Sfântul Sinod: Referat-sinteză privind activitățile din Patriarhia Română în anul 2017

Raportul-sinteză „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română” a fost prezentat în cadrul Ședinței Solemne a Sfântului Sinod din 28 octombrie 2017 de PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și Secretarul Sfântului Sinod.


Preafericite Părinte Patriarh, Preasfințit Sinod, distinși participanți,

La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2017 să fie proclamat, în Patriarhia Română, ca „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”, respectiv „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”1.

Împreună cu cele două teme, omagială și comemorativă, Sfântul Sinod a aprobat și programul-cadru național bisericesc, prin care au fost stabilite obiective privind realizarea acestui proiect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic la nivelul tuturor unităților bisericeşti ale Patriarhiei Române, din țară şi din diasporă.

Datele și rezultatele comunicate de eparhii, de sectoarele Administrației Patriarhale și de Centrul de Presă Basilica oferă o frumoasă și cuprinzătoare ima­gine de ansamblu privind activitățile desfășurate în cuprinsul Patriarhiei Române în cursul anului omagial-comemorativ 2017.

La nivelul fiecărei eparhii, cele două teme amintite au fost marcate prin numeroase și diverse manifestări religioase, culturale, educative şi pastoral-misionare, o parte dintre acestea fiind, încă, în curs de desfășurare sau urmând să se desfășoare până la sfârșitul acestui an.

Din bogatul program de acțiuni și evenimente derulate în eparhiile Patriarhiei Române, în rândurile următoare, pe baza sintezei întocmite de Cancelaria Sfântului Sinod, prezentăm o parte dintre manifestările și proiectele reprezentative desfășurate în acest an, cu scopul de a contura o succintă, dar ilustrativă prezentare a modului în care programul-cadru național bisericesc intitulat „2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti și Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” s-a materializat în cuprinsul Patriarhiei Române.

În strânsă legătură cu cele două teme omagial-comemorative, Patriarhia Română și centrele eparhiale, în colaborare cu insti­tuțiile de învățământ teologic și cu alte instituții publice, au organizat congrese, întâlniri, simpozioane şi colocvii, care au reunit însemnați invitați din țară și din străinătate.

În acest sens, se impune să amintim cele două Congrese Internaționale de Teologie, cu temele: „Criterii de recunoaştere şi evaluare a picturii bizantine (icoană şi frescă)” (20-24 mai 2017), respectiv „Viaţa Bisericilor Ortodoxe în timpul comunismului: persecuție, rezistenţă şi mărturisire” (23-29 octombrie 2017), organizate la Patriarhia Română, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

La Editurile Patriarhiei Române au fost publicate mai multe lucrări dedicate celor două teme ale anului 2017, între care men­ționăm: „Învățătura Ortodoxă despre Sfintele Icoane”, autor Preafericitul Părinte Patriarh Daniel; „Martiri pentru Hristos – din România, în perioada regimului comunist”, precum și lucrarea în trei volume intitulată: „Învățătura despre Sfintele Icoane reflectată în teologia românească. Studii și articole”.

În eparhii au fost publicate: Colecția „Vieți de sfinți apărători ai icoanelor” și volumul colectiv de studii: „Mărturisitori ai Ortodoxiei în timpul regimului comunist”, ambele lucrări apărute la Editura „Cuvântul Vieții” a Arhiepiscopiei Bucureștilor; lucrarea „Preoți din Arhiepiscopia Iașilor în perioada comunistă (1948-1964)”, tipărită la Ed. Doxologia, Iași; volumul „Despre icoane și chipuri”, publicat la Ed. Andreiana, Sibiu; lucrarea „Slujitori și apărători ai Ortodoxiei bănățene”, apărută la Ed. Partoș, Timișoara etc.

