Vestitoare ale bucuriei Învierii

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul concertului vocal-simfonic „Bucuria Învierii”, organizat de Parohia Sfântul Ierarh Nicolae – „Dintr-o zi”, București, în Aula Magna a Palatului Patriarhiei, 19 mai 2013, Duminica Femeilor Mironosițe:

Potrivit Sfintei Scripturi și experienței sfinților, sentimentul cel mai profund al vieții creștine în Hristos și în Sfântul Duh, orientată spre înviere, este bucuria.

Primele cuvinte pe care le-a rostit Mântuitorul Hristos Cel înviat către femeile mironosițe, în ziua Învierii Sale, au fost: Bucurați-vă! (Matei 28, 9), ele fiind cele dintâi persoane umane care au auzit Evanghelia Învierii, L-au văzut și întâlnit personal pe Iisus Hristos Cel înviat și au vestit Învierea Lui ucenicilor Săi.

Femeile mironosițe au împlinit porunca primită de la înger, aceea a bine-vestirii Învierii Domnului. Ele au făcut aceasta „cu frică și bucurie mare” (Matei, 28, 8). Astfel, au devenit apostoli către Apostoli, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Toată viața creștină este îndreptată spre Înviere, întrucât este comuniune de iubire cu Hristos Cel Răstignit și Înviat. De aceea, fiecare săptămână din calendarul creștin începe cu duminica, sărbătoare a Învierii și a bucuriei veșnice. În acest sens, cântările de Sfintele Paști ne spun că Hristos Cel Înviat este „Bucuria cea veșnică”.

Bucuria creștină este în mod esențial simțirea prezenței iubitoare a lui Hristos Cel Înviat în viața omului credincios:Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe voi; rămâneți întru iubirea Mea. Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne întru iubirea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân întru iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria Mea să fie în voi și ca bucuria voastră să fie deplină.” (Ioan 15, 9-11). Așadar, bucuria creștinului este bucuria lui Hristos prezentă în cei care-L iubesc pe El. Iar forma cea mai intensă de cultivare a prezenței iubirii și bucuriei lui Hristos în viața creștină este rugăciunea.

Sfântul Apostol Pavel dorind să evidențieze legătura care există între bucurie și rugăciune, ne îndeamnă: „Bucurați-vă pururea! Rugați-vă neîncetat! Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi” (1 Tesaloniceni 5, 16-18).

Concertul vocal-simfonic din această seară, intitulat „Bucuria Învierii”, este de fapt un buchet de rugăciuni, cântate sau recitate cu sensibilitate și emoție artistică, dedicate bucuriei Învierii pe care au vestit-o femeile mironosițe.

Bucuria prezenței iubirii lui Hristos în oamenii rugători a inspirat pe autorii care au creat muzica religioasă și poeziile ascultate în timpul acestui minunat concert pascal, precum și pe interpreții care, prin talentul și profesionalismul lor, au reușit să împletească armonios elevația muzicală cu profunzimeaspirituală a textului prezentat.

Rugăciunea Bisericii, susținută de muzica solemnă, devine izvor de pace profundă și de bucurie curată. Muzica inspirată de rugăciuneexprimă bucuria întâlnirii credinciosului cu Hristos Cel Înviat, Mirele Bisericii, și cu toți sfinții Lui din veacuri și popoare diferite. Muzica aceasta unește spiritual timpul cu veșnicia, pământul cu cerul, oamenii cu îngerii, adevărul credinței cu frumusețea cântării, profunzimea teologhisirii cu elevația spirituală.

Din această perspectivă, organizarea la Palatul Patriarhiei, în Duminica Sfintelor Femei Mironosițe, a concertului vocal-simfonic „Bucuria Învierii” este o fericită premieră. Sonoritățile atât de ample și de sensibile în același timp ale interpretării coral-orchestrale au adus o îmbogățire deosebită mesajului profund creștin al repertoriului.

