Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Mărturisitor jertfelnic și ctitor darnic

La Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a apărut recent lucrarea Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Mărturisitor jertfelnic și ctitor darnic, vol. 1.

„În Patriarhia Română, anul 2014 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române An omagial euharistie și An comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni, la împlinirea a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu alături de cei patru fii ai săi, Sfinții Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și de sfetnicul său, Sfântul Ianache.

În cei 25 de ani ai domniei Sfântului Constantin Brâncoveanu (29 octombrie 1688 – aprilie 1714), Țara Românească a cunoscut o perioadă de prosperitate pe toate planurile: social, cultural și bisericesc. Bun chivernisitor al celor materiale, domnitorul martir s-a remarcat prin hărnicie și dărnicie, fiind în istoria poporului român unul dintre cei mai mari ctitori de biserici, artă și cultură – atât în teritoriile locuite de române, cât și în cele aflate sub stăpânire otomană.

Moștenirea pe care marele voievod a lăsat-o întregului neam românesc a dobândit valoare simbolică duhovnicească și mai mare odată cu jertfa sa martirică, alături de cei patru fii ai săi și de sfetnicul său de încredere, Ianache Văcărescu.

Sfântul Sinod a decis ca omagierea Sfinților Martiri Brâncoveni să se facă și prin publicarea de studii, articole, volume etc.. în acest context, am considerat oportună reeditarea celor mai valoroase studii care au apărut în secolul trecut în revistele bisericești (Biserica Ortodoxă Română, Studii Teologice, Ortodoxia și Glasul Bisericii) cu privire la viața, activitatea și întreaga moștenire brâncovenească.

Dată fiind bogăția materialelor publicate, s-a impus realizarea unei selecții. Studiile alese au fost împărțite în două volume: primul dintre ele cuprinde elemente despre viața și activitatea domnitorului martir, iar cel de-al doilea conține materiale ce abordează aspecte specializate, precum stilul brâncovenesc, izvoare, documente de danie și prefețe ale fiilor lui Constantin Brâncoveanu la diferite tipărituri.

Prezentul volum, primul dintre cele două, reunește șase studii alcătuite de cinci profesori de la Facultățile de Teologie din România și publicate în secolul trecut în revistele bisericești. O expunere amănunțită a vieții marelui domnitor, alături de activitatea sa politică, bisericească, culturală și socială, împreună cu portrete elocvente ale personalităților care au marcat epoca brâncovenească (ierarhi, boieri, oameni de cultură etc.), a realizat Preotul Profesor Dr. Niculae Șerbănescu, în studiile intitulate Constantin Brâncoveanu, domnul Țării Românești (1688-1714) – 275 de ani de la moartea sa martirică – 1714 – 15 august – ig8g și Constantin Brâncoveanu – ctitor de cultură românească. Preotul Profesor Dr. Mircea Păcurariu a scris în detaliu despre Cultura din timpul lui Constantin Brâncoveanu, iar Diaconul Profesor Dr. Ion Barnea despre Ctitoriile bisericești ale lui Constantin Brâncoveanu. Preotul Profesor Dr. Ioan Rămureanu l-a prezentat pe Constantin Brâncoveanu – sprijinitor al Ortodoxiei, iar Domnul Profesor Dr. Toma G. Bulat a arătat care au fost Daniile lui Constantin Vodă Brâncoveanu către Orientul Ortodox.

Deși redactate și publicate în a doua jumătate a secolului trecut, cele șase studii își păstrează valoarea și actualitatea pentru cititor, mai ales în acest an comemorativ dedicat Sfinților Martiri Brâncoveni.

La finalul lecturii studiilor readuse acum în atenție, înțelegem că exemplul Sfinților Martiri Brâncoveni ne cheamă pe toți să fim ctitori de locașuri sfinte și de cultură creștină, să cultivăm întrajutorarea frățească față de creștinii ortodocși și să fim milostivi, să apărăm credința creștină, având în suflet pilda iubirii jertfelnice până la moarte a marelui Domnitor creștin Constantin Brâncoveanu” (Cuvântul înainte al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel)

Comentarii Facebook


Știri recente