Vizita Patriarhului Ierusalimului în România

Vizita patriarhului Ierusalimului in Romania 2014

Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului s-a aflat în România în perioada 24-27 octombrie 2014. Vizita a fost prilejuită de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor şi a avut loc la invitaţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României.

Vineri 24 octombrie 2014

Delegaţia Patriarhiei Ierusalimului, întâmpinată pe Aeroportul „Henri Coandă“ din Otopeni

Delegaţia Patriarhiei Ierusalimului, condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea, a fost întâmpinată vineri, 24 octombrie, la orele prânzului, pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă“, de IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului – delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei; IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului; IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; PS Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor; PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului; PS Visarion, Episcopul Tulcii, şi PS Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei. Din delegaţia Patriarhiei Ierusalimului mai fac parte următorii ierarhi: IPS Arhistarh, Arhiepiscop de Constantina, şi IPS Nectarie, Arhiepiscop de Anthidona şi Epitrop al Patriarhiei Ierusalimului la Constantinopol.

La coborârea din aeronavă, fanfara şi regimentul de gardă ale Jandarmeriei Române au prezentat onorul. În Salonul Oficial al aeroportului a avut loc o rânduială liturgică specială pentru primirea sfintelor moaşte, încheiată cu o slujbă de Polihroniu, după cum aflăm din Ziarul Lumina. La ceremonial au participat arhim. Timotei Aioanei, Episcop-vicar ales al Arhiepiscopiei Bucureştilor, clerici din Administraţia Patriarhală, precum şi Excelenţa sa, Grigorios Vassiloconstandakis, ambasadorul Republicii Elene la Bucureşti. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Potirul“ al Mănăstirii „Radu Vodă“ din Bucureşti. La final, IPS Mitropolit Andrei a adresat un cuvânt de bun venit. Preafericitul Părinte Patriarh Teofil a răspuns printr-un cuvânt de mulţumire pentru primirea călduroasă de care s-a bucurat: „Sunt bucuros pentru faptul că, astăzi, Bunul Dumnezeu şi Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, m-au învrednicit să fiu prezent în ţara dumneavoastră, pe aceste meleaguri pe care sfinţii au trăit şi au binecuvântat poporul român. Astăzi am reuşit să aduc în ţara dumneavoastră o părticică din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci. După cum bine ştiţi, popoarele creştin-ortodoxe nu cunosc graniţe, ci sunt unite prin credinţa noastră. Din cetatea sfântă a Ierusalimului aducem binecuvântare poporului român şi mulţumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru invitaţia adresată Nouă pentru a fi astăzi prezent în mijlocul dumneavoastră“.

Îmbrăţişarea Sfinţilor pe Colina Patriarhiei

Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, a început vineri, 24 octombrie, cu Procesiunea „Calea Sfinţilor“, care s-a desfăşurat în centrul Capitalei. Ierarhi, clerici şi credincioşi au purtat în procesiune moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie şi ale Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu, cărora li s-a adăugat ca binecuvântare specială icoana Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena cu un fragment din Cinstitul Lemn al Sfintei Cruci de la Ierusalim.

Pelerinajul „Calea Sfinţilor“ a început în acelaşi timp din două locaţii. Pe Colina Patriarhiei, moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au fost scoase din Catedrala Patriarhală şi purtate în procesiune pe bulevardul Regina Maria spre Piaţa Unirii. Procesiunea, condusă de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, PS Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei şi Noii Zeelande, şi PS Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a fost formată din slujitori de la Catedrala Patriarhală, de la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, preoţi din Protoieriile Sector 4, 5, 6 Capitală, Ilfov Sud, preoţii de caritate din Bucureşti, stareţi şi monahii, elevi de la Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul“, precum şi numeroşi credincioşi din Capitală. Pe drum, Grupul psaltic „Tronos“ al Catedralei Patriarhale a cântat troparul Cuviosului Dimitrie şi alte cântări de laudă închinate acestui sfânt.

