Slujire arhierească la Tismana

Ca în fiecare an, la Praznicul „Adormirii Maicii Domnului”, marea lavră a Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana, județul Gorj, a îmbrăcat haine de sfântă sărbătoare arhierească, deoarece în prezența a mii de credincioși veniți din toate colțurile țării, a reprezentanților autorităților locale și județene, oficierea Sfintei Liturghii a fost săvârșită în altarul de vară al sfântului lăcaș de către Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, împreună cu un numeros sobor de preoți și diaconi, care au ridicat slavă Maicii Domnului, în inspiratele răspunsuri la strană, date de către Grupul psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, al Catedralei mitropolitane din Craiova.

„Maica Domnului este în Planul Lui Dumnezeu! Este rânduită să fie Născătoare de Dumnezeu, încă din veșnicie”!

După cum ne-a transmis Prof. Vasile Gogonea, în cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, ÎPS Părinte Mitropolit Irineu a subliniat că: „Astăzi, prăznuim cu evlavie și cu multă dragoste Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, în momentul trecerii din lumea aceasta spre Împărăția Cerurilor, momentul în care Preasfânta Născătoare de Dumnezeu s-a mutat de pe pământ la ceruri”! Explicând cu elocință și cu mult har faptul că Dumnezeu l-a făcut pe om ca să fie vrednic și să ajungă într-o stare fericită, așa cum a rânduit El, atunci când l-a făcut după chipul și asemănarea Sa, Arhieria Sa a pornit de la premisa că, de nenumărate ori, omul avea să treacă prin mai multe încercări, lucru pe care, dacă l-ar fi îndeplinit, cu râvnă și cu seriozitate, ar fi rămas în starea de nepătimire și de nestricăciune în care Dumnezeu l-a așezat în Rai. Iar faptul că omul supus greșelii a încălcat porunca și a lăsat să intre în interiorul său moartea, păcatul, distrugerea, a fost nevoit, Cuvântul Lui Dumnezeu, Fiul Domnului, să se facă om, să ia firea noastră, ca din aceasta să vindece toată neputința stricăciunii. Astfel că avea să fie aleasă și o persoană în care să se întrupeze, pentru că Dumnezeu n-a venit cu firea umană din altă parte, și nici n-a dorit ca să realizeze vindecarea noastră în alt chip decât așa cum suntem noi, în forma umană! „Pentru aceasta, a pregătit încă din veșnicie în planul Său, ca atunci când toate se vor împlini, El să devină om, să Se întrupeze din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, să se nască, așa cum spune Apostolul Pavel, din femeie. Ca prin aceasta, îmbrăcat cu haină umană, să realizeze îndreptarea noastră și ridicarea noastră iarăși în comunine cu Dumnezeu-Tatăl, să ne dea statornicie și putere de a rezista împotriva tentațiilor diavolului, și apoi să trecem din lumea aceasta în lumea veșnică, unde nu este întristare, nici suspin. Deci, Maica Domnului este în Planul Lui Dumnezeu! Este rânduită să fie Născătoare de Dumnezeu, încă din veșnicie”, a întărit prin cuvintele sale Mitropolitul Olteniei.

„”Eva cea nouă”, Maica Domnului, a născut viața veșnică, a născut pe cel care este dătătorul de viață!

