140 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Teologie din Bucureşti | „Parcursul învățământului teologic la noi se întinde pe mai multe secole”

Se împlinesc 140 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti (FTOUB). Deschiderea oficială a instituţiei de învăţământ a avut loc în data de 12 noiembrie 1881.

Într-un interviu acordat Ziarului Lumina, decanul FTOUB, pr. Ioan Moldoveanu, a evidenţiat faptul că „parcursul învățământului teologic la noi se întinde pe mai multe secole”.

Demersuri pentru institu­țio­nalizarea acestui tip de învățământ, spune părintele decan, s-au făcut imediat după Unirea de la 1859, când a avut loc o reorganizare a seminariilor din Principate: în 1864 şi în 1893.

„Aceasta avea să ducă într-un orizont nu foarte îndepărtat la fondarea facu­l­tăților de teologie”, precizează părintele Moldoveanu.

Iniţiativa de a deschide o facultate de teologie în capitală i-a aparţinut mitropolitului primat Calinic Miclescu, în 1864.

„Însă abia în toamna lui 1880 s-a mai luat în discuție în Sfântul Sinod această temă, reieșind un proiect de lege pentru înființarea facultății. Acesta urma să fie înaintat spre discuție corpurilor legiuitoare, dar, întârziind să fie recunoscută, s-a purces la deschiderea solemnă în 12 noiembrie 1881, cursurile începând patru zile mai târziu în clădirea Universității. În ianuarie 1883, cursu­rile nu s-au mai putut ține din pricini generate de greutățile financiare. S-a reușit restabilirea situației și, după reluarea discuțiilor între Sinod și Camera Deputaților, în 1884, Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice a numit primii trei profesori, iar deschiderea solemnă a cursurilor avea loc în 4 noiembrie 1884”.

În 1890 avea să fie publicată în Monitorul Oficial (nr. 74) legea care recunoştea înfiinţarea Facultăţii de Teologie. Textul legii era următorul:

Articol unic. Pe lângă cele patru Facultăţi, prevăzute prin art. 249 din Legea Instrucţiunii Publice, se recunoaşte ca făcând parte din Universitatea din Bucureşti şi Facultatea de Teologie, având aceleaşi drepturi şi prerogative ca şi celelalte facultăţi şi supusă la aceleaşi îndatoriri.

În 1948 facultatea îşi schimba încadrarea juridică. Decretul nr. 177 privind regimul general al cultelor religioase din România, publicat în Monitorul Oficial, nr. 178 din ziua de 4 august, în art. 54 prevede că: „Facultatea de Teologie din Bucureşti se transformă în Institut Teologic de grad Universitar, iar personalul didactic şi administrativ, împreună cu prevederile bugetare respective, trec de la învăţământul public la Ministerul Cultelor“.

Deschiderea oficială a cursurilor noului Institut Teologic a avut loc la 30 ian. 1949. A primit mai întâi ca sediu clădirea fostului Seminar Central iar, apoi, în oct. 1949, clădirea fostei Şcoli normale, de pe strada Sfânta Ecaterina, nr. 2.

Pr. Ioan Moldoveanu, Decanul FTOUB. Sursă foto: Ziarul Lumina.

Revenirea în Universitate a avut loc în anul universitar 1991-1992. În decursul timpului au fost înfiinţate şi noi specializări: Teologie Litere şi Teologie Asistenţă socială (1991), Teologie Patrimoniu Cultural şi Teologie Limbi Clasice: Greacă şi Latină (1995) şi Teologie Pictură Bisericească (1996).

Începând cu anul universitar 2005-2006, structura învăţământului teologic universitar a fost schimbată conform cerinţelor aderării României la Comunitatea Europeană şi potrivit principiilor Chartei de la Bologna. Astfel, studiile au fost organizate pe un singur domeniu, acela al teologiei ortodoxe, cu patru specializari: Teologie pastoralăTeologie didacticăTeologie socialăArtă sacră, pe o durata de 3 ani – licenţa, 2 ani – master şi 3 ani – doctorat.

În anul 2017, O extensie universitară a Facultăţii de Teologie Justinian Patriarhul din Bucureşti a fost înfiinţată în Italia, la Roma.

Foto credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente