Terorism şi crimă răstălmăcind valorile lui Dumnezeu

Pornind de la atentatul terorist petrecut în redacţia unei reviste satirice din Paris, am vorbit despre libertatea religioasă, despre islam şi islamism şi despre raportarea la religiile şi valorile oamenilor cu pr. prof. univ. dr. Nicolae Achimescu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Acesta susţine că fundamentalismul împins la forme extreme, cum ar fi terorismul, n-a exprimat, nu exprimă şi nu va exprima niciodată voia lui Dumnezeu. Este produsul egoismului uman, al neînţelegerii adevăratei semnificaţii a religiei şi mesajului lui Dumnezeu către oameni.

Părinte profesor, care ar fi deosebirea între modul de a se raporta la religie şi la valorile religioase al celui educat în spiritul civilizaţiei occidentale de astăzi şi al unui musulman?

În primul rând, aş dori să precizez faptul că societatea europeană de astăzi, cu precădere cea occidentală, aşa cum rezultă din multele analize sociologice făcute, este o societate secularizată, desacralizată. Pentru foarte mulţi dintre europenii de astăzi, raportarea la Dumnezeu, la religie, în general, este foarte puţin importantă, iar uneori lipseşte cu desăvârşire. Pentru multă lume, mai important este ceea ce se acumulează şi se experimentează aici şi acum, fără vreo legătură cu veşnicia, cu Dumnezeu. Deşi religia îşi păstrează în continuare caracterul de opţiune personală, foarte mulţi occidentali îşi trăiesc viaţa personală într-o formă secularizată, fără să mai ţină seama de anumite criterii sau valori religios-morale. Aşa cum subliniază cunoscutul teolog ortodox francez O. Clément, societatea secularizată de astăzi păstrează o tăcere absolută în ceea ce-L priveşte pe Dumnezeu; omul secularizat îşi duce, practic, viaţa ca şi cum Dumnezeu n-ar exista.

În schimb, musulmanii, ca şi hinduşii, se raportează cu totul altfel la propria religie şi valorile pe care aceasta le promovează. Pentru marea majoritate a musulmanilor de pretutindeni, islamul este un mod de a fi, un mod de viaţă şi comportament, prin care se legitimează ca musulmani, este cartea lor de identitate asumată cu toată fiinţa. Islamul nu este perceput de un musulman autentic doar ca o credinţă abstractă, ca o concepţie de viaţă pur teoretică, sau o problemă de cultură, aşa cum se întâmplă în cazul multora dintre creştini. Un musulman se comportă realmente ca un musulman nu doar în moschee, ci şi în viaţa sa particulară, în familie, pe stradă etc. De aceste lucruri citite de multe ori în lucrările despre islam mi-am dat seama mai ales în timpul vizitelor făcute prin Turcia, chiar dacă aici mai puţin, dar mai cu seamă prin Iran, Egipt, Iordania, ca şi în multe alte comunităţi musulmane.

Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente