Tetraevanghelul Sfântului Nicodim de la Tismana

Atunci când vorbesc despre viaţa şi activitatea Sfântului Nicodim de la Tismana, teologii şi istoricii de astăzi emit încă ipoteze, fac apel la logică, încearcă să găsească noi argumente care să susţină o părere sau alta. Totul, din cauza lipsei informaţiilor privitoare la originea, copilăria şi tinereţea lui, ca de altfel asupra întregii sale vieţi de până la venirea în Ţara Românească, dar şi după acest moment. Socotit de majoritatea cercetătorilor drept una din marile personalităţi ale Orientului Ortodox, Sfântul Nicodim de la Tismana rămâne şi astăzi, la mai bine de şase secole de la mutarea sa la ceruri, prea puţin cunoscut.

În acest context, iniţia­ti­­va Înaltpreasfinţiei Sa­­le Irineu, Arhie­pis­co­­pul Craiovei şi Mi­tro­­politul Olteniei, de a face cu­­nos­cut şi uşor accesibil, deo­po­­tri­vă pentru specialişti (teo­logi, is­torici sau filologi), dar şi pentru publicul larg, un ve­ri­­tabil re­per, un „monument“ al litera­tu­­rii noastre teologice vechi, Te­traevanghelul Sfân­tu­­lui Ni­co­dim de la Tismana, nu a pu­tut decât să ne bucure, pri­­mind-o ca pe o binecuvân­ta­re da­tă nouă de Sfântul Ni­co­dim, prin mâna ar­hi­păs­to­ru­lui nostru de astăzi.

În anul 2013, ca urmare a stră­daniilor depuse de IPS Iri­neu, a văzut pentru prima da­tă lu­mina tiparului, sub forma u­­nui volum ce reproduce prin fo­­to­­copiere cel mai important rod al activităţii cultural-teologice des­făşurate de Sfântul Ni­codim în urmă cu mai bine de şase sute de ani. Urmare a u­nui pro­iect, selectat în cadrul Pro­gra­mu­lui Operaţional Re­gio­nal şi co-finanţat de Uni­u­nea Eu­ro­pea­nă prin Fondul Eu­ropean pen­tru Dezvoltare Re­gională, al cărui beneficiar a fost Fun­da­ţia „Cuvântul ca­re zideşte“, a a­părut în con­di­ţii grafice de ex­cep­­ţie Te­tra­e­van­ghelul Sfân­tu­lui Nicodim.

Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente