1 martie 1912 – A trecut la cele veșnice în București istoricul de artă și cercetătorul științific Ana Măria Musicescu

1 martie 1912 – A trecut la cele veșnice în București istoricul de artă și cercetătorul științific Ana Măria Musicescu. După studiile liceale, le-a urmat pe cele universitare (Filosofie și Drept, 1934), dar a fost atrasă de istoria artei, devenind cercetător la Institutul de istoria artei în 1952, unde a activat în cadrul Sectorului de artă veche românească (din 1959 a devenit șefa acestui sector de artă). În 1964 s-a transferat la Sectorul de Istoria artei a Institutului de studii sud-est europene. S-a remarcat prin finețea analizei comparatiste, fiind atrasă cu precădere de studiul picturii și al broderiei bisericești. Meritele sale deosebite în analiza comparatistă a artelor spațiului bizantino-balcanic, precum și întreaga sa activitate din țară și de peste hotare au fost încununate de premiul Herder (1975). Lucrări: „Muzeul Mănăstirii Putna” (1967), „Biserica domnească din Curtea de Argeș” (1976), precum și altele cu o valoare deosebită.

Comentarii Facebook


Știri recente