10 octombrie 1945 – A trecut la cele veșnice în Suceava, preotul, istoricul și profesorul de teologie Reli Simeon

10 octombrie 1945 – A trecut la cele veșnice în Suceava, preotul, istoricul și profesorul de teologie Reli Simeon. Liceul în Cernăuți, apoi Facultatea de Teologie de acolo (1904-1908). care-i va conferi doctoratul (1928), Facultatea de Litere și Filosofie din același oraș, studii de specializare în Istorie și cercetări de arhivă la Viena (1928-1929). Preot în diferite parohii din Bucovina (1908-1920), profesor la câteva licee din Cernăuți (1920-1928), apoi profesor de Istoria Bisericii Române la Facultatea de Teologie din Cernăuți (1929-1945); secretar, apoi director al Arhivelor Statului din Cernăuți, membru în Comisia Monumentelor istorice – secția pentru Bucovina.

Lucrări: cercetări privitoare la trecutul bisericesc al Bucovinei, majoritatea bazate pe material inedit, cules din arhivele din Viena și Cernăuți, studii despre monumentele istorico-bisericești ale Bucovinei, majoritatea publicate în revista „Candela”: Orașul Siret în vremuri de demult (1927); Politica religioasă a Habsburgilor față de Biserica Ortodoxă Română în secolul al XIX-lea, în lumina unor acte și documente inedite din arhiva Casei și Curții imperiale din Viena (1928); Propaganda catolică austriacă împotriva Bisericii ortodoxe române din Bucovina (1928); Reședința mitropolitană din Cernăuți și meșterul ei, arhitectul Iosif Hlavka (1932); Originea și vechimea creștinismului la români (1936), Călăuza monumentelor rekgioase-istorice din eparhia Bucovinei (1937); Biserica Ortodoxă Română din Maramureș în vremile trecute (1938); Istoria vieții bisericești a românilor (vol. I, 1942).

Comentarii Facebook


Știri recente