Sfinții Împărați Constantin și Elena – promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii

Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, volumul Sfinții Împărați Constantin și Elena – promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii, lucrare ce cuprinde varianta extinsă a referatelor ce au fost prezentate în cadrul Conferinței pastoral-misionare semestriale de primăvară 2013.

Volumul însumează 252 pagini, fiind prefațat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care spune:

„În Arhiepiscopia Bucureștilor multiplele aspecte implicate în tema conferinței au fost aprofundate de opt clerici: șase cadre universitare și doi consilieri din cadrul Administrației patriarhale și Administrației eparhiale. Astfel că, Preacucernicul Preot Profesor Viorel Ioniță a abordat problematica Edictului de la Milano, promulgat în 313, Preacucernicul Preot Profesor Emanoil Băbușa conturat itinerariul dezvoltării creștinismului în contextul politicii religioase constantiniene, Preacucernicul Preot Conferențiar Daniel Benga a analizat care este rolul împăratului Constantin cel Mare în alcătuirea Simbolului de credință de la Sinodul ecumenic de la Niceea (325), iar Preacucernicul Preot Profesor Adrian Gabor a subliniat miza socială și filantropică a legislației imperiale constantiniene. Perspectiva prioritar istorică a acestor cercetări a fost completată de Preacuviosul Arhimandrit Lector Veniamin Goreanu, consilier eparhial, care a analizat legislația bisericească din timpul Sfântului Constantin cel Mare, principalele canoane vizate fiind cele ale Sinodului I Ecumenic (Niceea, 325) și ale Sinoadelor locale de la Ancira (314) și de la Neocezareea (314/315), de Preacucernicul Preot Profesor Nicolae Necula în studiul despre dezvoltarea vieții liturgice în timpul Sfinților Împărați Constantin și Elena, de Preacuviosul Arhimandrit Timotei Aioanei, exarh cultural și mare eclesiarh al Catedralei patriarhale, care a reliefat elementele definitorii ale evlaviei și cinstirii Bisericii pentru Sfinții Împărați întocmai cu Apostolii, și de Preacuviosul Arhimandrit Policarp Chițulescu, consilier patriarhal și director al Bibliotecii Sfântului Sinod, care a realizat un inedit inventar al reprezentărilor în texte și imagini ale Sfinților Împărați Constantin și Elena în vechile tipărituri românești.

Deoarece materialul rezultat a depășit prin complexitate posibilitățile de prezentare în cadrul întrunirilor clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, am considerat firească și oportună publicarea integrală a acestor studii într-un volum dedicat lucrărilor Conferinței pastoral-misionare semestriale de primăvară din anul 2013. Concluziile cercetărilor prezentate de referenți, pe care îi binecuvântăm și îi felicităm pentru efort și hărnicie, pot fi accesate, astfel, și după încheierea conferinței, de cei care au înțeles că principala miză a reflecției asupra personalității și activității Sfinților Împărați Constantin și Elena în acest an este reprezentată de disponibilitatea fiecărui cleric de a imita modelul pastoral și misionar al acestora, împlinindu-și vocația de slujitori ai Bisericii, făcând roditoare Evanghelia Mântuitorului în mijlocul semenilor sub semnul biruitor al Crucii Domnului nostru Iisus Hristos” (pp. 5-6).

Lucrarea a fost lansată în cadrul Conferinței pastoral-misionare semestriale de primăvară 2013 desfășurată sub același nume.

Comentarii Facebook


Știri recente