Din punct de vedere misionar, în luna septembrie 2017 a avut loc la Iași „Întâlnirea internațio­nală a tinerilor ortodocși din întreaga lume”, eveniment devenit tradiție în Patriarhia Română, aflat deja la a IV-a ediție. Au participat peste 6.000 de tineri, care au discutat tema „Tinerii în căutarea libertății”.

La nivelul parohiilor, s-au desfășurat numeroase acțiuni și proiecte social-filantropice, tabere, concursuri de pictură și artă sacră, expoziții de icoane, prezentări de fotografie, activități creative cu specific creștin; au fost organizate seri duhovnicești, pelerinaje, concerte de muzică bisericească, întâlniri duhovnicești, conferințe, interviuri, prelegeri în cadrul cărora au fost aprofundate diverse teme, precum: rolul sfintelor icoane în viața Bisericii; importanța rugăciunii și a credinței în activitatea pictorului și a iconarului; personalitatea și activitatea Patriarhului Justinian Marina; chipuri de mărturisitori creștini și apărători ai Ortodoxiei în temnițele comuniste.

Totodată, temele anului 2017 au fost dezvoltate și aprofundate în predici, cateheze, cuvântări, meditații biblice și discuții libere.

Concursul Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!” și Congresul Național „Hristos împărtășit copiilor”, ambele evenimente aflate la cea de-a X-a ediție, întregesc șirul manifestărilor prilejuite de anul omagial-comemorativ 2017.

La nivel eparhial, au fost organizate următoarele simpozioane și congrese:

  • Simpozionul Internațional „Mărturie și martiriu în România comunistă” (Iași, 4-6 mai);
  • Simpozionul Interna­țional „Martiri și mărturisitori ai dreptei credințe din perioada 1948-1989” (Craiova, 8-9 iunie);
  • Simpozionul „Rugul Aprins și Patriarhul Justinian” (Constanța, 17 noiembrie);
  • Simpozionul Inter­național „Teologie, iconografie, mărturisire – rezistența Bisericii prin cultură și spiritualitate” (Târgoviște, 30-31 mai);
  • Simpozionul Internațional „Ars Liturgica: De la Chipul slavei, la ima­ginile idolilor postmodernității” (Alba-Iulia, 8-9 mai);
  • Simpozionul Național „Patriarhul Justinian Marina, mărturisitor al dreptei credințe și apărător al Bisericii strămoșești” (Râmnicu-Vâlcea, 22 martie);
  • Conferința „Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” (Galați, 24 martie);
  • Simpozionul Interna­țio­nal „Chipuri de mărturisitori în temnițele comuniste. Sudoare, sânge, chinuri, cununi muce­ni­cești” (Oslo, Norvegia, 27-28 mai) etc.

Din datele transmise de eparhii, comunicările prezentate în cadrul conferințelor și simpozioanelor organizate au fost publicate sau sunt în curs de tipărire.

Cu sprijinul preoților și al profesorilor de religie, cele două teme, omagială și comemorativă, ale anului 2017 au fost evidențiate și în cadrul orelor de religie predate în învățământul preuniversitar (clasele 0-12). Cu binecuvântarea chiriarhilor, au fost organizate şi vernisate diverse expoziții tematice de icoane.

De asemenea, la nivel eparhial și parohial, au fost organizate concerte caritabile, pelerinaje tematice, tabere pentru tineri, seminarii de formare, cursuri practice, mese rotunde, concursuri de eseuri, lansări de carte, piese de teatru, proiecții de film, au fost distribuite broșuri și pliante, au fost organizate procesiuni cu icoane etc.

Din punct de vedere mediatic, mass-media bisericească centrală și cea locală au promovat și au mediatizat evenimentele desfă­șurate în contextul anului 2017 – „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”, respectiv „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”.

La nivel central, Biroul de presă al Patriarhiei Române a prezentat opiniei publice, prin intermediul comunicatelor de presă, al precizărilor și interviurilor, aspecte importante cu privire la manifestările organizate de Patriarhia Română, în anul 2017.