De la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon“-Nou, moaştele Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu au fost purtate în procesiunea condusă de PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, urmat de slujitori de la Catedrala Mitropolitană, preoţi din Administraţia Patriarhală, din cadrul Protoieriilor Sector 1, 2 şi 3 Capitală şi Ilfov Nord. Cântările bisericeşti au fost interpretate de un grup de elevi de la Seminarul Teologic din Bucureşti. Procesiunea s-a desfăşurat pe străzile Şerban Vodă şi Bibescu Vodă până la baza Colinei Bucuriei. Cele două braţe ale Pelerinajului „Calea Sfinţilor“ s-au reunit la Crucea brâncovenească de piatră de la baza Colinei Bucuriei. Aici a sosit de la aeroport şi delegaţia Patriarhiei Ierusalimului, condusă de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, precum şi ierarhii români. Preafericirea Sa a adus o părticică din Lemnul Sfintei Cruci încadrată într-o icoană a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. În continuare, procesiunea s-a desfăşurat spre Catedrala Patriarhală, unde, pe un podium special amenajat în vecinătatea locaşului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit odorul sfânt adus de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, în prezenţa unui sobor de ierarhi români şi străini. După ce au fost săvârşite o rânduială de primire a sfintelor odoare şi slujba Polihroniului, o cântare de laudă la momente festive, Preafericitul Părinte Daniel a rostit cuvântul către pelerini, intitulat „Drumul Crucii – Calea Sfinţilor“. În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Teofil a rostit un cuvânt în care a mulţumit pentru invitaţia de a vizita Biserica Ortodoxă Română. De asemenea, Preafericirea Sa a arătat legăturile strânse între Patriarhia Ierusalimului şi Biserica Ortodoxă Română.

La final, Lemnul Sfintei Cruci încadrat în icoana Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, şi moaştele Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu au fost aşezate spre închinarea şi bucuria tuturor în baldachinul special amenajat din vecinătatea catedralei.

Sâmbătă, 25 octombrie 2014

Întâlnire cu studenţii Universităţii Bucureşti

Sâmbătă, 25 octombrie 2014, Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ieru­sa­li­mu­lui şi al Întregii Palestine, a avut o întâlnire cu cadrele didactice, cerce­tă­torii şi studenţii programului de Studii religioase din cadrul Facultăţii de Limbi şi Lite­raturi Străine a Universităţii din Bucureşti, condus de conf. dr. Madeea Axinciuc. Întâlnirea s-a desfăşurat în sala de şedinţe a Senatului Uni­ver­si­tă­ţii din Bucureşti.

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la a­ceas­­tă întâlnire a fost Înalt­prea­sfin­ţitul Părinte Mitro­polit Nifon, Arhiepiscopul Târ­go­viştei şi Exarh patriar­hal.

Întâlnirea a început cu un cuvânt de bun venit, adresat de mo­deratoare, iar Pa­tri­arhul Ie­ru­salimului şi-a exprimat bucuria întâlnirii cu studenţii şi cer­ce­tă­torii unui centru care are ca scop inclusiv studiul limbilor clasice şi cunoaşterea aprofundată a vieţii Orientului Mijlociu, în tre­cut şi în contemporaneitate.

În continuare, conf. dr. Ma­deea Axinciuc a prezentat, pe scurt, programul pe care-l coor­do­nează în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, subliniind prezenţa în cadrul acestuia a unui centru de studii bi­zan­tine.

Preafericitul Părinte Pa­tri­arh Teofil i-a felicitat pe coordonatorii programului de Studii religioase, accentuând rolul Bi­zan­ţului în ceea ce priveşte istoria Patriarhiei Ierusalimului, dar şi în ceea ce priveşte actua­li­tatea cu­l­turii bizantine. Pa­triarhul Ie­ru­salimului a subliniat rolul scri­e­rilor Părinţilor bizantini, foarte actuali prin felul în care abordau tematici redescoperite astăzi de psihologi, sociologi şi filosofi, dar şi importanţa icoanei bizantine, care face cunoscută Ortodoxia în în­treaga lume.

La sfârşit, unii studenţi şi cer­cetători i-au adresat câteva în­tre­bări Preafericitului Pă­rinte Patriarh Teofil despre rolul des­co­peririlor arheolo­gice, dar şi al progresului ştiin­ţific în ceea ce pri­veşte trecutul biblic al Lo­cu­ri­lor Sfinte.

Patriarhul Ierusalimului doctor honoris causa al Universităţii din Bu­cu­reşti

În ziua de 25 octombrie 2014, în Sala de festivităţi „Con­stan­tin Stoicescu“ a Universităţii din Bu­­cureşti, în prezenţa Prea­fericitului Părinte Daniel, Pa­tri­ar­hul Bisericii Ortodoxe Ro­mâ­ne, şi a rectorului prof. dr. Mir­cea Dumitru, a avut loc decer­na­rea titlului de doctor honoris causa al Universităţii din Bu­cu­reşti Prea­fericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ie­ru­sali­mului.

