Stareţa Mănăstirii Polovragi a fost înmormântată

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a oficiat duminică, 31 iulie 2016, slujba de înmormântare a maicii starețe Evghenia Vaida de la Mănăstirea Polovragi, județul Gorj, informează prof. Vasile Gogonea din cadrul Eparhiei Olteniei.

Maica Evghenia a fost o pildă de viață călugărească, de ascultare, de smerenie, de grijă pentru obștea și mănăstirea aceasta

În cuvântul său, Chiriarhul Mitropoliei Olteniei a vorbit despre monahia Evghenia, arătând că, îndată ce a intrat în monahism, aceasta și-a modelat voința și lucrarea după poruncile Lui Dumnezeu, ca să fie întru totul conformă cu ceea ce Mântuitorul nostru ne spune: «Luați jugul meu că este bun și sarcina mea este ușoară».

A fi conducătorul unei mănăstiri este cu adevărat a te integra în «jugul» Mântuitorului Hristos și a lua sarcina pe care Domnul ți-a încredințat-o. Maica Evghenia a fost o pildă de viață călugărească, de ascultare, de smerenie, de grijă pentru obștea și mănăstirea aceasta, pentru că s-a străduit, zi și noapte, ca să fie cu adevărat învrednicită să primească cununa celor aleși în Împărăția Lui Dumnezeu. Față de Biserică și față de obștea monahală și-a făcut pe deplin datoria și a considerat că lucrul cel mai important pentru fiecare în parte este ca să se unească cu Mântuitorul Iisus Hristos și să primească ceea ce este sfânt și ceea ce o face fericită în viața călugărească, pentru a primi cununa Împărăției cerurilor, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

“Maica Evghenia va fi în ceata pe care Dumnezeu a pregătit-o și unde sufletul ei va fi în Împărăția veșnică”

De asemenea, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit a spus că Bunul Dumnezeu a rânduit ca, în ultima parte a vieţii, maica stareță Evghenia să fie atinsă de o suferinţă fizică, pentru că suferința aduce nădejde şi smerenie.

Prin suferință ajungem cu adevărat să dobândim smerenia, virtute atât de importantă pentru viața noastră! Așadar, după această suferință, când am cercetat-o la spital mi-a spus cu multă smerenie, şi în același timp cu multă evlavie, să-i dăm binecuvântare să plece! Într-adevăr, trei zile au mai trecut timp în care a postit și s-a rugat și iată că acum, în această duminică sfântă, maica stareță participă la învierea cea veșnică, ziua cea marte a Împărăției Lui Dumnezeu și se va ferici în viața veșnică. Îi aducem mulțumire și Slavă Lui Dumnezeu și Îl rugăm ca maica stareță, și sufletul ei, să ajungă cu drepții în Împărăția Cerurilor. Așadar, să ne rugăm pentru ca sufletul preacuvioasei maicii starețe, Evghenia stavrofora, să fie acceptat cu drepții în Împărăția Cerurilor. Veșnică să-i fie pomenirea, în vecii vecilor, Amin!, a încheiat IPS Irineu.

Mănăstirea Polovragi, file de istorie

Adevărată oază de linişte şi spiritualitate, Mănăstirea Polovragi este situată într-o zonă de o frumuseţe deosebită din nord-estul județului Gorj, la intrarea în Cheile Oltețului ce despart Munții Parângului și Munții Căpățânii, în apropiere de Peștera Polovragi. Sfântul aşezământ monahal datează de peste 500 de ani fiind ridicat în jurul anului 1505 de către boierii olteni Radu Comisul și Petru Spătaru, în timpul domnitorului Radu cel Mare. În anul 1645, cu sprijinul domnitorului Matei Basarab, logofătul Danciu Pârâianu ctitoreşte actuala biserică pe care o închină Sfântului Mormânt. Este răscumpărată în anul 1693 de la Patriarhul Dositei al Ierusalimului de către Sfântul Domnitor Constantin Brâncoveanu care îi adaugă pridvorul, clopotniţa şi zidul de incintă. În perioada 2004 – 2012, biserica mănăstirii, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, a fost supusă unor ample lucrări de restaurare şi consolidare fiind resfinţită în zi de hram, la 15 august 2012, de  Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

 

Comentarii Facebook


Știri recente