Astfel, presa laică a putut reflecta prin ştiri, articole, documentare, reportaje şi emisiuni-dezbatere manifestările organizate de Biserica Ortodoxă Română. Agenţia de ştiri Basilica a promovat temele anului 2017 printr-un număr de peste 1.400 de articole (ştiri, comunicate, documente, interviuri), dintre care 250 au fost traduse în limba engleză.

Publicațiile Lumina au acordat sistematic spaţii editoriale pentru tematicile anului 2017. Prin ediţia naţională şi prin cele patru ediții regionale, Ziarul Lumina a prezentat evenimentele organizate de Patriarhia Română, de centrele eparhiale, de şcolile teologice şi de alte instituţii bisericeşti.

În cotidian au fost publicate peste 1000 de ştiri dedicate celor două teme, omagială și comemorativă, aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru anul 2017. 450 de ştiri au fost dedicate „Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”, iar 550 de ştiri au fost dedicate „Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”.

Postul de Radio Trinitas a mediatizat evenimentele organizate în Patriarhia Română în anul 2017. În grila de programe, a fost introdusă emisiunea „Zugravi de chipuri sfinte”, în care au fost prezentate fresce ale bisericilor din țară și iconarii care le-au realizat. Împreună cu reprezentanții Memorialului Închisoarea Pitești, Radio Trinitas a realizat un documentar despre această institu­ție.

În contextul anului 2017, Postul de Televiziune Trinitas a inclus în grila de programe două producții noi: „Lumina din icoană” și „Patriarhul Justinian. Biserica sub comunism”. De asemenea, seria de emisiuni „Mărturii și evocări” a fost dedicată memoriei suferin­țelor îndurate de mărturisitorii Ortodoxiei în temnițele comuniste.

Totodată, au fost realizate următoarele filme documentare: „Sfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul”, „Patriarhul Justinian Marina. Biserica sub comunism” și „Mărturisitori ai Ortodoxiei în temnițele comuniste”. În cadrul Jurnalului Trinitas, au fost realizate reportaje speciale și au fost difuzate aproximativ 1.800 de știri dedicate celor două teme ale anului 2017.

Și la nivel local, mass-media bisericească a mediatizat programul-cadru al anului omagial-comemorativ 2017 și evenimentele organizate cu acest prilej în eparhii, îndeosebi prin intermediul: foilor parohiale, al revistelor eparhiale, al posturilor de radio și de televiziune existente în unele eparhii, precum și prin intermediul site-urilor de socializare.

Succinta prezentare de mai sus evidențiază faptul că hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin care anul 2017 a fost proclamat „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti” și „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”, a avut o importantă și bogată rezonan­ță în rândul clericilor, al monahilor şi al credincioşilor.

Împreună-slujirea cu ocazia hramului Catedralei Patriarhale, Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, în data de 27 octombrie 2017, și prezenta ședință solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la care participă Întâistătători și ierarhi reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe surori, care au pătimit în timpul regimului comunist, constituie încununarea activi­tății desfășurate în anul 2017 de ierarhi, de clerici, de cadrele didactice, de monahi şi de alți vrednici ostenitori, precum și de instituțiile de învățământ teologic, în scopul aprofundării și evidențierii impor­tanței celor două teme amintite.

Întregul personal al institu­țiilor centrale bisericeşti aduce slavă Preasfintei Treimi și cinstire tuturor martirilor și mărturisitorilor Ortodoxiei din toate timpurile, precum și mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la iniţiativa căruia anul 2017 a fost declarat „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”, respectiv „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”, precum şi tuturor membrilor Sfântului Sinod, care au vegheat şi s-au străduit ca aceste două importante teme să fie implementate în eparhiile Patriarhiei Române și să se materializeze în numeroase și diverse activități desfășurate sau care urmează să se desfășoare în acest an.

† Varlaam Ploieșteanul
Episcop-vicar patriarhal

Foto credit: Robert Nicolae / Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente