Săvârșiți toate faptele bune

Săvârșiți toate faptele bune pe care le puteți face… Dacă astfel veți făptui, ne veți fi departe de împărăția cerurilor.

Am auzit pe unii care petrec în lume, indiferenți de mântuirea lor, zicându-mi: „Cum am putea, căsătoriți fiind și cuprinși de grijile lumești, să urmăm viața monahicească?”

Acestora le-am răspuns: „Săvârșiți toate faptele bune pe care le puteți face; nu defăimați pe nimeni, nu furați de la nimeni, pe nimeni să nu înșelați, nu loviți pe nimeni, nu urâți pe nimeni, nu lipsiți de la sfintele slujbe, compătimiți pe săraci, nu smintiți (scandalizați) pe nimeni, de ceea ce este a altuia să nu vă apropiați, mulțumiți-vă cu ceea ce vă oferă soțiile voastre. Dacă astfel veți făptui, ne veți fi departe de împărăția cerurilor”.

(Ioan Scărarul, Scara Raiului, Editura Amarcord Timișoara – 2000, p.150)

Comentarii Facebook


Știri recente