Seminar despre protecția mediului

Sala de festivități „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Episcopiei Severinului și Strehaiei a găzduit luni, 4 februarie, seminarul de informare cu tema „Protecția mediului și controlul poluării”. Scopul întâlnirii a urmărit aprofundarea cadrului legal și procedural de protejare a creației lui Dumnezeu, informează „Ziarul Lumina”.

Prin intermediul acestui seminar, angajații Episcopiei Severinului și Strehaiei au fost informați cu privire la legislația de actualitate în domeniul protecției mediului. Au fost prezentate și dezbătute de asemenea și aspectele practice ale aplicării reglementărilor de mediu pentru protecția apelor și ecosistemelor acvatice, protecția calității aerului, solului și subsolului, înființarea sau extinderea cimitirelor, gestiunea deșeurilor și arii naturale protejate. Preotul George Daniel Achim, șef al Centrului de perfecționare Drobeta-Turnu Severin, a oferit mai multe informații cu privire la scopul și obiectivele întâlnirii. „Ne aflăm în a 32-a lună de implementare a proiectului «Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea și promovarea patrimoniului cultural național». În perioada 4-11 februarie, în Episcopia Severinului și Strehaiei și în cele cinci protoierii din județul Mehedinți au loc șase seminarii de informare cu privire la protecția mediului și controlul poluării pentru angajații acestor instituții. Pe parcursul proiectului am mai derulat cursuri în domeniul muzeografiei, IT, limbă engleză și gestiunea bunurilor de patrimoniu. Ne bucurăm că astăzi sunt aduse în discuție probleme legate de controlul poluării, dar și de actualitate, cum ar fi problema cimitirelor, un subiect care ne vizează în mod direct”, a spus pr. Achim.

Marilena Faier, lector în cadrul seminarului, a vorbit despre importanța cunoașterii normelor legate de ocrotirea mediului înconjurător. „Am fost invitată să le vorbesc angajaților Episcopiei Severinului și Strehaiei în vederea expunerii unor informații și noțiuni despre protecția mediului, tocmai pentru a încerca să dobândim un comportament ecologic, un comportament prietenos față de natură. În acest sens, a fost vizată comunicarea unor noțiuni de legislație și norme de protecție a mediului. Participanții la seminar au avut posibilitatea să ia cunoștință despre poluarea cu nitrați și despre modul în care legislația de protecție a mediului se integrează în celelalte domenii de activitate, inclusiv în cadrul evaluării monumentelor istorice, înscrise în lista UNESCO. Au mai fost aduse în discuție sancțiunile pe care le pot primi persoanele fizice sau juridice în momentul în care nu respectă condițiile de mediu.”

În mod practic, participarea la seminar are la bază principiul egalității de șanse și principiul non-discriminării și se realizează fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea și promovarea patrimoniului cultural național”.

Comentarii Facebook


Știri recente