100 de ani de viaţă, 75 de preoţie

A împlinit venerabila vârstă de 100 de ani chiar de praznicul Bunei Vestiri. S-a bucurat să aibă mereu alături oameni buni, monahi, monahii şi fii duhovniceşti, care îl consideră un dar de la Dumnezeu pentru vieţile lor. Din cei 100 de ani, 75 i-a dedicat slujirii preoţeşti. Pentru înţeleptul ieromonah Nicolae Marinescu, proinstareţ al mănăstirii ilfovene „Sfântul Nicolae“-Sitaru, această cunună dalbă de ani reprezintă „o mulţumire pe care o închin înaintea Maicii Domnului“.

Zile la rând a plouat peste comuna Grădiştea. A turnat ca din burduf. În păduricea de lângă Mănăstirea Sitaru, pământul musteşte de apă, de viaţă, de vigoare. Ca un stăpân al locului, ieromonahul Nicolae Marinescu apare, din vreme în vreme, în cerdacul chiliei sale. Scrutează zările tăcut. De la nivelul etajului la care se află poate privi în voie peste coama copacilor. Cercetează atent cu ochii săi albaştri, obosiţi de ani, câmpurile arate, păsările în zbor, grădina şi turla bisericii, curtea interioară pe unde se preumblă călugării şi credincioşii aşezământului monahal.

Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente