100 de ani de la sfinţirea bisericii Parohiei Certieni

Credincioşii din Parohia Certieni, Protopopiatul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, vor serba mâine, 2 noiembrie 2014, un secol de când a fost sfinţită Biserica „Sfinţii Voievozi“, potrivit mmb.ro. Locaşul de închinăciune a fost supus de-a lungul a 100 de ani unor lucrări de reconsolidare. De asemenea, au fost realizate şi alte construcţii care au întregit ansamblul parohial.

Parohia „Sfinţii Voievozi“ din satul Certieni, comuna Bărgăuani, judeţul Neamţ, este situată la 26 de kilometri de Piatra Neamţ şi la 25 de kilometri de municipiul Roman. Biserica parohiei este cunoscută sub numele de Biserica „Sfinţii Voievozi“ sau Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“. Certieniul este sat vechi răzăşesc, iar odată cu împroprietărirea din anul 1864 s-au adus clăcaşi de pe moşia boierească de la Baratca, care, locuind împreună cu răzeşii, au format această comunitate, având o vechime de peste 500 ani. Înainte de anul 1900, această parohie a avut o biserica de lemn de dimensiuni mai reduse, având Sfânta Masă ,,un trunchi de stejar“ situat în partea stângă a cimitirului, aşa cum au relatat bătrânii din sat. De la acest vechi sfânt locaş a mai rămas o bucată din catapeteasmă reprezentând Sfinţii Proroci şi Sfinţii Apostoli, care a fost descoperită în anul 2010 şi care se păstrează în actuala biserică. Aceasta a fost pictată în stil bizantin, având caractere chirilice. „Odată cu trecerea timpului, pentru săvârşirea sfintelor slujbe a fost nevoie de ridicarea unui alt locaş de închinăciune, astfel că pe data de 25 martie 1908 s-a pus piatra de temelie, pe locul fostei biserici de lemn şi s-a sfinţit locul de către economul Gheorghe Popovici, protoiereu, preot paroh fiind pe atunci Ioan Scobai, cu străduinţa epitropului Ioan Vasiliu. Biserica a fost construită între anii 1908-1913, prin cheltuiala enoriaşilor din satul Certieni şi din satele vecine, iar pe 2 noiembrie 1914 a fost sfinţită de către Antim Petrescu, în timpul preotului paroh Ioan N. Teofănescu. Biserica este zidită din piatră (adusă de la stânca din Şerbeşti) până la geamuri, iar de la geam până la acoperiş este din cărămidă, lucrată manual în acest sat“, a spus pr. paroh Ioan Bucur, care păstoreşte Parohia Certieni din anul 2006.

O nouă pictură începută acum patru ani

Planul arhitectural al sfântului locaş este întocmit de către arhitectul Haralambie Harji, de origine italian, fiind executat în stil moldovenesc în formă de cruce astfel: Sfântul Altar, naos, pronaos, pridvor iar deasupra acestuia este aşezată clopotniţa. Aici se găsesc două clopote, unul mare, donat de către preotul Alexandru Sandu în anul 1810, şi unul mic, făcut de enoriaşii satului. Biserica se află situată la marginea satului pe deal, în partea de răsărit, fiind pictată de către I. Dimitriu şi nepotul său Ioan D. Purice din Roman, purtând caracteristica picturii româneşti. Catapeteasma este lucrată din lemn de către Iorgu Săpătoriu în 1913, fiind pictată între anii 1911-1913 de către I. D. Purice, nepotul pictorului amintit mai sus, în stil realist (această informaţie se află scrisă în partea dreaptă a catapetesmei lângă icoana Sfinţilor Arhangheli). De-a lungul timpului, s-au realizat lucrări importante de renovare a construcţiilor, în acelaşi timp fiind ridicate şi alte imobile. Prima lucrare de reconsolidare s-a făcut în anul 1958 în timpul preotului Drăgan Irinarh, când turnul-clopotniţă s-a depărtat de restul bisericii. Acesta a fost adus greu la forma iniţială, prin săparea unei fundaţii în partea de vest, prin turnarea unei temelii de beton şi a trei contraforturi pentru rezistenţa acestuia. Din cauza cutremurului din anul 1977, s-au făcut reparaţii generale atât în interior, cât şi la exterior. Din cauza faptului că tencuiala şi pictura s-au deteriorat, a fost nevoie de reparaţii (pereţii au fost tencuiţi, apoi s-a pictat din nou după modelul anterior acolo unde a fost cazul). Tot atunci, în timpul preotului Gheorghe Lupaşcu, s-au reparat stranele care erau într-o stare mare de degradare. În timpul preotului Vasile Savin, s-a reparat exteriorul bisericii, s-a dat cu var alb, iar tabla de pe acoperişul bisericii a fost vopsită pentru a nu pătrunde rugina. „Începând cu anul 2007, prin strădania enoriaşilor parohiei noastre şi a insistenţei credincioşilor din Parohia Pârâul-Frunţii – Dămuc, judeţul Neamţ, s-a făcut o renovare totală a exteriorului bisericii, care era într-o stare foarte mare de degradare din cauza intemperiilor naturii, mai ales în partea de nord. Tot atunci, s-a curăţat şi renovat turnul-clopotniţă în interior. Anul 2008 aduce cu sine o împlinire mare, prin ridicarea casei de prăznuire. Parohia noastră nu a avut până acum un loc special amenajat unde credincioşii să poată purta rânduielile pentru cei adormiţi“, a adăugat pr. paroh Ioan Bucur. Între anii 2009-2011 s-a împrejmuit curtea bisericii şi cimitirul cu gard nou (gard cu temelie de beton, fier forjat şi plasă de fier) şi s-a ridicat magazia unde se depozitează anumite lucruri de uz gospodăresc. În luna iulie a anului 2010 s-au început lucrările de pictură în pridvorul locaşului de închinăciune, întrucât lucrarea existentă nu respecta principiile canonice. În luna septembrie a anului 2011 s-a construit bucătăria casei praznicale şi s-a înălţat monumentul în cinstea eroilor neamului românesc. De asemenea, a fost ridicată o casă parohială. Casa pentru preotul paroh şi aşezământul social au fost sfinţite în luna iunie 2014 de Preasfinţitul Părinte Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor. „Toate aceste lucrări de înfrumuseţare şi gospodărire a bisericii noastre s-au întreprins cu munca, osteneala şi contribuţia celor 50 de familii din parohia noastră şi a credincioşilor din alte parohii, fii ai acestui sat“, a menţionat pr. paroh Ioan Bucur.

Comentarii Facebook


Știri recente