Ziua Eroilor la Patriarhia Română

Eroii neamului românesc au fost pomeniţi şi la Patriarhia Română cu ocazia hramului Catedralei Patriarhale. Anul acesta, sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena (21 mai) a coincis cu sărbătoarea Înălţării Domnului, care, în Patriarhia Română, este şi Ziua Eroilor.

Cu acest prilej, în altarul de vară de pe Colina Bucurie s-a oficiat slujba Sfintei Liturghii de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de care au slujit mai mulţi membrii al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul Sfintei Liturghii, s-au rostit ectenii şi rugăciuni speciale pentru pomenirea eroilor şi luptătorilor români din toate timpurile şi toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea poporului român, iar după Sfânta Liturghie s-a oficiat şi o slujbă de pomenire. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele, troiţele şi monumentele acestora din ţară şi străinătate.

În cuvântul de învăţătură rostit, ieri, la sărbătoarea hramului istoric al Catedralei Patriarhale, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a spus: „Biserica Ortodoxă a rânduit ca ziua de pomenire a eroilor români să fie de sărbătoarea Înălţării Domnului, ca să ne arate că nu există înălţare fără smerenie, că nu există preaslăvire fără jertfire, că Hristos S-a înălţat întru slavă după ce S-a smerit pe Sine până la moarte, şi moarte pe cruce, îngropare, şi apoi prin Înviere şi Înălţare a fost preaslăvit. Pe eroii români, care cu multă iubire jertfelnică şi smerită şi-au dăruit viaţa lor pentru credinţă, patrie şi popor, pe aceştia îi cinstim şi pomenim în ziua Preaslăvitei Înălţări a Domnului“.

„Pe stema ţării noastre vulturul nu are pene fumurii, cum este în realitate, ci vulturul de pe stema României este unul de lumină, care se înalţă întru slavă şi care poartă în plisc crucea. Este singurul vultur stavrofor, purtător de cruce, care se află pe vreo stemă a unui stat. Deci, noi ne-am răstignit pofta de stăpânire asupra altora şi ne-am înălţat numai prin jertfă. De aceea, pe Arcul de Triumf din Bucureşti se spune: După secole de suferinţă creştineşte îndurate am ajuns la libertate şi unitate naţională. Nu am primit de la nimeni niciodată un cadou, ci tot ceea ce am obţinut a fost prin jertfă de sânge, financiară, prin multe osteneli şi multe nevoinţe. Astfel, când pomenim pe eroii neamului ne gândim şi la faptul că poporul nostru este purtător de cruce şi de înviere, de suferinţă şi de speranţă, de durere, dar şi de bucurie. Această taină a pomenirii celor care s-au jertfit tocmai în ziua Înălţării Domnului este o taină a vocaţiei noastre de a nu ne despărţi niciodată de Hristos cel Răstignit şi Înviat”, a mai spus Preafericirea Sa.

De asemenea, Patriarhul Bisericii noastre a spus că Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, pomeniţi ieri, au avut o legătură deosebită cu Sfânta Cruce a Domnului Hristos care le-a călăuzit viaţa, iar ei au înţeles să se jertfească pentru preaslăvirea lui Dumnezeu, libertatea şi demnitatea creştinilor.

La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit în semn de binecuvântare şi preţuire credincioşilor prezenţi la hramul istoric al Catedralei Patriarhale iconiţe, cu sărbătoarea Înălţării Domnului şi cu chipurile Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, precum şi alte daruri.

Comentarii Facebook


Știri recente