12 martie | Lansarea proiectului cultural „Tânărul poet și poezia – creație, revelație și tradiție a neamului românesc”, la Oneşti

Asociația Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” lansează luni, 12 martie, proiectul cultural „Tânărul poet și poezia – creație, revelație și tradiție a neamului românesc”, informează site-ul oficial al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. 

Proiectul de tip concurs se adresează tuturor elevilor din ciclul primar și gimnazial din Municipiul Onești şi constă în compunerea de poezii, respectând cele trei secțiuni de creație:

 1. pastel
 2. poezie istorică (cu referire la Centenarul Marii Uniri)
 3. poezie creștină

Elevii  interesați (clasele 0 – 8)  se pot înscrie la acest concurs printr-un email la adresa: [email protected]. În conținutul mesajului va fi scris numele și prenumele elevului, domiciliul, categoria (primar / gimnazial) și secțiunea (pastel, poezie istorică sau poezie creștină). Este necesară mențiunea reprezentantului sau a tutorelui elevului (nume, prenume și gradul de rudenie și numărul de telefon). Înscrierea va fi confirmată de organizatori tot prin email.

Etapele desfășurării concursului sunt:

 • 12 martie:  informarea cadrelor didactice și a elevilor.
 • 13-16 martie: perioada de compunere.
 • 16 martie trimiterea prin corespondență a celor 20 de poezii ( 10 poezii pentru ciclul gimnazial și 10 pentru ciclul primar), selectate mai întâi la nivelul fiecărei Unități de învățământ din Onești sau pe e-mail, la adresa [email protected]
 • 19 – 20 martie: selectarea celor mai frumoase creații de poezie de către o comisie de jurizare, compusă din trei membrii pentru fiecare secțiune, după cum urmează: un reprezentant al asociației organizatoare, un cadru didactic și un elev de liceu dintre tinerii voluntari ai asociației noastre în parteneriat cu Colegiul „Grigore  Moisil” din Municipiul Onești și „Dimitrie Cantemir” Municipiul Onești.
 • 21 martie 2018, Ziua internațională a poeziei : premierei celor mai reușite creații artistice.

Premiile oferite tinerilor poeți sunt următoarele:

 • Diploma de excelență „Tănărul poet și poezia – mijloc de creație, revelație și tradiție a neamului nostru”;
 • Pachet cu cărți de poezie și rechizite necesare actului educațional;
 • Premii în bani pentru cele două categorii, primar și gimazial, la toate cele trei secțiuni: pastel, poezie istorică și poezie creștină (vor fi în total 18 premii).
 • Premiul I- 200 lei: pentru cele 3 secțiuni, la ciclul gimnazial, cât și la ciclul primar (în total 6 premii);
 • Premiul II- 100 lei: pentru cele 3 secțiuni, la ciclul gimnazial, cât și la ciclul primar (în total 6 premii);
 • Premiul III – 50 lei: pentru cele 3 secțiuni, la ciclul gimnazial, cât și la ciclul primar (în total 6 premii).

Deoarece este un concurs care formeză tinerii poeți pentru o viața bazată pe moralitate, cinste și respect față de valorile autentice, toți elevii, părinții (reprezentanții legali) și cadrele didactice, sunt rugate să promoveze originalitatea și creația proprie, nefiind acceptată plagierea sau compoziția altor persoane decât cele participante la acest concurs.

Organizatorii și juriul format pentru acest concurs își rezervă dreptul de a selecta cele mai originale și nobile creații poetice.

Informații suplimentare la numarul de telefon 0745462605 (Florentina Ion – pedagog social) sau pe email: [email protected]

Foto credit: public domain

Comentarii Facebook


Știri recente