Starețul Mănăstirii Putna le explică tinerilor ce este adevărata prietenie

„În ziua de astăzi dumneavoastră, tinerii, căutați să legați prietenii. Dar ce trebuie să stea la baza unei prietenii?” a întrebat Arhim. Melchisedec Velnic, Starețul Mănăstirii Putna, în cuvântul de învățătură din prima zi a anului.

Sfinția Sa a vorbit despre evanghelia zilei și despre viața Sf. Vasile cel Mare, oprindu-se îndelung asupra prieteniei dintre acesta și Sf. Grigorie de Nazianz.

„Iată ce spune Sf. Grigorie Teologul despre prietenia dintre ei: «Trăiam sub același acoperământ, mâncam la aceeași masă, aveam aceleași păreri, trăiam în deplină armonie și ne spoream reciproc cu multă râvnă dragostea unuia către celălalt»”, a citat starețul.

„Iubirile curate și plăcute lui Dumnezeu, având o temelie solidă, sunt cu mult mai durabile”, a subliniat părintele arhimandrit. „Aceasta este doar legea dragostei celei mai presus de noi.”

„«Pe amândoi», spune mai departe Sf. Grigorie, «ne îmboldeau aceleași speranțe spre învățătură, adică spre ceea ce e mai de dorit de oameni. Și, cu toate acestea, invidia era de parte de noi, fiind împinși numai de râvnă».”

„Puneți-vă întrebarea, dragii mei și mari, și mici, la ce se îndeamnă tinerii în ziua de astăzi? E un îndemn spre virtute? E un îndemn spre cunoaștere? Este râvnă pentru cele înalte sau pentru plăgile care sunt asupra omenirii în ziua de astăzi?” a întrebat retoric starețul Putnei.

Sfinția Sa a continuat apoi să citeze din scrierea Sf. Grigorie Teologul: „«Ne luptam între noi nu pentru întâietate, ci ne luam la întrecere cum să o atribuim unul altuia, întrucât fiecare socotea gloria dobândită de celălalt ca pe a sa proprie. Se părea că aveam amândoi un singur suflet care punea în mișcare două trupuri»”.

„«Chiar dacă ar trebui să nu credem pe cei ce afirmă că toate sunt în toți, în cazul nostru este de crezut că fiecare din noi eram în celălalt și prin celălalt. Un singur lucru urmăream amândoi: virtutea și realizarea speranțelor viitoare, ca să trăim, adică, viața viitoare, înainte de a o fi părăsit pe cea de aici»”.

„Iată preocupări, iată model pentru dumneavoastră, toți, model pentru noi, toți , căci și noi, dacă nu i-am avea pe sfinți ca modele, ne-am prăbuși”, a spus Părintele Arhimandrit Melchisedec.

„«Privirile erau ațintite spre aceeași țintă, ca să atingem ținta cea mare, care era Hristos. Aș afirma», zice Sf. Grigorie, «că fiecare eram pentru celălalt normă și dreptar»”.

„Știți ce înseamnă normă? Lege. La aceasta se referă”, a explicat părintele stareț. „«Și dreptar după care judecam ce este bun și ce nu. Cât privește studiile, iubeam tot pe atât pe cele plăcut, cât mai ales pe cele folositoare, pentru că cele dintâi împing pe tineri spre viciu, pe când celelalte spre virtute»”.

„«Cunoșteam numai două căi», spune Sf. Grigorie. «Cea dintâi, de mare preț, cea de a doua de o valoare mai mică. Cea dintâi ducea spre casele noastre sfinte și spre profesorii care propovăduiau în ele, pe când cea de a doua la profesorii de știință profană»”.

„Deci, din cuvântul Sf. Grigorie reiese cât se poate de clar ținta lor, petrecerea lor, viața lor. Și de aici iarăși întrebarea: Spre ce ne îndreptăm, spre ce ne sprijinim unul pe altul, ce folos sufletesc acordăm celui de lângă noi?” a subliniat părintele arhimandrit.

Starețul Melchisedec Velnic și-a încheiat cuvântul de învățătură cu un citat din scrierile Sf. Sofronie de la Essex: „«Dacă nu trăiește înlăuntrul tău Hristos, nu poți înțelege corect lucrurile în viață. Inima să-ți bată cu Hristos, să respiri pe Hristos. Numai atunci ești om adevărat»”.

„Nu fugiți de Hristos, nu vă lăsați biruiți de plăgile acestei lumi. Și am amintit de multe ori: fugiți de lucrurile cele urâte, care creează dependență. Fugiți de droguri, de alcool, de tutun, de pornografie, de jocurile de noroc”, a spus părintele stareț.

„Dependența de acestea vă desfigurează, dragii mei. Și nu mai poți vedea în viață lucrurile corect. Siliți-vă să-L aveți pe Hristos, să-L mărturisiți pe Hristos și atunci atât noi, care suntem de acum trecuți după amiază către apus, vom avea odihnă privind la voi cum creșteți frumos având în fața ochilor modelele cele frumoase ale Bisericii noastre.”

„Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciune, râvnă și dragoste în împlinirea poruncilor celor dumnezeiești și să ne silim în a-L avea pe Hristos înlăuntrul nostru în acest an 2023!” a încheiat Arhim. Melchisedec Velnic.


După liturghia din prima zi de Anul Nou, membrii și simpatizanții organizațiilor de tineret l-au colindat pe Starețul Putnei, prezentând cântece și tradiții din întreaga țară.

Colindul tinerilor de Anul Nou este deja o tradiție la Mănăstirea Putna, unde și anul acesta se desfășoară tabăra de iarnă a studenților.

Sursa foto: Mănăstirea Putna (arhivă – Arhim. Melchisedec Velnic alături de Grupul vocal-instrumental „Ai lui Ștefan, noi oșteni” de la Liceul „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, jud. Suceava)

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews

Comentarii Facebook


Știri recente