„Sfintele icoane sunt mărturisirea completă a dreptei credințe în Biserică” – Patriarhul Daniel în Duminica Ortodoxiei

În prima Duminică din Post, Patriarhul Daniel a făcut cunoscută importanţa sfintelor icoane pentru Ortodoxie. ‘Sfintele icoane nu sunt o simplă podoabă în biserică, ci sunt mărturisirea completă a dreptei credințe în Biserică: mărturisirea prin cuvânt și mărturisirea prin vedere, pentru că Însuși Mântuitorul Iisus Hristos în Noul Testament este numit «Cuvântul lui Dumnezeu» și «Chipul Dumnezeului celui nevăzut»’.

Prin urmare, ‘credința se exprimă prin cuvintele Evangheliei și pictura Bisericii. Pictura Bisericii confirmă cuvintele din Sfânta Scriptură astfel încât prin credință nu numai auzim despre Dumnezeu, ci vedem tainic prezența Lui în mijlocul nostru. De aceea, sfintele icoane confirmă adevărul şi făgăduinţa Mântuitorului Care a zis înainte de a Se înălța la Cer: «Iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului»’, a explicat Preafericirea Sa.

Patriarhul României a oficiat duminică Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală împreună cu PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal.

Adresându-se credincioşilor prezenţi, Întâistătătorul BOR a expus ce este credinţa.

‘Credința este o cunoaștere dincolo de simțuri, dincolo de vederea trupească. Este o cunoaștere nu doar de tip intelectual, ci este o relație cu cel cunoscut. Este o legătură vie între omul credincios și Dumnezeu Care Se lasă cunoscut și Se Lasă iubit, pentru că El iubește mai întâi pe oameni’. Astfel, dreapta credință sau credința adevărată este ‘mărturisirea dumnezeirii lui Iisus din Nazaret’.

Patriarhul a dezvăluit apoi motivul pentru care Sfinţii Părinţi ai Bisericii au fixat Duminica Ortodoxiei în prima săptămână din Postul Mare: ‘Duminica Ortodoxiei este așezată la începutul Postului ca să ne arate că pentru dobândirea mântuirii și a sfințeniei este mai întâi necesar să mărturisim dreapta credință și anume, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu cel veșnic Care S-a făcut om ca pe noi oamenii să ne îndumnezeiască prin har. Aceasta este Ortodoxia’.

O altă temă tratată în omilia rostită a fost prezenţa Mântuitorului Hristos în Biserica Sa, confirmată prin ‘Evangheliile Învierii care se citesc în fiecare duminică, prin icoana Învierii și prin toate icoanele Sale’.

‘Pe Mântuitorul Hristos nu Îl vedem așa cum L-au văzut Apostolii, dar Îl vedem prin sfintele icoane și ne bucurăm cu bucurie negrăită și preaslăvită’, iar bucuria aceasta vine din ‘întâlnirea cu Hristos’, a apreciat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

‘Cine aduce bucuria negrăită și preaslăvită în inimile credincioșilor care stau ore întregi la slujbă? Iubirea lui Hristos cel prezent în Biserica Sa. El Se întâlnește tainic cu noi și ne dăruiește o bucurie negrăită și preaslăvit, iar răsplata credinței noastre în Iisus Hristos, ne spune Sfântul Apostol Petru, este «mântuirea sufletelor voastre»’, a subliniat Patriarhul.

Conducătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat spre finalul predicii semnificaţiile acestei duminici în urcuşul duhovnicesc spre Înviere.

‘În Duminica Ortodoxiei ieșim să mărturisim credința purtând sfintele icoane care ne arată că sfinții în ceruri nu sunt izolați, ci sunt împreună cu Hristos, cu Sfânta Treime, cu Maica Domnului, sunt în comuniune că Biserica din Ceruri se află în legătură cu Biserica mărturisitoare de pe pământ. Astfel, Duminica Ortodoxiei este Duminica bucuriei credinței adevărate, sfințeniei și arvunei slavei și luminii vieții veșnice din Împărăția Cerurilor în sufletele noastre dăruită acum ca o arvună, iar la a doua venire a Mântuitorului întru slavă ni se va dărui aceasta în plinătate’, a spus Preafericirea Sa.

În finalul predicii, Patriarhul s-a rugat lui Dumnezeu ‘să ne dăruiască bucuria aceasta de a simți, de a vedea duhovnicește cu ochii sufletului prin credință pe Iisus Hristos și pe toți sfinții Lui prezenți în Biserica Sa și în viața noastră’.

Tot duminică, Părintele Patriarh Daniel a împlinit 28 ani de la hirotonia episcopală. Evenimentul a avut loc în Duminica Ortodoxiei din 4 martie 1990, la Catedrala Mitropolitană din  Timișoara. Arhimandritul Daniel Ciobotea a fost hirotonit atunci Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul Lugojanul.

În 7 iunie 1990 a fost ales Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și întronizat în data de 1 iulie 1990. În 12 septembrie 2007 Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A fost întronizat în ziua de 30 septembrie 2007, în Catedrala Patriarhală din București.

La finalul Sfintei Liturghii, PS Varlaam Ploieșteanul a evocat activitatea arhierească a Părintelui Patriarh, desfăşurată pe aproape trei decenii, şi i-a urat ‘viaţă îndelungată, ajutor de la Dumnezeu şi râvnă în a-şi împlini toate marile proiecte pe care le are pentru multe decenii de acum încolo şi Dumnezeu să-i dăruiască sănătatea şi viaţa necesare să le ducă la bun sfârşit şi să se bucure de împlinirea lor’.

Patriarhul Daniel a mulţumit Episcopului vicar patriarhal pentru cuvânt, iar celor prezenţi pentru participare, după care le-a oferit credincioşilor iconiţe reprezentând Duminica Ortodoxiei.

Potrivit tradiţiei, în Duminica întâi din Postul Mare, a fost citită în timpul Sfintei Liturghii Pastorala Sfântului Sinod din Duminica Ortodoxiei.

Răspunsurile liturgice au fost oferite la Slujba Utreniei de Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, iar la Sfânta Liturghie de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române.

Foto Credit: Robert Nicolae / Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente