Sărbătoarea Sfântului Dimitrie în Transilvania

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a fost sărbătorit de credincioșii transilvăneni, în special la slujbeleoficiate în lăcașurile de cult ce îl au ca ocrotitor. Sfâtul Dimitrie a fost prezentat ca un exemplu de dăruire și de credință pentru oricine, care arată apropierea de Mântuitorul Iisus Hristos, credința lucrătoare.

La un an de la împlinirea a două secole de la zidire, vechea biserică din localitatea brașoveană Sohodol a fost resfințită de Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Lăcașul de cult ocrotit de Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost zidit de strămoșii credincioșilor din Sohodol la 1812, pentru a oferi lui Dumnezeu o jertfă de mulțumire și a înălța la poale de munte, în ținutul Branului, o mărturie vizibilă a statorniciei în credință și a fidelității față de Ortodoxie a comunității de aici.

Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a fost ridicată pe locul unei vechi biserici de lemn, iar planurile zidirii au fost realizate de arhitectul Kreutz. Pictura a fost realizată imediat după finalizarea lucrărilor, de pictorul Nicolae Zugravu din Săcele, iar în 1830, episcopul Vasile Moga a sfințit lăcașul de cult.

Pictura originală, de la 1817, a fost restaurată în perioada 1955-1957, iar pe 27 octombrie 1957 a fost sfințită de Mitropolitul Nicolae Colan. În ultimii trei ani, prin grija preotului Valentin Moșoiu și cu sprijinul credincioșilor Parohiei Sohodol-Vechi și suportul autorităților locale și județene, atât lăcașul de cult, cât și incinta și casa parohială au fost amplu renovate la exterior. De asemenea, în interiorul zidirii s-au montat un sistem de încălzire centrală, s-au schimbat ferestrele și întregul mobilier.

La scurt timp după sărbătoarea hramului, credincioșii din Sohodol au trăit momente unice de înălțare duhovnicească la ziua Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, când întregul ansamblu parohial renovat a fost resfințit de IPS Mitropolit Laurențiu, informează „Ziarul Lumina”.

Credincioșii au îmbrăcat hainele românești de sărbătoare, feciorii călare l-au întâmpinat pe ierarh la intrarea în sat, iar preoții din împrejurimi au venit la Sohodol pentru a sta alături de Mitropolitul Ardealului la slujbele religioase. Între oaspeții de seamă veniți la Sohodol amintim pe prefectul județului Brașov, Mihai Mohaci, parlamentari și alte oficialități. În soborul slujitor au făcut parte protopopul de Bran-Zărnești, Gheorghe Colțea, Valentin Moșoiu, paroh de la Sohodol-Nou, pr. Cornel Pușcariu și alți slujitori ai sfintelor altare.

Biserica a fost târnosită la exterior cu Sfântul și Marele Mir și stropită cu apă sfințită. La interior, Sfânta Masă a fost refăcută în totalitate și de aceea ierarhul a oficiat întreaga ei rânduială de sfințire și de înveșmântare.

Calea sfințeniei

După sfințire, a urmat Sfânta Liturghie, oficiată la altarul resfințit. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul „Anatoly” din Brașov. La final, parohul a fost hirotesit iconom, pentru întreaga activitate pastorală și administrativă din cei cinci ani de preoție. Fostul paroh, Ioan Sumedrea, a fost hirotesit iconom stavrofor. Mai multe acte de cinstire au fost oferite de IPS Mitropolit Laurențiu Consiliului și Adunării parohiale, primarului Gheorghe Hermeneanu, Consiliului local Bran și multor binefăcători ai bisericii.

În cuvântul de învățătură, IPS Mitropolit Laurențiu l-a prezentat pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir ca un exemplu de dăruire și de credință. Viața sfântului, a subliniat ierarhul, trebuie să fie pildă pentru orice credincios și ne învață să fim mereu aproape de Mântuitorul Hristos, prin Sfintele Taine și prin credința noastră lucrătoare.

„Sfinții care și-au dat viața pentru noi sunt cei mai apropiați de Hristos, pentru că în Rai sunt mai multe locuri și stări de fericire, oferite în funcție de ce am lucrat duhovnicește în această lume. Sângele martirilor i-a sfințit pe ei și se adaugă la sângele vărsat de Mântuitorul Iisus Hristos pe Cruce. Scopul vieții noastre este să trăim pentru Hristos și să omorâm poftele din sufletele noastre. Calea sfințeniei este urmată atunci când ne pocăim prin Sfânta Spovedanie și primim apoi darul comuniunii cu Hristos, prin Sfânta Împărtășanie”, a spus ierarhul.

Parohul Valentin Moșoiu i-a mulțumit oaspetelui de seamă și tuturor celor ce au venit la Sohodol la marea sărbătoare a comunității. Părintele Moșoiu i-a oferit în dar ierarhului o icoană a Maicii Domnului, iar apoi, toți credincioșii au avut posibilitatea să intre prin Sfântul Altar pentru a se închina și pentru a săruta o părticică din moaștele Sfântului Dimitrie, adusă spre cinstire de IPS Mitropolit Laurențiu. Sărbătoarea s-a încheiat cu sfințirea casei parohiale și a unei troițe din centrul satului, a cărei cruce a fost ani buni în Sfântul Altar din vechea biserică a satului.

IPS Mitropolit Andrei, în cartierul Gheorgheni

Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Biserica „Sfântul Dimitrie cel Nou” din cartierul clujean Gheorgheni.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej a fost serbat hramul locașului de cult, al cărui ocrotitor este pomenit în data de 27 octombrie 2013, în Biserica Ortodoxă.

Pe parcursul Sfintei Liturghii, IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a oficiat două hirotonii, una de preot și una de diacon.

După momentul citirii pericopei evanghelice, pornind de la cuvintele din Cartea Facerii 1, 24, IPS Părinte Mitropolit Andrei a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, intitulat „De la Chip la asemănare”.

„L-a făcut Dumnezeu pe om după Chipul Său, iar ținta pe care i-a fixat-o a fost aceea să ajungă asemenea cu El, asemenea cu Dumnezeu, în eternitatea fericită, îmbrăcat în slavă și în nemurire. Lucrul acesta îl mărturisește credința bisericii noastre, că ne-am prăbușit, dar iar ne-a ridicat Hristos”, a spus ierarhul, care a subliniat faptul că omul trebuie să lupte, asemenea Sfinților plăcuți lui Dumnezeu, pentru a ajunge la asemănarea cu El.

La finalul slujbei, pr. Paroh Iacob Cismaș a adus mulțumiri IPS Mitropolit Andrei, întregului sobor și credincioșilor pentru această zi de aleasă sărbătoare.

Hram la Mănăstirea Dumbrava

Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei s-a aflat în mijlocul obștii monahale și a credincioșilor de la Mănăstirea Dumbrava, județul Alba, unde a oficiat Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură cu ocazia prăznuirii hramului.

Mănăstirea Dumbrava este construită pe terenul donat de locuitorii satului Dumbrava, situat la limita dintre județele Alba și Cluj, între localitățile Unirea și Turda. Piatra de temelie a fost pusă la 26 octombrie 1996, pe locul unde în anul 1703 preotul Ioan a fost martirizat pentru apărarea dreptei credințe, fiind ars de viu într-o căpiță cu fân.

Mănăstirea este construită în formă de cetate cu clopotnița la intrare și biserica în centru. Biserica păstrează stilul românesc cu pridvor, pronaos, naos și altar. Pictura a fost realizată în frescă, în stil neobizantin de soții Crișan în anul 2000. În biserică se află Icoana Maicii Domnului care scaldă cu privirea sa blândă întregul lăcaș. Icoana a fost găsită în tencuiala bisericii din satul Dumbrava, fiind ea însăși o mărturie a istoriei zbuciumate de pe aceste meleaguri. Catapeteasma bisericii este lucrată în lemn de cireș de meșteri bistrițeni, în patru registre: icoane împărătești, praznical, apostoli și prooroci. Sfințirea bisericii a avut loc la 26 octombrie 2002.

În biserica mănăstirii se oficiază zilnic Sfânta Liturghie și cele șapte laude, la care participă viețuitorii mănăstirii și creștinii veniți să se închine. Obștea este formată din monahii și surori, sub îndrumarea arhimandritului Vasile Crișan.

Bicentenar al bisericii din Lozna

La prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Dumitru, Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mare a Parohiei Lozna, Protopopiatul Jibou, fiind înconjurat de un sobor de 21 de preoți și diaconi. Evenimentul a fost prilejuit de împlinirea a 200 de ani de la ridicarea bisericii vechi din localitate, biserică ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Dumitru.

În toamna anului 1905, bisericuța de lemn a fost vizitată de marele istoric Nicolae Iorga, care ne-a lăsat o primă descriere, cu o analiză critică și concisă a picturii, nu mult după săvârșirea ei.

„Lozna are o bisericuță de lemn, care poate fi destul de veche, dar a fost stricată cu totul printr-o zugrăveală copilărească făcută de un meșter din Nicula. Bietul om, din cât se pricepea, a făcut sfinți noi, a tămânjit cum e mai rău pe cei vechi și a împodobit și păretele din afară cu un strașnic Sânt Ilie pe carul de foc. Astfel, această zugrăveală unică are interes întru aceia că arată care pot fi ideile despre artă ale unei minți simple pe care n-a înrâurit-o nici-o școală”.

În ultimii ani, biserica a fost supusă unor ample lucrări de restaurare sub coordonarea parohului Vasile Avram. Finalizate în anul 2009, acestea au făcut ca biserica să își recapete frumusețea de odinioară. În cadrul acestor lucrări, acoperișul de tablă a fost înlocuit cu unul de șiță, structura turnului supraînălțat a fost refăcută, tencuiala bisericii a fost reparată și zugrăvită într-o nuanță de albastru, iar de pe stâlpii pridvorului a fost îndepărtat materialul care le acoperea frumoasele decorații sculptate.

În cuvântul de învățătură, PS Episcop Petroniu, pornind de la îndemnul cărții Leviticului „Sfinți-ți-vă și veți fi sfinți, că Eu, Domnul, Dumnezeul vostru sunt Sfânt”, a arătat faptul că sfințenia este un dar al lui Dumnezeu, pe care omul îl primește prin viața și strădania lui.

În Vechiul Testament sfințenia se realiza fie în mod direct, prin comunicarea directă cu Dumnezeu, în sensul că până la Moise și Aaron nu exista o preoție stabilită în lume, ci fiecare slujea lui Dumnezeu după cum credea de cuviință.

Apoi, prin legea Vechiului Testament se stabilesc niște rânduieli foarte clare și astfel sfințenia se realiza prin slujbele de la cortul mărturiei, ulterior de la Templul lui Solomon sau sinagogi, săvârșite de arhierei, preoți și leviți.

Fiecare dintre oameni trebuie să încerce să realizeze sfințenia. Există însă o distincție foarte clară între sfinții din Vechiul Testament și cei din Noul Testament, pentru că „legea s-a dat prin Moise, dar harul au venit prin Iisus Hristos”.

Astfel, după cum a precizat PS Petroniu, toți sfinții din Vechiul Testament se numesc drepți – Dreptul Iosif, Sfânta și Dreapta Ana etc. Abia în Noul Testament, fiind revelația desăvârșită, pogorând harul peste Apostoli și întreaga lume, cei care ajung să se asemene cu Dumnezeu într-o cât mai mare măsură sunt numiți sfinți.

După cum spune Sfântul Apostol Pavel, la înviere fiecare va învia în rândul cetei sale. La fel cum în această viață oamenii care au o preocupare comună se simt bine când sunt laolaltă și în împărăția cerurilor se regăsesc mai multe cete: a postitorilor, a celor smeriți, a celor milostivi etc., a arătat ierarhul.

„Primii sfinți din Vechiul Testament, după drepți, sunt proorocii. În altă ceată sunt Sfinții Apostoli, care vor sta pe cele 12 scaune să judece lumea. O ceată foarte numeroasă este aceea a mucenicilor, care atât de mult L-au iubit pe Dumnezeu și Biserica încât au renunțat la viață, de cele mai multe ori în chinuri îngrozitoare pentru a se duce să vadă fața lui Dumnezeu”, mai spus PS Petroniu.

În continuare, ierarhul a prezentat credincioșilor prezenți viața și mucenicia Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, dar și o parte din minunile săvârșite de către sfintele sale moaște după trecerea sa la Domnul, ca martir.

La final, Preasfințitul Petroniu a felicitat pe parohul Vasile Avram și pe credincioșii Parohiei Lozna pentru credincioșia și hărnicia lor, îndemnându-i a fi în continuare buni credincioși. Dacă unele generații sunt chemate spre a fi ctitori de biserici, altele sunt chemate să lucreze mai mult la biserica din suflet, a concluzionat ierarhul.

La rândul său, pr. Vasile Avram a mulțumit tuturor celor prezenți, ierarh, oficialități și credincioși, arătând că biserica de lemn din sat și Sfântul mare Mucenic Dimitrie i-a adunat pe toți acasă, la acest sfârșit de săptămână fiind și sărbătoarea fiilor satului comunei Lozna.

Slujbă arhierească la Catedrala din Cluj-Napoca

Credincioșii care au fost prezenți, în Catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca, la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, s-au bucurat de prezența Preasfințitului Vasile Someșanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, care alături de un sobor de preoți și diaconi a oficiat Sfânta Liturghie. Din sobor au făcut parte preoți și diaconi ai Catedralei mitropolitane și de la cele două instituții teologice din municipiu. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de tinerii Grupului „Maria” din Sebeș.

În cuvântul de învățătură, PS Episcop Vasile Someșanul a vorbit despre viața și râvna sfinților martiri.

„Martiriul, asemeni sfințeniei, este o treaptă înaltă a împărtășirii de firea cea dumnezeiască, stare înaltă la care poate să se ridice făptura omenească, a părtășirii cu firea divină, care îi dă aceluia care o dobândește o bucurie care nu este condiționată nici într-un chip de materie, de avere, de plăcere sau de putere, ci de o deschidere completă cu lumina cea pururea fiitoare, lumina cea veșnică, cu starea de desăvârșire în Împărăția lui Dumnezeu”, a arătat PS Vasile Someșanul.

Comentarii Facebook


Știri recente