Sfântul Apostol Petru cinstit în Biserica Ortodoxă

Sfântul Apostol Petru era originar din Betsaida (în Galileea Palestinei). Era fiul lui Iona și fratele mai mare al Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi-chemat. Numele său din părinți era Simon. Căsătorindu-se cu fiica lui Aristobol (fratele Sfântului Apostol Barnaba), s-a mutat în Capernaum, un oraș așezat pe malul lacului Ghenizaret care era bogat în pește și de aici a deprins și meseria de pescar. Numele de Petru l-a primit de la Însuși Domnul Iisus Hristos, care s-a uitat la el și i-a spus: „Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chefa (ce se tâlcuiește: Petru)” (Ioan 1, 42). Petru i-a făgăduit Mântuitorului Iisus Hristos că Îl va iubi întotdeauna, dar în timpul patimilor Lui s-a lepădat de trei ori, nerecunoscând în fața gărzilor că îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Imediat s-a căit de fapta sa și a început să plângă amar. Iisus a prezis dinainte că Petru se va lepăda de El de trei ori în Joia Mare. Greșeala i-a fost iertată, căci după Învierea Sa, Mântuitorul s-a arătat Apostolilor și l-a întrebat pe Petru de trei ori dacă îl iubește. Cel ce a zis în Joia Mare de trei ori că nu-L cunoaște acum spune de trei ori: „Doamne, Tu știi toate. Tu știi că Te iubesc”, iar Iisus i-a zis: „Paște oile Mele” (Ioan 21, 17), reașezându-l în misiunea de apostol.

După Înălțarea Mântuitorului la cer și Pogorârea Sfântului Duh, plin de curaj și de Duh Sfânt, Sfântul Apostol Petru a propovăduit pe Hristos în Țara Sfântă, în orașele din Asia Mică și a ajuns până la Roma împăraților păgâni (în jurul anului 57 d.Hr.). În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor declanșate de către împăratul Nero, după incendierea Romei în anul 64 d.Hr., a fost arestat împreună cu Apostolul Pavel. Sfântul Petru a fost condamnat la moarte și executat prin răstignire pe cruce cu capul în jos (la cererea lui, spre a se deosebi de modul răstignirii lui Iisus Hristos), în anul 67 d.Hr., lângă fostul circ al lui Caligula din afara zidurilor de atunci ale Romei. Pe locul unde a fost răstignit Sfântul Petru s-a ridicat Bazilica „Sfântul Petru”.

Biserica Ortodoxă face în această zi pomenirea lanțului cu care a fost legat Sfântul Apostol Petru din porunca tetrarhului Irod, după cum aflăm în cartea Faptele Apostolilor 12, 1-12. Lanțul cu care a fost legat Sfântul Apostol Petru a primit de la sfințitul său trup putere tămăduitoare, pentru cei ce se apropiau de el cu credință. Creștinii l-au luat și l-au ascuns. A fost păstrat ascuns până în anul 439, când Sfântul Juvenalie, patriarhul Ierusalimului (420-450), l-a dăruit împărătesei Evdochia, soția lui Teodosie al II-lea (408-458), în semn de recunoștință pentru că zidise multe biserici în Sfânta Cetate. Împărăteasa l-a dus în vechea Biserică „Sfânta Sofia” din Constantinopol, în locul căreia împăratul Justinian (527-565) a zidit în anul 537 măreața biserică cu același nume. O parte din acest lanț a fost dăruit de împărăteasa Evdochia fiicei sale Eudoxia, soția împăratului Valentinian al III-lea. Acesta l-a așezat în Biserica „Sfântul Petru” din Roma. Acolo se mai află și un alt lanț cu care Sfântul Apostol Petru fusese legat în timpul prigonirii lui Neron (54-68).

Sărbătorirea închinării lanțului Sfântului Petru este foarte veche. S-a constatat a fi chiar de la începutul secolului al II-lea. Astăzi se sărbătorește nu numai amintirea minunii prin care Sfântul Apostol Petru a fost scăpat de la moarte de îngerul Domnului, ci și închinarea lanțului cu care a fost legat în temniță de Irod și a lanțului cu care a fost legat în timpul persecuției împăratului Neron.

Comentarii Facebook


Știri recente