Seminarul Teologic din Craiova şi-a sărbătorit Ocrotitorul spiritual

Ca în fiecare an de 25 ianuarie, cadrele didactice şi elevii Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova au pregătit şi anul acesta pentru sărbătoarea hramului, un program special care a avut în centru Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie săvârşită de Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, împreună cu părinţii profesori, după cum ne-a transmis Diac. Gheorghe Cioiu. Tinerii seminarişti au putut asista cu acest prilej şi la un moment liturgic special, hirotonia întru diacon a tânărului teolog Ştefan Glăvan, pe seama Parohiei Moţăţei I, Protoieria Băileşti, judeţul Dolj.

În cuvântul de învăţătură de la finalul slujbei religioase, IPS Irineu a detaliat câteva din învăţăturile desprinse din pericopa evanghelică a Duminicii a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu, Luca 19, 1-10). „Sfântul Evanghelist Luca ne relatează cum Mântuitorul Iisus Hristos, văzut de mulţi oameni, dar nerecunoscut ca Dumnezeu, este recunoscut şi văzut ca Dumnezeu de un vameş păcătos, numit Zaheu. Ceea ce ne demonstrează că toţi suntem părtaşi la chemarea de a-L vedea pe Dumnezeu, căci ne spune Sfântul Augustin: <<Ne-ai făcut pentru Tine, Doamne şi neliniştit este sufletul meu până nu-şi va afla odihna întru Tine.>> Este adevărat că numai în viaţa veşnică îL vom putea vedea în mod desăvârşit pe Creatorul nostru, aici pe pământ iL putem vedea numai ca în oglindă, ca în ghicitură, şi aceasta numai în măsura în care ne ostenim ca să îL putem vedea. O osteneală ce presupune curăţirea sufletului prin spovedanie, curăţirea ochilor prin citirea Sfintelor Scripturi, prin virtuţi, prin fapte bune şi prin invocarea permanentă a numelui Mântuitorului Hristos, deoarece în numele Lui ne-am botezat şi numai prin El avem nădejdea de a fi şi noi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor. Avem aşadar un model în Zaheu. Avem un model acolo unde nimeni nu se aştepta să găsească atâta credinţă şi dorinţă de pocăinţă ca la acest vameş păcătos. Este o lecţie pentru noi care ne arată că în fiecare om poate exista câte un Zaheu. De aceea nu trebuie să judecăm niciodată păcatele semenilor noştri, ci să spunem întotdeauna aşa cum o facem la Sfânta Liturghie, când urmează să primin Trupul şi Sângele Mântuitorului, că dintre păcătoşi <<cel dintâi sunt eu>>” În continuare, Mitropolitul Olteniei a evidenţiat personalitatea Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, Dascăl de seamă al Bisericii Ortodoxe şi i-a îndemnat pe elevii seminarişti să cerceteze opera teologică a Sfântului Grigorie şi să-l aibă întotdeauna ca model de viaţă şi credinţă în Mântuitorul Iisus Hristos. „Să avem certitudinea că Sfântul Grigorie Teologul este prezent permanent în viaţa Seminarului, în viaţa noastră, că el ne îndrumă şi ne ocroteşte în continuare. Iar cinstirea pe care noi o aducem astăzi Sfântului nostru Protector, nu se rezumă la evocarea unui eveniment istoric, ci vorbim de o actualizare permanentă a Persoanei sale în Biserică şi în mijlocul credincioşilor”, a conchis IPS Irineu.

Manifestările au continuat în sala de festivităţi a Seminarului cu tradiţionala serbare, organizată de cadrele didactice şi elevii seminarişti. Evenimentul a fost deschis printr-o expunere despre viaţa şi opera Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, prezentată de diacon prof. Cristian Angel Stăiculescu, directorul instituţiei. Elevii seminarişti au prezentat în continuare recitaluri de poezie şi o scenetă religioasă, iar Corul Seminarului Teologic, dirijat de prof. Victor Şapcă, a înfrumuseţat atmosfera de comuniune în bucuria sărbătorii printr-un buchet de cântece religioase, dar şi prin câteva prelucrări folclorice şi cântece patriotice prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române care este sărbătorită pe 24 ianuarie, în ziua ce precede hramul Seminarului.

Un moment special în cadrul manifestărilor l-a reprezentat lansarea numărului 3 al revistei „Vocatio”, revistă de cultură şi spiritualitate ortodoxă a profesorilor şi elevilor, editată cu binecuvântarea IPS Irineu. Articolele sunt semnate de către elevi seminarişti şi profesori, iar acest număr este deschis de Pastorala la Naşterea Domnului a Mitropolitului Olteniei. Coordonatorii revistei „Vocatio” sunt pr. prof. dr. Cristin Alexandru Sperlea şi prof. Maria Truşcă, iar comitetul redacţional este format din 25 de elevi şi profesori.

La final, IPS Părinte Mitropolit Irineu i-a felicitat şi binecuvântat pe toţi cei care au contribuit la realizarea acestor momente de bucurie duhovnicească şi destindere sufletească.

Comentarii Facebook


Știri recente