Sfinții Apostoli Petru și Pavel sărbătoriți la Mănăstirea Stâna de Vale din Episcopia Oradiei

De prăznuirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, 29 iunie 2013, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din stațiunea montană Stâna de Vale, cu prilejul hramului acestui așezământ monahal, a precizat Pr. Cristian Rus.

Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” se află în Masivul Vlădeasa, la altitudinea de 1100 de metri, în mijlocul stațiunii Stâna de Vale, ctitorită în anul 1990 de către vrednicul de pomenire Episcop Dr. Vasile Coman al Oradiei. Terenul, în suprafață de 0,60 hectare, a fost donat de Primăria comunei Budureasa, pe a cărui teritoriu administrativ se află acest așezământ, iar resursele financiare, necesare începerii unui astfel de edificiu, au fost puse la dispoziție de Episcopia Oradiei. Din lipsa personalului monahal, lucrările de construcție a mânăstirii au fost încredințate Părintelui Ioan Balint, Protopopul Beiușului. Între anii 1990 – 1995, Preacucernicia sa a reușit ridicarea în roșu a bisericii mari a mănăstirii și a corpului de chilii, până la acoperiș. Astăzi, construcția bisericii mari este finalizată, fiind în lucru pictura interioară.

De-a lungul timpului, Mănăstirea de la Stâna de Vale a fost ajutată material de către Primăria comunei Budureasa, de conducerea stațiunii Stâna de Vale, de importanți donatori cum sunt frații Viorel și Ioan Micula, precum și de către credincioșii ortodocși din împrejurimi și din țară.

Ocrotitorii duhovnicești ai așezământului monahal, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, sunt sărbătoriți cu multă evlavie la Stâna de Vale. Încă din ajunul sărbătorii se oficiază slujba privegherii și se fac ultimele pregătiri pentru slujba de a doua zi și pentru primirea mulțimii de pelerini care vin din toate colțurile Eparhiei Oradiei dar și din țară.

Sărbătoarea mănăstirii a fost binecuvântată de prezența Chiriarhului locului, Preasfințitul Părinte Sofronie, care a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în biserica mare a mănăstirii, în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi. În cadrul slujbei, Preasfinția Sa a hirotonit pe diaconul Ioan Lucian Moldovan întru preot pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” din Parohia Dicănești, Protopopiatul Oradea, iar pe tânărul teolog Florin Marius Roșu în treapta diaconiei, pe seama bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Ciulești, Protopopiatul Marghita. Noul preot hirotonit a fost hirotesit duhovnic.

În cuvântul de învățătură rostit cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Sofronie a vorbit despre semnificația sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, evidențiind o seamă de aspecte ale activității misionare a acestora, precum și alte înțelesuri duhovnicești ale acestei sărbători: „Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel este un prilej de bucurie pentru toți creștinii deoarece credința dreaptă și sfântă pe care o mărturisim este de sorginte apostolică (…) Cinstindu-i pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, noi îi cinstim pe toți Sfinții Apostoli, pe toți cei care au fost martori, împreună cu femeile mironosițe, la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, cei care după Înălțarea Sa la ceruri și după Pogorârea Duhului Sfânt au mers în lume și au propovăduit Evanghelia la toată făptura, botezând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și primind de la Domnul Hristos puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor, prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt, putere ce a trecut, apoi, prin succesiune apostolică, la episcopi și la preoți.”

„Totodată, pentru că Sfinții Apostoli Petru și Pavel au murit, amândoi, de moarte martirică, Sfântul Petru fiind răstignit cu capul în jos, iar Sfântul Pavel a fost decapitat, deoarece era cetățean roman, îi cinstim pe cei doi corifei ai Apostolilor nu doar pentru lucrarea apostolică din Biserică, ci și pentru curajul lor de a-L mărturisi pe Hristos mergând până la moarte martirică, și astfel, prin ei, îi cinstim și pe ceilalți Apostoli care au fost martirizați, și pe toți martirii Sfintei Biserici odrăsliți de-a lungul veacurilor”, a spus Preasfinția sa.

„În felul acesta, în mod simbolic, cinstirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel se extinde la toți Apostolii, la toți sfinții cei întocmai cu Apostolii, cum sunt Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena, pe care îi serbăm în mod special anul acesta, la împlinirea a 1700 de ani de la emiterea Edictului de la Mediolan, prin care s-a dat libertate creștinilor, și la toți sfinții martiri … Sfinții Apostoli Petru și Pavel L-au mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos întrupat că este Fiul lui Dumnezeu, așa cum am auzit din pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. De aceea, și noi, astăzi, mărturisim, împreună cu întreaga Biserică Ortodoxă, dintotdeauna și de pretutindeni, credința noastră tare și nestrămutată că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiului lui Dumnezeu, născut din Tatăl din veci, fără de mamă, și Care, la plinirea vremii, S-a născut din Fecioara Maria, fără de tată, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat … Lucrarea de mărturisire a Domnului nostru Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu a fost săvârșită în Sfânta Biserică încă de la începuturi, și mai vârtos în cursul istoriei atunci când credința cea dreaptă a fost atacată. O credință pe care poporul nostru a mărturisit-o dintotdeauna și în fidelitate față de care va rămâne până la sfârșitul veacurilor, dovadă fiind mulțimea bisericilor ce s-au zidit, ce se construiesc și se vor ridica pe pământul românesc. Această credință apostolică a fost moștenită de poporul nostru dintru început, întrucât pe teritoriul patriei noastre a propovăduit Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, fratele Sfântului Apostol Petru, fiind înnoită și mărturisită, ca un botez continuu, de către fiecare generație de creștini”, a mai arătat Preasfințitul Părinte Sofronie.

Pentru că în județul Bihor, teritoriul canonic al Eparhiei Oradiei, un număr de peste 15.000 de persoane poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, sau diminutive ale acestora, în cuvântul rostit la final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe dreptmăritorii creștini care își serbează onomastica: „Tuturor celor care purtați numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel vă dorim să aveți parte de har de la Tatăl Cel ceresc, prin Fiul, în Duhul Sfânt, sănătate și mântuire, iar tuturor celor care au purtat numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel și s-au mutat din lumea aceasta, Dumnezeu Preasfântul să le facă parte de odihnă împreună cu sfinții și drepții în Împărăția Sa”.

Preacuviosul Părinte Protos. Serafim Pop, starețul Mănăstirii Stâna de Vale, a mulțumit, în cuvântul său, Preasfințitului Părinte Sofronie pentru bucuria de a se afla la hramul mănăstirii, pentru purtarea de grijă și binecuvântare, precum și tuturor pelerinilor care au venit în număr mare să participe la sărbătorirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o binecuvântată agapă frățească, toți pelerinii prezenți gustând din bucatele pregătite special cu prilejul acestui hram.

Comentarii Facebook


Știri recente