Slujire arhierească în parohia „Naşterea Maicii Domnului” din localitatea Ucrainca

Duminică, 1 februarie 205, ÎPS Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, însoţit de un sobor de clerici, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în parohia „Naşterea Maicii Domnului” din localitatea Ucrainca, rn. Căuşeni, după cum aflăm de la Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei.

După Sfânta Slujbă Înaltpreasfinţitul Petru a rostit un cuvânt de învăţătură, explicând pericopa evanghelică care s-a citit, menţionând următoarele: „Nu fără rost s-a rânduit de Biserică Evanghelia Vameşului şi Fariseului în Duminica de astăzi, cu care se începe Triodul, adică perioada Postului Mare, care este cel mai potrivit timp de pocăinţă. Căci precum îngerii au căzut din cer şi primii oameni au căzut din rai din cauza mândriei, tot aşa neamul omenesc a fost mântuit şi ridicat la cinstea cea dintâi în Împărăţia cerurilor prin smerenia întrupării Fiului lui Dumnezeu şi a morţii Lui pe Cruce. Şi dacă mândria a făcut pe îngerii neascultători diavoli şi pe primii oameni care erau nemuritori în rai i-a făcut muritori pe pământ, înţelegem că precum căderea şi moartea noastră a venit prin mândrie, tot aşa pocăinţa, mântuirea şi nemurirea noastră începe întâi prin smerenie”.

“Mântuitorul a spus această pildă pentru oamenii care, amăgiţi şi înşelaţi de părerea de sine, se încred şi nădăjduiesc în dreptatea lor, în faptele lor bune, privesc spre ceilalţi oameni de la înălţimea părerii lor de sine şi amăgirii lor de sine, îi defaimă, îi dispreţuiesc, îi osândesc, îi vorbesc de rău atât în taină, în sufletul lor, cât şi la arătare, înaintea oamenilor. Sau după cum spunea un sfânt părinte – ca să ne păzească de părerea de sine şi defăimarea aproapelui, care nu lasă nicidecum simţământul pocăinţei să fie însuşit de inimă, iar dacă postul nu e împodobit cu rodul pocăinţei, nevoinţa postirii rămâne deşartă”, a mai adăugat Mitropolitul Basarabiei.

Îndemnându-i pe cei prezenţi să se lepede de păcatul mândriei şi să îmbrăţişeze această frumoasă virtute a smereniei, Înaltpreasfinţia Sa a accentuat în final: “Smerenia este cel mai bun leac pentru creştinii de astăzi, pentru mântuirea noastră. Vom putea scăpa de mândrie prin mai multă rugăciune, prin post, prin citirea cărţilor sfinte şi prin spovedanie la preoţii bisericii. Cu alte cuvinte, mesajul parabolei de astăzi poate fi sintetizat astfel: „Dacamândria l-a coborat pe om din cer, smerenia l-a inaltat!”.

Preotul slujitor Serghei Ceban, împreună cu consilierii bisericii, i-au mulţumit Înaltpreasfinţitului Mitropolit şi Exarh Petru pentru vizita întreprinsă, invitându-l să vină la Ucrainca şi cu alte ocazii.

Comentarii Facebook


Știri recente