UN SAVANT PATRIOT ȘI ÎNȚELEPT – Academicianul Dan Berindei la 90 de ani de viață

Mesajul de felicitare al Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 90 de ani de viață a Domnului Academician Dan Berindei, Vicepreședintele Academiei Române, 04 noiembrie 2013:

Anul acesta, 2013, în data de 4 noiembrie, împreună cu întreaga comunitate științifică academică, sărbătorim pe Domnul Academician Dan Berindei, vicepreședintele Academiei Române, la împlinirea venerabilei vârste de 90 de ani (născut la 3 noiembrie 1923).

Autor al unei opere impresionante, în personalitatea Domnului Academician Dan Berindei strălucește în chip minunat erudiția istorică și filologică, noblețea spirituală și patriotismul unui neam de voievozi.

Pasiunea sa pentru cercetarea științifică, respectul pentru adevărurile istoriei și preocuparea permanentă pentru deschidere și cooperare, i-au adus un loc de seamă între personalitățile care animă și care vor continua să inspire multe generații de istorici, cercetători și oameni de cultură.

Opera Academicianului Dan Berindei ne arătă rodirea luminoasă a istoriei și culturii poporului român, personalizată adesea în domnitori și luptători eroi, în cărturari înțelepți și în artiști inspirați.

Vocația sa de a evoca și reintegra trecutul în istoria noastră vie, de a sublinia valorile spirituale ale poporului român, de a aduce în actualitate personalități sau chipuri de lumină cu valoare de simbol și de reper, i-a conturat reputația de vrednic slujitor al istoriografiei românești contemporane, atât în țară cât și în străinătate.

Opera sa trebuie cunoscută și cinstită, fiind un îndemn la o mai bună cunoaștere a identității și demnității românești, a dezvoltării și dăinuirii noastre spirituale în istorie.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieții și al tuturor binefacerilor, să dăruiască Domnului Academician Dan Berindei ajutorul Său sfânt în toată lucrarea de promovare a demnității poporului român.

Întru mulți și fericiți ani!

Cu aleasă prețuire și binecuvântare,

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente