Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul

Sfântul Apostol Achila

Împreună cu soţia sa, Priscila, au fost printre iudeii care au plecat din Roma în urma poruncii împăratului Claudiu şi s-a stabilit în Corint, lucrând ca ţesător de corturi. Aici a găzduit pe Sfântul Apostol Pavel.

În urma predicii lui Pavel, în sufletele celor doi s-a aprins dragostea faţă de Hristos şi, după primirea botezului, au ajutat la răspândirea Evangheliei lui Hristos alături de Sfântul Apostol Pavel.

Datorită acestei râvne, Sfântul Apostol Achila a fost hirotonit episcop în cetatea Heracleea din Pont, convertind pe păgâni, sfărâmând idolii, ridicând biserici şi hirotonind preoţi, fapt pentru care, împreună cu soţia Priscila, a suferit martiriul în timpul primei prigoane.

 

Sf. Mc. Iust şi Iraclie

Sfântul Mucenic Iust era din Roma, fiind ostaș sub Claudiu tribunul. Odată, întorcându-se de la războiul împotriva barbarilor, a văzut o cruce în chip de cristal, iar din cruce a ieșit un glas care l-a învățat taina dreptei credințe.

Mergând la Roma, și-a împărțit averea la săraci și se bucura că a dobândit credința în Hristos.

Tribunul Claudiu l-a sfătuit să se lepede de credința în Hristos. Neputând să-l înduplece, l-a trimis cu scrisoare la hegemonul Magnentie, care l-a chinuit cumplit, timp în care mucenicul și-a dat sufletul lui Dumnezeu.

Sfântul Mucenic Iraclie, fiind batut cu ciomege, s-a săvârșit.

Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul

S-a născut în anul 1749, în insula Naxos, Grecia.

În 1775, la vârsta de 26 de ani, a intrat în obştea Mănăstirii Dionisiu din Sfântul Munte Athos şi, la puţin timp, a fost făcut călugăr. Primind ascultarea de secretar şi citeţ, el devine curând un model pentru toţi fraţii, atât în ascultarea pe care o îndeplinea cu supunere fără murmur şi cu râvnă, cât şi în râvna pentru rugăciune şi nevoinţă. El sporea în fiecare zi, pregătindu-se pentru luptele vieţii isihaste.

După doi ani, Sfântul Macarie din Corint l-a vizitat în Sfântul Munte şi l-a însărcinat să corecteze şi să pregătească pentru tipar „Filocalia„, acest manual ortodox al rugăciunii şi vieţii duhovniceşti. Sfântul a trecut la Domnul în data de 14 iulie 1809.

El este cunoscut pentru activităţile sale de traducere şi tipărire. Cu purtarea sa de grijă au apărut următoarele lucrări:

 • Filocalia, ce cuprinde texte patristice despre urcuşul duhovnicesc al sufletului către Dumnezeu – anul l782;
 • Everghetinos, ce cuprinde texte patristice şi fapte ale unor sfinţi – anul 1783;
 • Din scrierile Sfântului Simeon Noul Teolog – anul 1790;
 • Carte foarte folositoare de suflet – anul 1794;
 • Cunună Pururea Fecioarei, sau Noul Theotocarion – anul 1796;
 • Războiul nevăzut – anul 1796;
 • Epitomă (Prescurtare) din psalmii proorocului şi împăratului David, anul 1799;
 • Noul martirologiu – anul 1799;
 • Pidalionul – anul 1800;
 • Deprinderi duhovniceşti – anul 1800;
 • Paza celor cinci simţiri – anul 1801;
 • Culegere nouă (Sinaxar) – anul 1803;
 • Hristoitia – Cartea bunelor moravuri creştine;
 • Tâlcuire la cele şapte Epistole soborniceşti ale sfinţilor şi prealăudaţilor apostoli Iacob, Petru, Ioan şi Iuda – anul 1806;
 • Cartea Sfinţilor Varsanufie şi Ioan – anul 1816;
 • Sinaxar – anul 1819;
 • Tâlcuirea Epistolelor Sfântului Apostol Pavel, după Teofilact al Bulgariei – anul 1819;
 • Grădina harurilor – anul 1819;
 • Mărturisire de credinţă – anul 1819;
 • Tâlcuire la cei 150 de Psalmi ai proorocului şi regelui David – anii 1819-1821;
 • Eortodromionul sau Comentariu la canoanele sărbătorilor – anul 1836;
 • Scara cea nouă, adică „Tâlcuire la cele 75 de trepte ale Octoihului din diferiţi scriitori bisericeşti” – anul 1844;
 • Introducerea Sfântului Nicodim la scrierile Sfântului Grigorie Palama – anul 1883;
 • Despre dumnezeiasca împărtăşanie cu Preacuratele Taine ale lui Hristos;
 • Opera poetică a Sfântului Nicodim.

Comentarii Facebook


Știri recente