Titlul a fost înmânat de către prof. dr. Gheorghe Vlad Nistor, preşedintele Senatului Uni­ver­si­tăţii din Bucureşti, iar Lau­datio a fost citit de conf. dr. Ma­deea Axinciuc, coordonator al pro­gramului de Studii religioase din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine. La eveniment au participat membrii de­legaţiilor Patriarhiei Ieru­sa­li­mu­lui şi Patriarhiei Române, mem­brii Senatului universităţii, ca­dre didactice universitare, stu­denţi şi oameni de cultură, pre­cum şi membri ai Corpului di­plo­matic de la ambasadele Isra­e­lului, Iordaniei, Palestinei şi Franţei.

În textul laudativ, Madeea Axinciuc a prezentat biografia Patriarhului Ierusalimului, subliniind pregătirea academică excelentă şi implicarea Prea­fericirii Sale în dialogul intercreştin şi interreligios.

Preafericitul Părinte Teofil al III-lea a citit cuvântul intitulat „Misiunea Patriarhiei Ieru­sa­li­mu­lui astăzi“, în care a subliniat ro­lul important al Bisericii Ie­ru­salimului pentru întreaga Or­to­do­xie, atât în trecutul istoriei sa­le bizantine, cât şi în contempo­ra­neitate, prin găzduirea cu căl­du­ră a tuturor pelerinilor care vin să se închine la Locurile Sfinte.

Patriarhul Teofil a mai sub­li­ni­at faptul că „Patriarhia Ie­ru­­sa­­limului a fost un agent al pă­­cii şi al reconcilierii în în­trea­ga sa is­torie şi avem o experi­en­ţă se­cu­la­ră atât în ceea ce pri­veş­te tra­iul în circumstanţe di­fe­rite, cât şi în privinţa aducerii co­mu­ni­tă­ţi­lor diferite laolaltă pentru asigurarea bunului trai pentru toţi. Patriarhia a conştientizat mereu că, pentru a face pacea şi recon­ci­lierea să înflorească, oamenii re­ligioşi trebuie să lupte, în e­ga­lă măsură, pentru dreptate, recu­noaştere reciprocă, drepturi umane fundamentale, siguranţă şi securitate pentru toţi“.

La sfârşit, Corala „Armonia“ a Arhiepiscopiei Tomisului a interpretat un scurt grupaj de cântări religioase în limbile română şi slavonă.

Patriarhul Ierusalimului și Patriarhul României la Palatul Cotroceni

Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României au fost primiţi sâmbătă, 25 octombrie 2014, la Palatul Cotroceni, de Președintele României, domnul Traian Băsescu.

Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea a primit din partea Președintelui României, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul Naţional „Steaua României” – în grad de Mare Cruce.

În cadrul întrevederii, după cum aflăm de la TRINITAS TV, Președintele României și-a exprimat aprecierea pentru eforturile pe care Patriarhia Ierusalimului le face cu scopul de a cultiva dialogul între religii și confesiuni la Locurile Sfinte.

La rândul său, Patriarhul Ierusalimului a mulțumit pentru contribuția comunității românești la Locurile Sfinte, fie că sunt pelerini sau cetățeni stabiliți în Ierusalim.

Patriarhul României i-a mulțumit președintelui pentru modul în care a încurajat, în toți acești ani, cooperarea dintre instituțiile statului și Biserică, adăugând faptul că vizita Preafericirii Sale Teofil al III-lea în România înseamnă foarte mult pentru credincioșii din țara noastră, confirmând, astfel, legăturile istorice și spirituale profunde care ne leagă de Locurile Sfinte.

Cei doi patriarhi și delegațiile însoțitoare au vizitat la final Biserica”Adormirea Maicii Domnului” din incinta Palatului Cotroceni.

Duminică 26 octombrie 2014

Patriarhul Ierusalimului la Biserica brâncovenească Sfântul Gheorghe – Nou

Biserica ”Sfântul Gheorghe” – Nou din București a primit duminică, 26 octombrie 2014, vizita Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului. Evenimentul a fost cu atât mai important cu cât, în urmă cu mai bine de 300 de ani, un al patriarh al Ierusalimului, Hrisant Nottara, oficia sfințirea locașului de cult. Sfânta Liturghie a fost oficiată cu acest prilej de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei.

La Sfânta Liturghie a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal.

În cuvântul ținut la finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Teofil și-a exprimat bucuria de a se fi aflat în biserica voievodală de la kilometrul zero al Capitalei. La final, Patriarhul Ierusalimului a dăruit Bisericii o cruce de binecuvântare tradițională din sidef și o icoană a Maicii Domnului numită ”Ierusalimiteana”.

