Vizita canonică a Patriarhului Românei în Arhiepiscopia Dunării de Jos

În zilele de 26 şi 27 noiembrie 2014, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a efectuat o vizită canonică în Arhiepiscopia Dunării de Jos, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian Crăciun cu prilejul manifestărilor organizate cu ocazia prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul municipiului Galaţi.

Dunărenii l-au primit cu bucurie pe Sfântul Constantin Brâncoveanu

Evenimentele dedicate cinstirii Sfântului Apostol Andrei în Arhiepiscopia Dunării de Jos au început de miercuri, 26 noiembrie, prin procesiunea cu moaştele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Racla cu sfintele moaşte, adusă în municipiul Galaţi de o delegaţie condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a fost întâmpinată cu onoruri militare în faţa Universităţii „Dunărea de Jos“ din municipiu, informează Ziarul Lumina.

Strada Domnească din Galaţi a fost miercuri, pentru câteva ore, neîncăpătoare. În sunetul cântărilor bisericeşti şi al miresmei de tămâie, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, preoţi, personalităţi administrative, culturale, civile şi militare, elevi seminarişti şi numeroşi pelerini au însoţit racla cu sfintele odoare, care au fost purtate în tradiţionala procesiune pe străzile oraşului până la Catedrala Arhiepiscopală. Aici au fost întâmpinate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, şi Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului. După ce a fost oficiată o slujbă de Te Deum, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian le-a vorbit celor prezenţi despre Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu. „Sfântul Constantin este şi la Dunăre acasă, în inimile, în sufletele şi în viaţa creştinilor dunăreni, unde s-a împământenit cuvântul Evangheliei din misiunea apostolică a Sfântului Andrei, urmată de cea a Sfinţilor Mucenici de la Dunăre, începând din veacul al treilea, din cupa cărora a gustat peste veacuri şi marele nostru voievod. Vine să întărească zidurile sufleteşti ale poporului prin dreapta credinţă şi iubirea sinceră de unitate şi armonie cel ce poate fi considerat Sfântul Constantin cel Nou al românilor, urmaş al Sfântului Împărat Constantin cel Mare, a cărui ultimă cetate puternică a Imperiului Roman s-a aflat în Galaţi, la Barboşi, de unde avem şi mărturia primului creştin daco-roman – Innocens, în secolul al III-lea“, a spus Înaltpreasfinţia Sa. În continuare, Arhiepiscopul Dunării de Jos i-a mulţumit Întâistătătorului Bisericii noastre pentru darul mare şi sfânt pe care l-a adus spre întărirea în credinţă, în solidaritate creştină şi umană a credincioşilor dunăreni. „Venirea moaştelor Sfântului Constantin Brâncoveanu în anul consacrat lui de Sfântul Sinod, la iniţiativa Preafericirii Voastre, este o mare binecuvântare. Să vă răsplătească Dumnezeu cu ajutorul Sfântului Apostol Andrei şi al Sfântului Constantin Brâncoveanu în jertfelnica, demna şi pilduitoarea slujire pentru zidirea Catedralei Mântuirii Neamului pe linia iubirii de ctitorii trainice atât sufleteşti, duhovniceşti, cât şi cultural-sociale, asemenea Sfântului Voievod, vlădicilor înaintaşi şi mărturiilor nepieritoare ale slujitorilor şi credincioşilor Sfintei noastre Biserici străbune“, a mai spus Înaltpreasfinţia Sa.

„Sfântul Constantin Brâncoveanu reprezintă etalonul demnităţii româneşti în vreme de încercare“

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a subliniat puterea de iubire jertfelnică a martirilor ce reiese din acceptarea şi asumarea morţii pentru Domnul Hristos. „În sfinţii martiri se arată aceeaşi iubire şi aceeaşi putere de iubire jertfelnică pe care le vedem în Hristos. În mod obişnuit, omul încearcă să scape de moarte, dar martirul are o putere, un dar de la Dumnezeu, care îi dă un curaj mai presus de fire. O mulţime de martiri simţeau că împreună cu ei suferă Hristos, sau cum Hristos în mod tainic le uşurează suferinţa, ca să poată rămâne în starea de fidelitate“, a arătat Preafericirea Sa. În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat faptul că Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu a fost un mare iubitor de Hristos şi de Biserică şi un promotor al culturii. „El este ctitor de multe locaşuri sfinte. I s-a reproşat de către otomani că a cheltuit banii sultanului zidind biserici. Însă Sfântul Constantin Brâncoveanu a făcut aceasta ca semn al iubirii sale faţă de Hristos, faţă de Biserică şi faţă de popor. El a fost un domn al păcii şi nu s-a angajat în războaie. A fost un singur război, dar nu a trimis soldaţi români, ci a plătit soldaţi străini ca să lupte. În acelaşi timp, a fost un ziditor de locaşuri sfinte, un promotor al culturii, al tiparului (prin cele cinci tipografii) şi al şcolilor. Sfântul Constantin Brâncoveanu a dezvoltat o monarhie a culturii sau o monarhie culturală, după cum o numeşte Nicolae Iorga. A dezvoltat o cultură creştină, o cultură a valorilor izvorâte din Sfânta Scriptură, din scrierile Părinţilor şi din înţelepciunea gânditorilor creştini. Trebuie să mai amintim că Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost un mare sprijinitor al întregii Ortodoxii. A organizat bine ţara şi banii pe care i-a obţinut i-a folosit pentru promovarea, apărarea şi dezvoltarea culturii creştine“, a subliniat Întâistătătorul Bisericii noastre. Totodată, Preafericirea Sa a arătat că Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu a fost şi un părinte deosebit de responsabil, mărinimos şi demn. „A avut 11 copii: 4 băieţi şi 7 fete. Ca domnitor martir, împreună cu patru fii ai săi, Sfântul Constantin Brâncoveanu reprezintă măsura sau etalonul demnităţii româneşti în vreme de încercare. Acest sfânt voievod este deosebit de actual, el a avut o statornicie în domnie şi o statornicie în credinţă şi în mărinimie. El ne îndeamnă astăzi să păstrăm dreapta credinţă, să promovăm cultura şi arta creştină“, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