În desfășurarea armonioasă a cuvântului său de învățătură, Mitropolitul Olteniei a subliniat că „Maica Domnului este fiica Sionului, așa cum au văzut-o profeții, este împărăteasa despre care vorbește Profetul David, este fiica de Împărat, pentru că Tatăl Cel Ceresc a ales-o ca să fie mamă Fiului Său! Astfel, Maica Domnului s-a născut în casa părinților Ioachim și Ana, și de îndată ce putut să fie adusă la Templu, a fost încredințată celor de acolo, în cântări îngerești de psalmi, în bucurie mare, căci Maica Împăratului, Templul cel sfânt și duhovnicesc a intrat în templul sfânt al poporului Lui Dumnezeu, ca acolo să se pregătească și să ajungă cu adevărat lăcaș mai desfătat decât cerurile”! Acestea toate s-au petrecut în Taina desăvârșită a Creației Dumnezeiești, în momentul în care „Dumnezeu părăsește sânurile părintești ale Tatălui Ceresc, Dumnezeu-Cuvântul, fără să se despartă de El deodată, și vine după ce Duhul Sfânt s-a pogorât peste Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și se așează în pântecele ei, își alcătuiește Trup din trupul ei, și astfel S-a născut om, ca să treacă prin toate etapele vieții noastre, de la pruncie la copilărie, la adolescență și apoi la maturitate, pe toate să le cuprindă, să le sfințească și prin trupul Său să îndumnezeiască întreaga fire umană”! Toate acestea demonstrează că: „Așadar, dacă Maica Domnului „spală” greșeala Evei, ea fiind „Eva cea nouă”, cea veche, cum știm, a greșit, a păcătuit și a născut oameni spre moarte! Că, toți cei care s-au născut din Adam și Eva au murit, iar „Eva cea nouă”, Maica Domnului, a născut viața veșnică, a născut pe cel care este dătătorul de viață! Iar, dacă Mântuitorul Hristos este viața, prin excelență, cea care L-a purtat în pântece este Maica Vieții”, a aprofundat în conținutul explicației sale duhovnicești de mare cuprindere Mitropolitul Olteniei.

În încheierea cuvântului său de învățătură arhierească, Mitropolitul Olteniei a arătat că Fecioara Maria a adormit, dar Fiul Său, Cel care a Înviat din morți, îndată a înviat trupul Maicii Sale și a preamărit-o în Ceruri! Iar în tot ceea ce întruchipează Ea, ca o făptură minunată: „Maica Domnului, când ne privește pe noi, Îl privește pe Fiul Ei! Și ne vede pe toți ca pe fiii Ei! Și așa cum L-a iubit pe Fiul Ei, total și devotat până la Cruce, încât spune Sf. Evanghelist Luca, prin cuvintele Sfântului Simeon: „Prin sufletul tău va trece sabia!”. Durere ascuțită, „mortală” prin care a trecut Maica Domnului! Deci, pentru toți, Maica Domnului este mama noastră și are grijă de noi, și păstrează legătura cu noi, prin Mântuitorul Hristos, în Biserică, îndemnându-ne întotdeauna să-L ascultăm și să facem ceea ce ne va spune El! Nu numai noi, fraților și surorilor, o avem pe Maica Domnului! Și alți creștini o cinstesc, alte biserici ortodoxe o preamăresc, și aș zice, întreaga Europă! Nu știu dacă vă dați seama sau știți acest lucru, dar drapelul Europei este drapelul Maicii Domnului! Cele douăsprezece stele nu sunt altceva decât imaginea Maicii Domnului, din Apocalipsă, cap. 12. Deci, sub asemenea stindard, o avem pe Maica Domnului ocrotitoare și ajutătoare și mergem înainte spre Împărăția Cerurilor, conduși, ajutați de Harul Preasfântului Duh, de mijlocirea Maicii Domnului și de toți sfinții! Ne rugăm Maicii Domnului, pe care noi o cinstim în chip deosebit, biserica noastră ortodoxă, și o preamăresc întru adevăr, ca Una care este neseparată de noi! Este în comuniune cu noi! Este permanent în legătură cu noi! Nu e departe de noi! Și ca o mamă este permanent în viața noastră, în sprijinul nostru! Să o cinstim cum se cuvine, să o preamărim cu bucurie, să primim poruncile pe care Ea le-a spus: „Să faceți tot ceea ce vă va spune Mântuitorul Hristos!”. Și astfel, bucuria noastră va fi negrăită, aici, pe pământ, dar și în Ceruri, unde Maica Domnului se roagă pentru noi! Așadar, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, Amin”!

După încheierea slujbei Sfintei Liturghii, pelerinii veniți de departe au primit pachete cu hrană, iar în trapeza mănăstirii măicuțele sfintei mănăstiri le-au oferit credincioșilor o agapă frățească de minunată pregustare!

Comentarii Facebook


Știri recente