Părintele Paroh a vorbit în continuare despre istoria bisericii, amintind și de evenimentele care au avut loc anul acesta, cu prilejul Anului Comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni.

La final, Patriarhul Ierusalimului a primit din partea bisericii mai multe daruri. Din delegația care l-a însoțit pe Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al Ierusalimului a făcut parte IPS Aristarhos, Arhiepiscop de Konstantinis şi IPS Nectarios, Arhiepiscop de Antidonos. De asemenea, la Sfânta Litughie a fost prezent și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Timotei Aioanei, Episcop-vicar ales al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Sfinţirea Centrului rezidenţial pentru persoane vârstnice „Sfântul Silvestru” din Capitală

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Sfântul Silvestru” din Capitală a fost sfințit duminică, 26 octombrie 2014. Slujba a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul României, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

„Scopul acestui așezământ este de a aduce pace, bucurie şi speranţă persoanelor care vor sta aici. Suntem recunoscători în primul rând lui Dumnezeu şi tuturor celor prin care Dumnezeu a lucrat”, a precizat Patriarhul României.

Grija față de bătrâni, copii și bolnavi arată gradul de civilizație al unei națiuni, a evidențiat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit centrului o icoană cu Sfinții Martiri Brâncoveni. Preafericitul Părinte Patriarh Teofil a dăruit o icoană cu Maica Domnului și o cruce din sidef de binecuvântare.

Din partea parohiei Sfântul Silvestru, cei doi întâistătători au primit, fiecare, o icoană cu Sfântul Voievod Neagoe Basarab și o fotografie în care a fost surprinsă anul acesta Sfânta Lumină de la Ierusalim.

Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice ”Sfântul Silvestru” a fost ridicat cu ajutorul Primăriei Sectorului 2 al Capitalei. La final, cei doi patriarhi au vizitat Biserica ”Sfântul Silvestru”.

Luni 27 octombrie 2014

Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou – Ocrotitorul Bucureştilor, la Patriarhie

De sărbătoarea Sfântului Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, la 27 octombrie 2014, Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată în Catedrala Patriarhală de către Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului şi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

Alături de Patriarhul României şi Patriarhul Ierusalimului s-au aflat ierarhi din delegaţia Patriarhiei Ierusalimului şi ierarhi membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române.

La acest eveniment au participat importante personalităţi de stat şi locale, preoţi şi diaconi din Arhiepiscopia Bucureştilor, dar şi numeroşi credincioşi şi pelerini care au aşteptat pe Dealul Patriarhiei cu răbdare pentru a se închina la Icoana şi Sfintele Moaşte depuse în baldachinul special amenajat lângă Catedrala Patriarhală.

După citirea Pericopei Evanghelice, Patriarhul Ierusalimului a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit şi despre viaţa Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit de asemenea un cuvânt de învăţătură intitulat Credincioşii pelerini simt iubirea milostivă a lui Dumnezeu şi a sfinţilor în viaţa lor.

În continuare, Patriarhul României a mulţumit Preafericitului Părinte Teofil al III-lea pentru vizita în România şi aducerea Icoanei cu un fragment din Lemnul Sfintei Cruci şi i-a dăruit o icoană reprezentând pe Sfinţii Martiri Brâncoveni şi i-a acordat şi Ordinul Sfinţii Martiri Brâncoveni.

La rândul său, Patriarhul Ierusalimului i-a oferit în dar Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române o icoană reprezentând Învierea Mântuitorului Iisus Hristos şi Sfântul Mormânt, dar şi o cruce de binecuvântare şi a spus că „Dumnezeiasca liturghie de astăzi este o confirmare aici a faptului că suntem una împreună a aceeaşi Biserică a Domnului nostru Iisus Hristos şi noi personal şi delegaţia noastră suntem cu adevărat recunoscători Preafericirii Voastre şi domnului Preşedinte al României şi desigur prezenţa distinsă a membrilor Guvernului României este un semn al moştenirii noastre comune creştine”.

