Sinaxa panortodoxă – eveniment spiritual reprezentativ

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul României, la deschiderea lucrărilor Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, Constantinopol, 06-09 martie 2014:

Sinaxa sau reuniunea Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale nu este o instituție permanentă, ci un eveniment spiritual reprezentativ. Sinaxa primațială panortodoxă nu are un statut formal, nici atribuții exprimate canonico juridic. Ea nu este un Sinod Panortodox, ci o reprezentare panortodoxă a sinoadelor autocefale, pe care le prezidează întâistătătorii prezenți în Sinaxă.

Sinaxa panortodoxă are în prezent un rol consultativ și orientativ cu scopul de-a întări comuniunea sacramentală prin concelebrare euharistică, coresponsabilitatea pastorală prin dialog și cooperarea misionară prin acțiune, între Bisericile Ortodoxe Autocefale și în relația Ortodoxiei cu lumea de azi. Autoritatea spirituală a Sinaxei crește mai ales prin cultivarea coresponsabilității pentru unitatea Ortodoxiei.

Sinaxa panortodoxă oferă imaginea Ortodoxiei ca fiind mai mult o familie spirituală a Bisericilor Ortodoxe din regiuni, țări și etnii diferite, decât o instituție religioasă internațională.

Sinaxa cultivă mai întâi comuniunea fraternă și apoi programe comune de acțiune. De aceea, Sinaxele panortodoxe de până acum au emis mai mult mesaje și recomandări pentru Biserică și societate.

Totuși, într-o Sinaxă panortodoxă, ca într-o familie, pot fi discutate și problemele concrete care afectează negativ relațiile dintre Bisericile Ortodoxe surori și mărturia ortodoxă în lumea de azi. Deși Sinaxa panortodoxă nu este un Sinod Panortodox, totuși ea poate ajuta mult la înțelegerea importanței sinodalității la nivel panortodox sau universal.

Întrucât Sfintele Canoane cer ca episcopii să se adune în Sinod cel puțin de două ori pe an (canonul 37 Apostolic, canonul 5 al Sinodului I Ecumenic, canonul 19 al Sinodului IV Ecumenic și canonul 20 al Sinodului local de la Antiohia), sinaxele panortodoxe ar trebui organizate cel puțin odată la doi ani, pentru intensificarea comuniunii, cooperării și solidarității panortodoxe azi.

În mod paradoxal Bisericile Ortodoxe Autocefale cultivă azi mai mult dialogurile oficiale internaționale cu alte Biserici decât dialogul și cooperarea între ele.

În prezent, este nevoie de mai multă consultare și cooperare între Bisericile Ortodoxe surori, în fața a trei mari provocări ale lumii de azi:

1.secularismul sau indiferentismul religios, care afectează negativ familia ortodoxă tradițională, parohia ortodoxă, mănăstirea ortodoxă și misiunea ortodoxă în societate;

2.fenomenul migrației, care generează noi probleme sociale și pastorale, mai ales când migrația este cauzată de război sau persecuții, cum se vede azi în Siria și în alte părți ale lumii.

3.criza economică și financiară, care ne cheamă la mai multă solidaritate cu oamenii săraci, bolnavi și singuri.

Misiunea spirituală, pastorală și socială a Ortodoxiei ne cheamă azi să unim mai mult jurisdicția canonică teritorială cu responsabilitatea pastorală pentru persoanele concrete și Autocefalia locală cu Ortodoxia universală sau ecumenică.

În acest sens, mulțumim Sanctității Sale Bartolomeu al Constantinopolului, Patriarhul Ecumenic, pentru că ne-a invitat să participăm la această Sinaxă, cu speranța că dialogul fratern și cooperarea ne ajută să iubim și să slujim mai mult Ortodoxia și misiunea ei în societatea contemporană.

Apreciem eforturile spirituale și materiale pe care Patriarhia Ecumenică le depune pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod Panortodox, prin intermediul Comisiilor și Conferințelor Panortodoxe și Sinaxelor Panortodoxe, spre binele întregii Ortodoxii.

† DANIEL

Patriarhul României

Comentarii Facebook


Știri recente