serge’ din Paris (12-19 iunie 1986), Colocviul internațional ‘Ortodoxia și frumusețile ei într-o lume secularizată’ (Bossey, Elveția, 17-24 aprilie 1987), Colocviul științific ‘Rolul religiei în cultura și civilizația popoarelor’, organizat de Institutul Mondial al Religiilor din Paris (5-8 martie 1988), Simpozionul ‘Rolul Sfântului Nicodim în monahismul românesc’ (Mănăstirea Tismana, 23 septembrie 2006), Colocviul ‘Toward Jerusalem Concil Two’ (TJC II) – ‘Spre al doilea sinod de la Ierusalim’ (Mănăstirea Sâmbăta de Sus, 16-19 octombrie 2006) etc.

Din anul 1991, PS Irineu a început activitatea didactică la Facultatea de Teologie a Universității din Craiova, mai întâi ca profesor suplinitor la Catedra de istoria culturii și civilizației bizantine (1991-1994), venit prin transfer de la Institutul Teologic ‘Sfântul Serghie’ din Paris. În 1994 a devenit titularul Catedrei de teologie dogmatică și Morală (1994-1997), apoi conducătorul acesteia (1997) și al Catedrei sistematico-practice (2004-2008). Din anul 2008, IPS Irineu este decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul aceleiași instituții (24 ianuarie 2008). În perioada 1999-2001, a activat pe postul de profesor de teologie morală la Facultatea de Teologie ‘Andrei Șaguna’ din Sibiu.

Între anii 2002 și 2005, PS Irineu a urmat cursurile doctorale din cadrul Facultății de Drept ‘Nicolae Titulescu’ din Craiova, obținând în anul 2005 titlul de doctor în drept civil, cu teza ‘Raportul dintre preceptele morale creștine și normele juridice’, elaborată sub coordonarea științifică a acad. dr. Ion Dogaru, cu calificativul ‘Magna cum laude’.

Pe tot parcursul activității universitare de până acum, IPS Părinte Irineu a scris numeroase cărți, studii, articole și traduceri. Dintre acestea le amintim pe cele mai recente: ‘Iisus este Același, ieri și azi și în veac’, un vast tratat de hristologie, publicat anul trecut la Editura ‘Mitropolia Olteniei’ și ‘La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand’, lucrare prefațată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și publicată anul acesta la Editura ‘Basilica’ a Patriarhiei Române. În data de 22 noiembrie 2010, activitatea cărturărească a Mitropolitului nostru a fost încununată cu titlul de membru de onoare al Academiei Române.

Mitropolit al Olteniei și Arhiepiscop al Craiovei

Pe 8 iulie 2008, PS Irineu Slătineanu a fost ales de Sfântul Sinod al BOR în scaunul de Mitropolit al Olteniei. La data de 27 iulie 2008, Catedrala mitropolitană ‘Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir’ din Craiova a devenit neîncăpătoare pentru numărul mare al credincioșilor care au venit să-l întâmpine pe noul lor arhipăstor. În această calitate, IPS Irineu a sfințit sute de biserici, a înființat numeroase așezăminte sociale, a rânduit preoți și diaconi spre folosul credincioșilor. Dragostea pentru carte a fost așezată la loc de cinste în preocupările Înalt Preasfinției Sale. Atât Editura Mitropoliei Olteniei, cât și Revista Mitropoliei au fost ridicate, prin publicații de valoare, la locul meritat, alături de marile foruri culturale din România.

Comentarii Facebook


Știri recente