Între autorii cântărilor și poeziilor interpretate cu multă sensibilitate de artiștii prezenți aici în această seară se numără poeți români ca: Traian Dorz, Vasile Militaru și Zorica Lațcu sau maica Teodosia, mărturisitori ai bucuriei Învierii. Personalitatea lor luminată de fervoarea credinței și dragostea lor pentru Biserică trebuie prețuite și cunoscute, fiind expresia bucuriei întâlnirii lor personale cu Hristos Domnul, uneori la răscruce de vremi.

Organizat în Duminica Sfintelor Femei Mironosițe, acest concert este dedicat cinstirii celor care au fost primele vestitoare ale adevărului și bucuriei Învierii lui Hristos.

Însă, deodată cu femeile mironosițe, Biserica noastră cinstește și toate femeile creștine, bunici, mame, surori, soții și fiice care au contribuit la transmiterea cre¬dinței din generație în generație; femei care deseori, în vremuri grele pentru Biserică, au biruit teama și-au transmis credința multor oameni care erau fricoși, nepăsători sau nehotărâți. De aceea, alături denumele și icoana Maicii Domnului în calendarul și în iconografia Bisericii Ortodoxe există o mulțime de nume și de icoane ale sfintelor femei, ca de pildă,ale femeilor mironosițe, ale femeilor martire, ale femeilor mame evlavioase care au crescut copii în credință, ale femeilor soție de preot sau diacon, ale femeilor călugărițe, ale femeilor împărătese, regine sau principese, dar și ale femeilor simple din sate și orașe; pe scurt, ale femeilor care au adus lui Hristos și Bisericii Lui aromatele credinței și ale sfințeniei vieții lor.

Pilda vieții acestor femei sfinte inspiră azi milioane de femei creștine care sunt misionare ale bucuriei Învierii și slujitoare ale credinței creștine în familie, în parohii, în mănăstiri, în școli, în spitale, în orfelinate, în case de bătrâni, în administrație, în știință și artă, în toate sectoarele de activitate ale societății umane. Multe dintre ele, când luptă cu greutățile crizei materiale și spirituale de azi, găsesc în credințăși rugăciune cel dintâi izvor de lumină și putere spirituală, pentru a birui dificultățile vieții cotidiene.

În această seară, luminată de bucuria Învierii și a valorilor spirituale artistice împărtășite, apreciem în mod deosebit personalitatea marilor soliste și artiste: Felicia Filip, Maria Jinga, Maria Ploae și Mihaela Lamia Beligan, care prin credința, viața și activitatea lor arată demnitatea femeilor creștine: dedicate familiei, activeîn Biserică,societate, și cultivând deplin talanții primiți de la Dumnezeu. Le mulțumim pentru contribuția lor atât de luminoasă la realizarea acestui concert vocal-simfonic.

Mulțumim cu bucurie actorului George Ivașcu și solistului Vlad Miriță, precum și tânărului dirijor Daniel Jinga. Apreciem atât prestația lor din această seară, cât și implicarea lor în activitatea Bisericii în general.

Exprimăm multă apreciere pentru Orchestra Metropolitană București și pentru corul Accoustic, care au dat un plus de strălucire acestui concert desfășuratsub cupola Palatului Patriarhiei.

Cu gratitudine, felicităm pe toți organizatorii acestui concert, în special pe Preacucernicul Părinte Vasile Ioana, parohul bisericii „Sfântul Nicolae – Dintr-o Zi”, din București, locaș de cult care, anul trecut (2012), cu ocazia resfințirii, a primit al doilea hram, Duminica Sfintelor Femei Mironosițe.

Mulțumim șituturor participanților la acest concert pascal organizat spre slava lui Hristos Cel Înviat și spre cinstirea tuturor femeilor creștine.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să ne binecuvinteze pe toți și să ne dăruiască bucuria pe care a dăruit-o Sfintelor Femei Mironosițe în ziua Învierii Sale!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente