Volum dedicat Părintelui Toma Chiricuță – Cunoscut predicator din Perioada interbelică

La Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a apărut volumul „Preotul Toma Chiricuță și Așezământul Sfântului Ciprian”, semnat de Părintele Nicolae Dascălu.

Lucrarea constituie un prinos de cinstire în memoria unuia dintre marii predicatori ortodocși din perioada interbelică și, totodată, unul dintre clericii care au marcat istoria Bisericii Zlătari din București.

În primul capitol al lucrării, Părintele Nicolae Dascălu a subliniat că „mărturia sa misionară și pătimirile din ultima parte a vieții sunt consemnate în scrieri recente dedicate memoriei apărătorilor Ortodoxiei în timpul regimului comunist”.

„Biblioteca parohială de la Zlătari poartă astăzi numele Toma Chiricuță și adună cu migală cărți și articole scrise de acest mare păstor duhovnicesc sau dedicate persoanei și operei lui. Publicația noastră periodică, Giuvaierul credinței readuce în actualitate, prin restituiri și evocări, chipul luminos al Sfinției Sale”.

„Iar parabola care se desprinde din proiectul așezământului Sfântului Ciprian, ca ideal și potențial de împlinire în timp, vorbește despre legătura dintre generații, în unitatea dinamică dintre contemplație și acțiune, cuvânt și faptă, comuniune și vindecare prin iubirea răstignită a Mântuitorului Hristos”, a adăugat Pr. Nicolae Dascălu.

Lucrarea poate fi achiziționată de la pangarul Bisericii Zlătari din București.

Foto Credit: Editura Cuvântul Vieţii

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns


Știri recente