Slujire arhierească în biserica „Naşterea Maicii Domnului” din satul Sâneşti

Duminică, 1 februarie 2015, PS Antonie de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Naşterea Maicii Domnului” din satul Sâneşti, raionul Ungheni, după cum aflăm de la Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei.

.După Sfânta Slujbă, PS Antonie a vorbit despre perioada Triodului şi despre virtutea smereniei ca „o condiţie ca rugăciunea noastră să fie primită de Dumnezeu”. Între altele, PS Antonie a zis: „Astăzi se începe o perioadă de zece săptămâni în care suntem îndemnaţi să ne pregătim pentru Slăvitul Praznic al Învierii. Perioada Triodului este o perioadă de refacere, de reînnoire a vieţii noastre duhovniceşti. Parabola din duminica aceasta ne arată cum trebuie să ne rugăm, ca rugăciunea noastră să fie primită de Dumnezeu. Modelul care ni-l pune în faţă Evanghelia este vameşul smerit conştient de păcatele sale şi care cere iertare de la Dumnezeu. El nu-şi ridică ochii către cer, ci cu multă smerenie se roagă: „Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului”. „Să urmăm pilda vameşului care, aşa cum ne spune Evanghelia, s-a întors la casa sa mai îndreptat decât fariseul. Smerenia ne ajută să ne îndreptăm, să refacem legătura cu Dumnezeu, pe care o slăbeşte şi o strică mândria. Smerenia ne înalţă duhovniceşte şi ne apropie de Dumnezeu. Să folosim timpul pentru ca, în smerenie, să creştem duhovniceşte şi să ne umplem sufletele de lumină”, a îndemnat PS Antonie.

Preasfinţitului Antonie s-a referit şi la activitatea pastoral-misionară a părintelui Vasile, care este un preot bun, gospodar harnic şi sfătuitor înţelept. Între altele, PS Antonie a zis: „Am venit cu multă bucurie la Sâneşti, pentru că ştiu că, aici, păstoreşte un preot misionar, care se confruntă cu mari greutăţi, în mod special de ordin material, dar care se străduie, cu mari sacrificii, să menţină în condiţii bune sfântul locaş şi să întărească credinţa cea dreaptă în popor. Ştiu că frăţiile voastre ţineţi mult la părintele Vasile şi ştiu că şi părintele Vasile vă iubeşte mult. Este o relaţie fiu duhovnicesc – părinte duhovnicesc care dă roade. Îi dorim şi în continuare părintelui Vasile păstorire îndelungată cu roade la fel de bogate ca până în prezent”.

Părintele Vasile Alcaz a mulţumit PS Antonie pentru vizită şi binecuvântare arhierească şi a menţionat că pentru comunitatea din Sâneşti vizita Preasfinţiei Sale este a treia vizită a unui arhiereu. „Satul Sâneşti a fost vizitat de trei arhierei. Prima vizită a fost în 1943 a PS Efrem Enăchescu, locţiitor de Mitropolit al Basarabiei când a oficiat slujba de sfinţire a bisericii, a doua vizită a fost în anul 2012 a Înaltpreasfinţitului Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor şi a treia este cea de astăzi a Preasfinţiei Voastre. Vă mulţumim şi vă mai aşteptăm la Sâneşti, dorindu-vă putere de păstorire ca să păziţi turma lui Hristos de lupii cei răpitori”, a spus părintele Vasile.

Părintele paroh a invitat toată lume la o agapă frăţească, pregătită cu multă dragoste de gospodinele din sat.

Comentarii Facebook


Știri recente