Un sfert de veac ca ierarh în slujba Bisericii lui Hristos

Anul acesta se împlinesc 25 de ani de când Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a fost hirotonit episcop. Acest eveniment a avut loc în Duminica Ortodoxiei din anul 1990, în data de 4 martie. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru, din data de 12 februarie 1990, îl alegea pe actualul Patriarh al României în treapta de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului.

Răsfoind paginile buletinului oficial al Patriarhiei Române – Biserica Ortodoxă Română -, aflăm că după şase ani în care Arhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului a avut vacant postul de episcop-vicar, în urma alegerii făcută de Sfântul Sinod, în zilele de 3 şi 4 martie 1990, Catedrala Mitropolitană din oraşul martir şi erou al Banatului a devenit neîncăpătoare pentru mulţimea credincioşilor şi invitaţilor dornici să asiste la hirotonia şi instalarea noului episcop-vicar în persoana PS dr. Daniel Lugojanul [1], care a fost precedată de rânduiala ipopsifierii (în data de 3 martie).

În acelaşi sens, noua publicaţie a Patriarhiei Române, apărută la sfârşitul lunii decembrie 1989, Vestitorul Ortodoxiei Româneşti, în al şaselea său număr, ne informa: în Catedrala Arhiepiscopală din Timişoara, în cadrul unei solemne Sfinte Liturghii, duminică 4 martie – Duminica Ortodoxiei – a avut loc hirotonia întru arhiereu a arhimandritului dr. Daniel Ciobotea, pentru postul vacant de episcop-vicar al acestei eparhii, cu titlul de Daniel Lugojanul. […] Sfinţirea în treapta de episcop a fost săvârşită de către un sobor de ierarhi, constituit din: IPS Mitropolit Nestor al Olteniei, IPS Mitropolit Nicolae al Banatului, PS Episcop Timotei al Aradului, ajutaţi de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa unui mare număr de credincioşi şi reprezentanţi ai unor culte şi confesiuni creştine din ţară şi de peste hotare. În încheierea acestui înălţător act de sfinţire întru episcop, IPS Mitropolit Nestor şi IPS Mitropolit Nicolae au ţinut câte un cuvânt de învăţătură, subliniind importanţa acestui eveniment pentru întreaga Biserică şi societate. Îndată după aceea, domnul prof. dr. Nicolae Stoicescu, ministrul cultelor, a citit în faţa tuturor celor prezenţi actul prin care se recunoaşte alegerea făcută de către Sfântul Sinod ca episcop-vicar pentru Arhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului a P. Cuv. Dr. Daniel Ciobotea. În alocuţiunea sa, noul hirotonit P.S. Episcop-vicar Daniel Lugojanul a arătat, între altele, importanţa, răspunderea şi greutatea misiunii episcopului, care trebuie înţeles ca o angajare plenară în complexitatea vieţii omeneşti, urmărind împlinirea scopului suprem pentru care a venit Mântuitorul în lume[2].

„Mă voi strădui să slujesc Evanghelia şi Biserica lui Hristos”

Referindu-se la cuvântul rostit de actualul Patriarh al României la hirotonia sa întru arhiereu, autorul articolului dedicat acestui eveniment, din revista Biserica Ortodoxă Română, ne spune că, în alocuţiunea sa, noul ierarh al Bisericii noastre s-a referit la prezenţa permanentă a Mântuitorului în viaţa bisericească şi misiunea încredinţată Apostolilor de divinul învăţător, continuată în timp, de la o generaţie la alta, de episcopii Bisericii noastre dreptmăritoare, într-o slujire măreaţă şi înfricoşătoare, ce reflectă lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos în întreaga lume. A mulţumit, cu adâncă smerenie, lui Dumnezeu pentru înalta chemare de care l-a învrednicit, invocând ajutorul divin în viitoarea sa misiune. A mulţumit, de asemenea, Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care l-a ales ca episcop-vicar, autorităţilor de stat care au recunoscut această alegere, tuturor celor care au contribuit la formarea sa, clerului şi credincioşilor care au ostenit pentru buna desfăşurare a festivităţii. […] În încheierea acestei cuvântări, noul ierarh şi-a exprimat dorinţa de a contribui, ca arhiereu, la promovarea dreptei credinţe strămoşeşti, la renaşterea spirituală a neamului nostru, «renaştere ce a început prin jertfă şi biruinţă la Timişoara şi s-a extins apoi în toată România. Mă voi strădui să slujesc Evanghelia şi Biserica lui Hristos, astfel ca Biserica să-şi regăsească şi mai mult rolul ei tradiţional de a inspira şi binecuvânta viaţa şi cultura poporului român…»[3]

Pornind de la acest cuvânt al Preafericirii Sale, din ziua hirotoniei în treapta de Episcop, putem afirma că în cei 25 de ani de slujire ca arhiereu al Bisericii Ortodoxe, Părintele nostru Patriarh a pus şi pune în lumină prin lucrarea sa rolul tradiţional al Bisericii de a inspira şi binecuvânta viaţa şi cultura poporului român.De atunci şi până astăzi, permanent, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel se îngrijeşte de apărarea şi promovarea dreptei credinţe, cultivarea unităţii bisericeşti şi naţionale a românilor de pretutindeni, intensificarea legăturii dintre credinţă şi cultură şi promovarea prin toate mijloacele a adevărului mântuitor al credinţei noastre ortodoxe.

„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor…”

Activitatea Preafericirii Sale ca Episcop al Bisericii noastre se defineşte cel mai bine prin îndemnurile adresate de Sfântul Apostol Pavel tânărului Episcop Timotei: Propovăduieşte cuvântul, stăruieşte cu timp şi fără timp… (II Tim. 4, 2). Activitatea sa se defineşte şi astăzi, la 25 de ani de la hirotonirea întru arhiereu, prin acest îndemn paulin de a lucra cutimp şi fără timp în slujirea şi propovăduirea Cuvântului Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Din Duminica Ortodoxiei anului 1990, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a implicat cu toată fiinţa sa în îndeplinirea slujirilor la care a fost chemat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre. Atât ca Episcop-vicar la Timişoara, apoi în cei 18 ani de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, cât şi în cei aproape 8 ani în scaunul de Patriarh al României a fost şi este însufleţit de cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos: Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri (Mt. 5, 16).

Acum, la împlinirea a 25 de ani de la hirotonia Întâistătătorului Bisericii noastre în treapta de Episcop îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să îl dăruiască sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Său.

Pr. dr. Ciprian Florin Apetrei – Articol publicat în săptămânalul „Lumina de Duminică” din data de 1 martie 2015.

[1] Arhid. dr. Silviu Anuichi, Hirotonia noului vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei P.S. Dr. Daniel Lugojanul în Biserica Ortodoxă Română, anul CVIII, nr. 3-4, Martie Aprilie 1990, p. 26.

[2]Constantin Sandu, Hirotonirea şi instalarea P.S. Episcop-vicar Daniel Lugojanul, în Vestitorul Ortodoxiei Româneşti, anul II, nr. 6, 15 martie – 1 aprilie 1990, pp. 3 şi 8.

[3] Arhid. dr. Silviu Anuichi, Hirotonia noului vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei… p. 28.

Comentarii Facebook


Știri recente