10 octombrie 1945 – A trecut la cele veşnice în Suceava, preotul, istoricul şi profesorul de teologie Reli Simeon

10 octombrie 1945 – A trecut la cele veşnice în Suceava, preotul, istoricul şi profesorul de teologie Reli Simeon. Liceul în Cernăuţi, apoi Facultatea de Teologie de acolo (1904-1908). care-i va conferi doctoratul (1928), Facultatea de Litere şi Filosofie din acelaşi oraş, studii de specializare în Istorie şi cercetări de arhivă la Viena (1928-1929). Preot în diferite parohii din Bucovina (1908-1920), profesor la câteva licee din Cernăuţi (1920-1928), apoi profesor de Istoria Bisericii Române la Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1929-1945); secretar, apoi director al Arhivelor Statului din Cernăuţi, membru în Comisia Monumentelor istorice – secţia pentru Bucovina.

Lucrări: cercetări privitoare la trecutul bisericesc al Bucovinei, majoritatea bazate pe material inedit, cules din arhivele din Viena şi Cernăuţi, studii despre monumentele istorico-bisericeşti ale Bucovinei, majoritatea publicate în revista „Candela”: Oraşul Siret în vremuri de demult (1927); Politica religioasă a Habsburgilor faţă de Biserica Ortodoxă Română în secolul al XIX-lea, în lumina unor acte şi documente inedite din arhiva Casei şi Curţii imperiale din Viena (1928); Propaganda catolică austriacă împotriva Bisericii ortodoxe române din Bucovina (1928); Reşedinţa mitropolitană din Cernăuţi şi meşterul ei, arhitectul Iosif Hlavka (1932); Originea şi vechimea creştinismului la români (1936), Călăuza monumentelor rekgioase-istorice din eparhia Bucovinei (1937); Biserica Ortodoxă Română din Maramureş în vremile trecute (1938); Istoria vieţii bisericeşti a românilor (vol. I, 1942).

Comentarii Facebook


Știri recente