Slujire arhierească la Catedrala Patriarhală

În Duminica Vameşului şi a Fariseului, astăzi, 1 februarie 2015, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie, al românilor ortodocşi din Europa de Nord, înconjurat de soborul de slujitori al Catedralei.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a arătat că fariseul nu voia să recunoască că este bolnav şi, astfel, nu a putut fi vindecat, pe când vameşul şi-a recunoscut boala şi s-a încredinţat Preamilostivului Dumnezeu, Doctorul sufletelor şi trupurilor noastre, de la Care a primit doctorie, fiind pe calea vindecării.

„Şi noi, cei care suntem în Biserica slavei, numită de Sfinţii Părinţi şi «spital duhovnicesc», trebuie să căutăm vindecarea, având smerenia vameşului şi săvârşind faptele cele bine plăcute lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare ne spune că trei sunt stările sufleteşti în care putem să facem binele, fie temându-ne de chinuri şi atunci suntem în stare de robi, fie aşteptând plată şi atunci suntem în simţirea simbriaşului, fie pentru binele însuşi şi atunci suntem în simţirea fiului. Fiul nu face voia părintelui său din frică sau pentru a primi plată, ci ca unul care voieşte să-l slujească, să-l cinstească şi să-l odihnească în el însuşi. Fie ca şi noi să-L cinstim, să-L slujim şi să-L odihnim pe Mântuitorul Iisus Hristos în noi înşine”, a subliniat Episcopul românilor ortodocşi din ţările scandinave.

La finalul sfintei slujbe, Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea de a sluji Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Patriarhală. Preasfinţia Sa este prezent în Bucureşti cu prilejul întrunirii în această săptămână a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române într-o nouă sesiune de lucru.

Comentarii Facebook


Știri recente