Ultimul prooroc care L-a vestit pe Hristos

În ziua următoare Botezului Domnului, Biserica Ortodoxă a pomenit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului. În predica rostită în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” din Reședința patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vorbit despre lucrarea pregătitoare a Botezătorului Ioan și profețiile sale despre Hristos Domnul, după cum informează Ziarul Lumina.

Sfântul Ioan Botezătorul a lucrat în sânul poporului evreu, pregătind calea venirii Domnului Hristos prin întoarcerea inimii semenilor săi la poruncile iubirii și la faptele milosteniei și prin împrospătarea înțelesurilor duhovnicești ale profețiilor vechi-testamentare, spuse de proorocii inspirați de Dumnezeu.

„Sfântul Ioan predica botezul spre pocăință, pentru iertarea păcatelor, chemând oamenii să-și schimbe viața, și motivația principală era aceasta: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor”. Predica sa începe ca și predica Mântuitorului, iar cu aceste cuvinte Ioan boteza mulțimile care veneau la el. Botezătorul trezise în inima semenilor săi conștiința că lumea are nevoie de pocăință, de schimbarea felului de a gândi, de a făptui și de a fi, și că această pocăință este etapă pregătitoare pentru Botez. Botezul lui Ioan era cu apă spre iertarea păcatelor, nu era botezul deplin pentru că așa mărturisește el: „Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar Cel care vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălțămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc””, a arătat Preafericirea Sa.

Cea mai importantă lucrare a Sfântului Ioan Botezătorul a fost mărturisirea dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos și faptul că El este Mesia, profețit, vestit și prevăzut de prooroci. „Sfântul Ioan Botezătorul confirmă că Mesia este Iisus din Nazaret. El este „Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii”. Prin acesta a proorocit jertfa Mântuitorului la sărbătoarea Sfintelor Paști. Atunci evreii serbau Paștele iudaic, consumând un miel pascal, special pregătit, ca o comemorare a eliberării lor din robia Egiptului. Aici însă Hristos, Mielul lui Dumnezeu, Se sacrifică la sărbătoarea Paștelui iudaic și îi eliberează pe oameni din robia păcatului și a morții”, a explicat Patriarhul României.

Prin cuvintele „Cel care vine după mine a fost înaintea mea pentru că mai înainte de mine era” rostite de Botezătorul despre Hristos se arată că Iisus era Fiul veșnic al Tatălui, născut însă sub ani din Fecioara Maria spre mântuirea oamenilor.

„Hristos intră în istorie pentru a ridica pe oameni din păcat și din moarte și a-i trece în viața veșnică, în iubirea Preasfintei Treimi care se arată la Iordan când Hristos Domnul este botezat. Sfântul Ioan binevestește faptul că Hristos va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, și asta înseamnă că a prevăzut pogorârea Duhului Sfânt în chip de limbi de foc la Rusalii. Numai după Pogorârea Sfântului Duh asupra apostolilor a început și Botezul pentru cei care doreau să devină creștini să facă parte din comunitatea celor care credeau în Hristos și-L mărturiseau, și au format nucleul Bisericii primare”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Sfântul Ioan Botezătorul vestește și vremurile eshatologice când Domnul Hristos, Judecătorul cel drept, va judeca viii și morți. El este prezentat de Ioan asemenea unui secerător, iar judecata ca un seceriș: „El are lopata în mână și va curăța aria Sa și va aduna grâul în jitniță, iar pleava o va arde cu foc nestins”.

Comentarii Facebook


Știri recente