Teologie şi istorie bisericească – de la Sfintele Taine la sfinţirea omului

La Editura Mi­trop­o­liei Olteniei a apă­rut la finele anului 2014 volumul de stu­diiTeologie şi istorie biser­i­cească – de la Sfintele Taine la sfin­ţirea omului a Preasfinţitului Emilian Lovişteanul, Epis­cop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Volumul descoperă în primul rând experienţa harului divin în viaţa Bisericii „pentru a cultiva darurile primite de la Dum­nezeu în familie, parohie şi mă­năs­tire, spre sfinţirea şi înfrumuseţarea vieţii pământeşti şi dobândirea veşniciei“, după cum subliniază Preasfinţia Sa în debutul cărţii. Reafirmarea daru­ri­lor duhovniceşti ce sunt împăr­tă­şite omului prin Sfintele Taine pentru creşterea sa spirituală pre­zintă viaţa creştinului, prin au­toritatea Sfântului Vasile cel Mare, drept „o punere în lucrare a harului şi a darurilor primite prin Botez, în viaţa bisericească, pe care o va duce de acum îna­inte“, manifestate în lucrarea mi­sionar-culturală şi social-filantropică a Bisericii drept „că­lă­toria persoanei umane şi înveşmântarea vieţii în comuniune de dragoste şi dialog, precum şi mărturisirea lui Dum­nezeu prin credinţă, fapte bune şi rugăciune“.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente