Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt asemănători în pocăință și în dragostea jertfelnică pentru Hristos, a spus Patriarhul României

Saints Peter and Paul the Apostles resemble in their repentance and sacrificial love for the sake of Christ, Patriarch says

În predica din ziua Sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Patriarhul Daniel a meditat la viața și activitatea celor doi Mari Misionari prăznuiți, unul pescar și altul rabin, ambii transfigurați în pescari de oameni și uniți prin dragostea jertfelnică pentru Hristos.

Părintele Patriarh a participat la Sfânta Liturghie ce a fost oficiată în 29 iunie 2017 în Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din cadrul Reședinței patriarhale.

Omilia rostită de Preafericirea Sa este structurată în două părți, prezentând activitatea și personalitatea celor doi Apostoli, în ordinea chemării la apostolat: cel mai în vârstă întâi, iar cel învățat mai pe urmă.

Patriarhul a subliniat că Sfântul Petru era fiul pescarului Iona din Betsaida și frate cu Andrei, cel întâi-chemat. După chemarea la misiunea evanghelică, Mântuitorul i-a schimbat numele din Simon în Chefa, adică Piatră – Petru.

Când a fost chemat să devină pescar de oameni, Petru l-a urmat pe Hristos fără să pună întrebări, fără negocieri. A ascultat pentru că era glasul lui Dumnezeu Cuvântul Care-i chema la o misiune dumnezeiască, a precizat Patriarhul Daniel.

El era cel mai în vârstă dintre Apostoli, foarte apropiat de Mântuitorul Iisus Hristos și de multe ori lua cuvântul în numele celorlalți ucenici.

Fiindcă era apropiat de Mântuitorul, Sfântul Petru a avut și mult curaj. El avea un temperament înflăcărat, dar curajul lui era plin de evlavie și de respect față de Iisus Hristos, de aceea a și pornit pe apă spre El atunci când venea spre corabie ca pe uscat, a explicat Patriarhul României.

Sfântul Petru s-a lepădat de trei ori de Mântuitorul, atunci când era dus la judecată, dar apoi s-a pocăit plângând cu amar și a fost restabilit în slujirea sa de Apostol prin tripla întrebare Mă iubești tu pe Mine? adresată de Hristos. Astfel, în urma predicii lui înflăcărate după Pogorârea Duhului Sfânt s-au botezat ca la trei mii de suflete, când s-a constituit în formă văzută Biserica Lui Hristos.

Apostolul Petru a propovăduit mai ales în Ierusalim, Iudeea, Samaria, apoi în Antiohia și în Pont, în Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, ajungând până la Babilon. În ultima parte a vieții sale a plecat la Roma, unde a și fost martirizat, fiind răstignit pe cruce cu capul în jos în 29 iunie 67, în timpul persecuției împăratului roman păgân Nero, a amintit Preafericirea Sa.

Sfântul Apostol Petru este un propovăduitor, un rugător, dar și un făcător de minuni. Duhul Sfânt pe Care L-a primit de la Hristos nu i-a dat numai curaj, ci și iubire milostivă și smerită care se arată în vindecările celor bolnavi, a adăugat Patriarhul.

Sfântul Pavel era evreu născut în Cilicia. Părinții lui erau înstăriți și se ocupau cu producerea de stofă din păr de capră din care se făceau mantale și corturi. Sfântul Apostol Pavel era un om învățat, studiase la școala renumitului învățat Gamaliel din Ierusalim și devenise rabin, dar deprinsese și meseria de împletitor de corturi de la părinți, a precizat Părintele Patriarh.

El se numea Saul, dar Mântuitorul i-a schimbat numele în Pavel atunci când l-a chemat să fie Apostol al neamurilor.

În continuare, Patriarhul României a prezentat episodul convertirii Sfântului Pavel și activitatea sa misionară.

Sfântul Apostol Pavel era un rabin înflăcărat care dorea să distrugă noua comunitate a creștinilor. În drum spre Damasc, unde mergea să prindă pe creștinii care au fugit din Ierusalim, pe la anul 34-35, o lumină puternică din cer l-a orbit și l-a trântit la pământ din care Mântuitorul i-a vorbit și l-a chemat la misiunea apostolică.

Imediat după minune a început să propovăduiască chiar la Damasc că Iisus din Nazaret este Fiul Lui Dumnezeu, spre surprinderea tuturor evreilor care îl cunoșteau. Pentru a nu fi omorât de aceștia, el a fugit în Arabia, unde s-a pregătit pentru propovăduire timp de trei ani, prin post, rugăciune și studierea Sfintei Scripturi, a spus Patriarhul Daniel.

După această perioadă a luat legătura cu Apostolii din Ierusalim și a început activitatea sa misionară care a durat timp de treizeci de ani.

Sfântul Apostol Pavel a propovăduit în locurile natale (Tarsul Ciliciei), apoi a mers împreună cu ucenicul său Barnaba în trei mari călătorii misionare: în Siria, în Asia Mică și în Europa.

În ultima parte a vieții Sfântul Pavel a avut parte de mari suferințe, fiind închis în Cezareea Palestinei, apoi în cele două captivități de la Roma. În final a suferit moarte martirică prin decapitare, nu prin răstignire, deoarece era cetățean roman și i s-a oferit dreptul de bona mors.

Sfântul Apostol Pavel este considerat cel mai mare misionar al Bisericii din toate veacurile, impresionant nu numai prin profunzimea scrierilor sale, ci și prin râvna lui, a subliniat Preafericirea Sa.

Deși acești doi Apostoli ai lui Hristos sunt diferiți ca pregătire teologică, spirituală, culturală, sunt foarte asemănători în dragostea jertfelnică pentru Mântuitorul. Ambii au mărturisit dumnezeirea lui Hristos și L-au iubit până la moarte, au avut în comun grija pentru Biserică, apărarea dreptei credințe și a unității acesteia.

De asemenea Patriarhul Daniel a spus că o mare virtute pe care sfinții prăznuiți o au în comun este pocăința.

Petru s-a lepădat de trei ori de Hristos, din frică, spunând că nu Îl cunoaște pe Hristos, iar Pavel a prigonit Biserica lui Hristos. De aceea, ambii Apostoli au regretat și s-au pocăit toată viața. Râvna lor misionară parcă ar fi vrut tot timpul să recupereze aceste greșeli ale lor.

La final, Întâistătătorul Bisericii noastre a urat celor care poartă numele celor doi Sfinți Apostoli Petru și Pavel, și derivatele din acestea, sănătate și mântuire, pace și bucurie, întru mulți și fericiți ani.

© ZL

Comentarii Facebook


Știri recente

Episcopul Oradiei a primit vizita Principelui Radu

Episcopul Sofronie al Oradiei a primit săptămâna trecută vizita Alteței Sale Regale, Principele Radu al României. Întâlnirea a avut loc vineri după-amiază la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea. Cu ocazia acestei vizite, Episcopul Oradiei…