Apoi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai subliniat: „Noi suntem bucuroşi că aproape 7.000 de pelerini ortodocşi români au fost anul acesta au fost în Ţara Sfântă prin Centrul de pelerinaj al Patriarhiei Române şi sperăm ca până la sfârşitul anului să avem 9.000 sau 10.000 şi aceşti credincioşi ortodocşi români pelerini sunt primiţi cu multă bucurie de către Preafericirea Sa şi de către toţi slujitorii de acolo din Ţara Sfântă. Această prezenţă a pelerinilor arată şi vocaţia Patriarhiei Ierusalimului de a primi pelerini la Locurile Sfinte. Ne-a spus în aceste zile Preafericitul Părinte Patriarh Teofil că o mulţime de oameni care au fost la Locurile Sfinte şi-au schimbat viaţa, chiar dacă nu au fost foarte credincioşi. Unii au venit ca turişti şi s-au întors înapoi ca pelerini. Au simţit ajutorul lui Dumnezeu în viaţa lor. Şi în aceste zile de pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi de la venirea moaştelor căreia se împlinesc exact anul acesta 70 de ani. În 1944 Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost adusă la Bucureşti pentru a fi protejată racla cu moaştele ei aici la Biserica Catedrală Patriarhală pentru sărbătorile Sfântului Dumitru şi apoi mai multe săptămâni a stat la Biserica Mănăstirii Ciorogârla-Samurcăşeşti din apropiere de Bucureşti. Deci, în aceste zile am văzut o mulţime de credincioşi la Iaşi şi aici la Bucureşti, mai ales venind aici în pofida vremii foarte reci.”

Patriarhul Ierusalimului a mai vorbit despre importanţa pelerinajelor în Ţara Sfântă.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a mulţumit ierarhilor prezenţi şi tuturor celor implicaţi în buna desfăşurare a hramului Catedralei Patriarhale: autorităţi centrale şi locale, preoţi, profesori, studenţi teologi, elevi seminarişti, jandarmi şi voluntari de la diferite organizaţii medicale.

Plecarea delegației Patriarhiei Ierusalimului

La finalul vizitei în Capitala României a delegației Patriarhiei Ierusalimului, Icoana Sfinților Împărați cu un fragment din cinstitul lemn al Sfintei Cruci a fost dusă în Reședința patriarhală. După închinarea ierarhilor prezenți, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a mulțumit Patriarhului Ierusalimului pentru vizită și pentru odorul de mare preț aflat zilele acestea pe Colina Bucuriei.

„Dorim să vă mulțumim din suflet pentru marea bucurie pe care ne-ați făcut-o în aceste zile prin prezența Preafericirii Voastre aici și a delegației care vă însoțește, dar în mod special pentru acest dar, această binecuvântare deosebită și anume faptul că ați adus lemnul cinstit al Sfintei Cruci care a produs o bucurie deosebită pentru toți pelerinii. Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos Cel Răstignit și Înviat să vă dăruiască bucuria pe care a dăruit-o femeilor mironosițe în dimineața Învierii Sale și pacea pe care a dăruit-o Sfinților Apostoli în seara zilei de Înviere a Sa. Cu această pace și bucurie de la Hristos ne întărim toți în comuniunea credinţei ortodoxe”, a precizat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, potrivit TRINITAS TV.

Un cuvânt de mulțumire a adresat și Preafericitul Părinte Patriarh Teofil.

„Ne întoarcem acasă mai bogați datorită experienței pe care ne-ați oferit-o aici, datorită vieții Bisericii din România, și realizăm puterea Sfintei Cruci și pe cea a credinței noastre Ortodoxe. Preafericirea Voastră, nu am cuvinte să-mi exprim mulțumirile pentru ospitalitatea cordială, spontană, foarte caldă și frățească de care ați dat dovadă!”, a spus Preafericitul Părinte Teofil, Patriarhul Ierusalimului.

Patriarhul Ierusalimului și Patriarhul României la Palatul Victoria

Patriarhul Ierusalimului și Patriarhul României au vizitat luni seară, 27 octombrie 2014, Palatul Victoria. Preafericitul Părinte Teofil al III-lea și Preafericitul Părinte Daniel s-au întâlnit cu premierul Victor Ponta, întrevedere în cadrul căreia s-a discutat și despre pelerinii care vizitează Țara Sfântă dar și despre frumusețea zilelor de sărbătoare de la București.

De la sediul Guvernului delegația Patriarhiei Ierusalimului a mers la Aeroportul Otopeni, fiind condusă de Înaltpreafințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, după cum aflăm de la TRINITAS TV.

Vizita Preafericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, la București s-a făcut la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Vizita delegației Patriarhiei Ierusalimului în România a început pe 24 octombrie.

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns


Știri recente

Bănăţenii şi-au cinstit ocrotitorul

Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului, a fost cinstit duminică de bănăţeni. Sfântul român a păstorit credincioșii din Timișora între anii 1650-1653. Manifestările dedicate hramului Catedralei Mitropolitane din Timişoara au început…