Slujire arhierească la Mănăstirea Cernica

Creştinii ortodocşi se află astăzi, 1 februarie 2015, în Duminica a XXXIII-a după Rusalii, numită a Vameşului şi a Fariseului. Începând cu această Duminică, Biserica Ortodoxă a intrat în Perioada Triodului, una dintre cele trei mari diviziuni ale anului liturgic.

Liturghie arhierească la Mănăstirea Cernica

În această duminică, la Mănăstirea Cernica – vestita lavră de cultură şi spiritualitate de lângă Bucureşti – Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat fiind de un sobor de preoţi şi diaconi.

La Sfânta Liturghie, în toate bisericile ortodoxe s-a citit Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca (cap.18, vs.10-14) în care ni se prezintă Pilda Vameșului și a Fariseului: „Zis-a Domnul pilda aceasta: doi oameni s-au dus în templu ca să se roage: unul era fariseu și altul vameș. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți și desfrânați, sau ca acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul său și zicea: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa, decât acela; pentru că oricine se înalță pe sine se va smeri; iar cel care se smerește pe sine se va înălța”.

În cuvântul de învăţătură, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor a explicat celor prezenţi pericopa evanghelică, evidenţiind principalele învăţături ce reies din textul scripturistic care ne prezintă pilda Vameşului şi a Fariseului.

„Cine te-a pus pe tine judecător în locul lui Dumnezeu”

Preasfinţia Sa a subliniat faptul că trebuie să luăm aminte din această pildă cum ne rugăm când venim la Biserică, să nu aşteptăm laudă de la oameni şi să nu-i judecăm pe ceilalţi pentru păcatele lor: „Iubiţi creştini, din această evanghelie învăţăm câteva lucruri esenţiale. În primul rând când mergem la Biserică să nu ne rugăm de ochii lumii. Niciodată rugăciunea să nu fie făcută pentru a fi lăudaţi de alţii. Cei care primesc laudă aici, doar de la oameni, şi aşteaptă laudă doar de la oameni nu mai primesc răsplată de la Dumnezeu. Pe de altă parte, atunci când ne rugăm şi în general, în viaţa noastră de zi cu zi, nu trebuie să fim interesaţi de păcatele altora aşa cum a făcut fariseul care spunea că este om drept, cuviincios, curat şi care se compara cu vameşul pe care-l zărise în templu. Diferenţele acestea şi aşezarea noastră pe scaunul de judecător al lui Dumnezeu atrage mânia Lui şi nu milostivirea Sa faţă de noi. Întotdeauna când ne rugăm noi nu trebuie să fim interesaţi de păcatele altora. Părinţii Bisericii spun atât de frumos: Cine te-a pus pe tine judecător în locul lui Dumnezeu”.

Când venim la Biserică să căutăm doar păcatele noastre nu şi păcatele altora

Când noi suntem preocupaţi de păcatele altora înseamnă că de fapt nu ne vedem propriile păcate, a spus Preasfinţia Sa arătând că nu ne este îngăduit să judecăm pe alţii. Biserica, spun Sfinţii Părinţi, nu este tribunal, ea nu judecă pe nimeni. Biserica doreşte ca toţi oamenii să se vindece de neputinţele lor şi îi ajută pe oameni pentru a se îndrepta, a mai subliniat Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

„Nicăieri oamenii nu se pot vindeca de neputinţele lor şi mai ales de păcatele lor ca în Biserică pentru că întâlnirea cu Mântuitorul Hristos, Capul Bisericii, Cel care a întemeiat-o, se face tocmai în acest loc. Oricât ne-am ruga de mult în casele noastre dacă pierdem comuniunea cu Dumnezeu şi legătura cu Biserica suntem oameni morţi sufleteşte, suntem oameni care ne despărţim de Hristos. Unul dintre duhovnicii cunoscuţi ai neamului omenesc, Părintele Teofil Părâian, spunea că dacă la dânsul vine cineva la spovedanie şi îi spune că nu merge la Biserică în fiecare duminică, cu păgânii îl socoteşte pentru că un om care nu ţine legătura cu Biserica se aseamănă cu păgânii. De aceea, când venim la Biserică să căutăm doar păcatele noastre nu şi păcatele altora. Fariseul aici a greşit punând în lumină defectele altora în timp ce un om înţelept îşi vede doar propriile defecte”, a spus Preasfinţia Sa.

Vameşul este o icoană a pocăinţei

Începând cu această Duminică, Biserica Ortodoxă a intrat în perioada Triodului. Această mare subdiviziune a anului liturgic precede perioada Penticostarului și urmează celui mai lung interval din anul bisericesc, perioada Octoihului. Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre importanţa smereniei în viaţa creştinilor şi, de asemenea, a îndemnat ca fiecare să înveţe din toate textele liturgice din Perioadei Triodului deoarece acestea sunt adevărate lecţii de duhovnicie.

Dreptmăritori creştini, vameşul este o icoană a pocăinţei. Sunt oameni care, deşi ajung târziu la Biserică, vin în faţă să stea primii, în locurile cele dintâi, şi sunt oameni care vin de dimineaţă şi care preferă ultimele locuri în Biserică ştiind că cel care se înalţă se va smeri şi cel care se smereşte se va înălţa. Sunt şi astfel de oameni care după lucrarea Duhului Sfânt în inima lor ştiu că altele sunt priorităţile. De aceea, Evanghelia aceasta şi întreaga perioadă care ne desparte de sărbătoarea Învierii Domnului sunt de fapt lecţii de duhovnicie pentru noi cei risipiţi în lumea păcatului. Fiecare dintre noi trebuie să înveţe din cântările Bisericii, din rugăciunile ei şi din aceste lecturi evanghelice care au început în această perioadă cu pilda Vameşului şi Fariseului”, a spus Preasfinţia Sa.

Perioada Triodului durează zece săptămâni, dintre care trei sunt pregătitoare pentru Postul Sfintelor Paști, șase reprezintă perioada propriu-zisă a postului, iar ultima este Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Comentarii Facebook


Știri recente