10 citate ale Patriarhului Daniel despre importanța milosteniei în viața noastră

  • Hristos Domnul ne învață că nu ne putem mântui numai prin evlavie și conduită morală dacă nu suntem și milostivi.

  • Lumina faptei bune rămâne ca o comoară sfântă înaintea lui Dumnezeu.

  • Numai cine este milostiv intră în Împărăţia iubirii milostive şi smerite a Preasfintei Treimi.

  • Milostivirea, ca stare a sufletului, şi milostenia ca faptă a milostivirii, devin cale a mântuirii şi a vieţii veşnice.

  • Trebuie să fim mai aplecaţi spre suferinţele şi lipsurile celor din jurul nostru.

  • Lumina milosteniei este comoara pe care omul o ia cu el în Ceruri după dezlipirea totală de lumea materială.

  • Mântuitorul vine tainic spre noi, prin cei săraci şi singuri, prin cei bolnavi şi necăjiţi, prin orfani şi văduve. Să ieşim în întâmpinarea Lui prin milostenie, prin ajutorare frăţească şi prin facere de bine.

  • Dumnezeu, când judecă pe oameni, îi judecă într-o clipită după lumina din sufletul lor care este nemuritor.

  • Lucrarea filantropică a Bisericii își are originea din Evanghelia iubirii milostive a lui Hristos.

  • Adevărata milostenie ne face să adunăm comori în ceruri și în suflete.

Comentarii Facebook


Știri recente