La final, racla cu moaştele Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu a fost scoasă din Catedrala Arhiepiscopală şi aşezată spre închinare într-un baldachin special amenajat în vecinătatea locaşului de rugăciune.

O nouă „casă a culturii creştine“ la Galaţi

Cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la întemeierea Eparhiei Dunării de Jos şi al sărbătorilor dedicate Sfântului Apostol Andrei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a târnosit joi, 27 noiembrie, capela cu hramurile „Întâmpinarea Domnului“ şi „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ din cadrul fostului palat episcopal din Galaţi, actualul Muzeu al Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos. Întâistătătorul Bisericii noastre a binecuvântat şi a inaugurat apoi noul muzeu.

La sfinţire, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel au slujit Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, şi Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului. De asemenea, au fost prezenţi Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei; Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor; Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, şi Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. La finalul slujbei de sfinţire, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că fiecare muzeu mare ar trebui să aibă un paraclis în care să se roage cei care lucrează în el şi în care să fie pomeniţi donatorii, cei care au dăruit Bisericii obiectele expuse în muzeu.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian i-a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru vizita canonică în Arhiepiscopia Dunării de Jos şi pentru oficierea slujbei de sfinţire a capelei muzeului. „Aţi sfinţit, aşa cum era firesc, acest important spaţiu, care a redevenit sacru, această capelă unde a revenit Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu. Sfântul Constantin uneşte deopotrivă grija pentru chivotul sufletului, bisericile, şi grija pentru cultivarea minţii omeneşti, pentru cultură, şi aici este casa culturii creştine, muzeul, dar care are la bază istoria creştină din secolul al treilea“, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

La final, Patriarhul Bisericii noastre a dăruit pentru capelă o icoană cu Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, ce conţine părticele din sfintele sale moaşte. Pentru a evidenţia munca asiduă şi responsabilitatea celor care au contribuit la realizarea proiectului de restaurare a fostului palat episcopal şi la întemeierea muzeului, Preafericirea Sa a oferit Crucea Patriarhală părintelui ing. Horaţiu Ioan Moldovan, consilier eparhial pentru patrimoniu şi construcţii bisericeşti, şi Ordinul „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ pentru clerici părintelui Lucian Petroaia, vicar administrativ, şi părintelui Gelu Aron, secretar eparhial.

De asemenea, Ilie Cosmin, directorul muzeului, a primit Ordinul „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ pentru mireni. Totodată, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a oferit pentru capelă o cruce de binecuvântare, confecţionată în Atelierele Patriarhiei Române, o Evanghelie şi mai multe cărţi liturgice, apărute recent la Editurile Patriarhiei Române.

Imediat după slujba de sfinţire, IPS Casian i-a oferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Diploma de Excelenţă „Pro fide, litteris et arte“, pentru deosebita contribuţie la consolidarea, restaurarea şi ctitorirea Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos. Înaltpreasfinţia Sa i-a mai oferit Întâistătătorului Bisericii noastre o medalie cu chipul Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi cu fostul palat episcopal şi albumul „Palatul episcopal – Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos“, apărut la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Două noi puncte de lucru ale Agenţiei de pelerinaj BASILICA Travel în Arhiepiscopia Dunării de Jos

În cadrul vizitei canonice în Arhiepiscopia Dunării de Jos, Patriarhul României a sfinţit şi a inaugurat două noi puncte de lucru ale Agenţiei de pelerinaje BASILICA Travel a Patriarhiei Române. Miercuri, 26 noiembrie, a fost inaugurat punctul de lucru „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi.

„Pelerinajul este un fel de procesiune în comuniune; de aceea, el este foarte important pentru viaţa Bisericii. Pelerinajul ne aduce aminte că suntem trecători în lumea aceasta şi că după noi rămâne lumina pe care am răspândit-o“, a spus Preafericirea Sa la inaugurarea punctului de lucru „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi.

Joi, 27 noiembrie 2014, a fost inaugurat punctul de lucru „Sfântul Ioan Casian“ din Brăila. Înainte de slujba de sfinţire, Patriarhul României împreună cu ierarhii prezenţi la evenimentele desfăşurate în aceste două zile au vizitat Catedrala Naşterea Domnului din Brăila.

Comentarii Facebook


Știri recente