Un nou statut al parohiei în Biserica Ortodoxă Rusă

În Biserica Ortodoxă Rusă funcționează un nou statut al parohiei. Acesta a fost aprobat în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 10 octombrie 2009, informează cotidianul Ziarul Lumina.

În cadrul Adunării eparhiale din Moscova, care s-a desfășurat în ziua de 23 decembrie 2009, Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei și al întregii Rusii a dat citire unei dări de seamă, în care a abordat și noul statut al parohiei, anunță Blagovest-Info.ru.

Preafericirea Sa a menționat că statutul parohiilor trebuia modificat deoarece nu mai corespundea cu cerințele noii legislații din Rusia. După modificare, nu mai există divergențe între statut și legislație. Noul statut introduce „unele schimbări importante în structura și competența organelor de conducere ale parohiei”. Astfel, în redactarea veche a statutului, organul suprem de conducere al parohiei era Adunarea parohială, hotărârile căreia erau confirmate de arhiereul locului. După cum a explicat patriarhul, în această situație, puterea supremă îi aparținea de facto arhiereului și, de aceea, Sinodul a hotărât să întărească aceasta din punct de vedere juridic. Noua redactare a statutului îl desemnează direct pe arhiereu „organul suprem de conducere a parohiei”. Anume de către acesta se iau, în mod exclusiv, hotărâri fundamentale legate de numirea parohului, schimbarea componenței adunării parohiale, lichidarea parohiei ș.a. Această normă juridică „corespunde pe deplin normelor canonice”, a declarat Patriarhul Kiril.

Încă o noutate a celei mai recente redactări a statutului este legată de funcția președintelui Adunării parohiale, în mâinile căruia este concentrată întreagă activitatea gospodărească și financiară a parohiei. Înainte, președintele acestei adunări era ales dintre laici, alegerea fiind aprobată de arhiereu. Conform noului statut, președinte al Adunării parohiale este numit, în mod automat, parohul bisericii. Patriarhul a remarcat că această modificare s-a făcut pentru a depăși hotărârea din timpul regimului Hrușciov, din anii 1960, care îndepărta preotul de conducerea, în fapt, a parohiei.

Fiecare parohie poate să-și realizeze propria „specializare socială”

Patriarhul Moscovei insistă asupra măririi numărului de angajați ai bisericilor. „Structura actuală a parohiei, când personalul este compus din preot, diacon, cântăreț și dirijor, este o moștenire a trecutului”, iar „necesitățile contemporane ale Bisericii impun includerea în personalul parohiei a unui asistent social, a unui pedagog-catehizator și a unui conducător de activități cu tineretul”. Acești colaboratori nu ar trebui să fie „activiști amatori, voluntari”, ci profesioniști cu salriu întreg”. „De aceea, a continuat vorbitorul, instituțiile de învățământ bisericești trebuie să înființeze secții pentru a pregăti specialiști în aceste domenii”.

Preafericitul Kiril a mai spus că o astfel de abordare a lucrurilor va permite fiecărei parohii să-și realizeze propria „specializare socială”, ceea ce este absolut necesar. S-a remarcat că această acțiune nu trebuie să fie dictată de „preferințele personale ale parohului”, ci de nevoile orașului, de nevoile aproapelui. Spre exemplu, „fiecare parohie trebuie să aibă în grijă un spital, în care preotul să meargă în mod regulat și să asiste bolnavii, nu doar atunci când este invitat în mod special”. În afară de aceasta, „parohiile trebuie să aibă în grijă și problemele sociale, cum ar fi ajutorarea adolescenților delincvenți, a fetelor tinere însărcinate, care sunt judecate de societate și înclină să facă avort”. Patriarhul Kiril a dat binecuvântarea ca în toate parohiile moscovite, până la începutul Postului Mare, să fie organizate adunări eparhiale, unde să se prezinte noul statut al parohiilor. (trad. diacon Eugeniu ROGOTI)

Comentarii Facebook


Știri recente