Sărbătoarea Națională la Catedrala Patriarhală

La Catedrala Patriarhală din București, de Ziua Națională a României, s-a oficiat slujba de Te Deum, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit la sfârșitul slujbei de Te Deum, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre rolul Bisericii Ortodoxe Române în Marea Unire de la 1918: „Unirea de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 a fost încoronarea idealurilor, aspirațiilor și eforturilor jertfelnice ale poporului român de-a lungul secolelor. Așa cum s-a spus, Unirea de la Alba Iulia a fost făcută de întreg poporul român. Fiecare stare socială aducând o contribuție la această Unire. Biserica a avut un rol deosebit de important în pregătirea și realizarea acestei uniri, pentru că secole de-a rândul, când provinciile românești erau despărțite prin granițe politice artificiale, Biserica a contribuit cel mai mult la menținerea unității spirituale de cuget și simțire românească. Mitropoliții Moldovei au tipărit cărți la Iași care în marea lor majoritate au fost destinate românilor din Transilvania. Acest adevăr este foarte bine subliniat de către Mitropolitul Varlaam al Moldovei în Cartea sa Românească de Învățătură, Cazania din 1643, unde se spune că ea este destinată pentru întreaga seminție românească. Deci, conștiința aceasta de unitate etnică națională era exprimată de Biserică într-o formă fermă și solemnă, dar și eficientă în același timp”.

Referindu-se la cum trebuie să păstrăm conștiința unității naționale, Preafericirea Sa a spus: „Astăzi, noi trebuie să menținem conștiința unității naționale, să pomenim pe toți făuritorii Unirii celei Mari din 1918 și să urmăm pilda lor. De aceea, ne înscriem cu Te Deum-ul de astăzi în marea linie a rugăciunilor Bisericii pentru unitate, libertate și demnitate națională. Totdeauna marile evenimente au fost precedate de slujbe, de rugăciune, de mulțumire adusă lui Dumnezeu și de cerere adresată lui Dumnezeu ca cerere de ajutorare și de întărire”.

Totodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române s-a referit, în cuvântul Său, la intensificarea interesului pentru marile momente din istoria țării noastre în contextul incertitudinilor contemporane: „Astăzi am văzut cu toții că există o intensificare a interesului pentru marile momente din istoria țării noastre pentru că există multă incertitudine. Când sistemele stabile până ieri se clatină, când siguranța pe care și-o face omul, sprijinindu-se pe propriile sale realizări și resurse, se clatină, poporul în mod instinctiv se îndreaptă spre valori perene, spre valori netrecătoare, se aproprie de Dumnezeu cel Veșnic și Neschimbător. În același timp, își aduce aminte de oamenii care au păstrat cu jertfelnicie idealul demnității, unității și libertății naționale”.

Preafericirea Sa a evidențiat, de asemenea, necesitatea educării tinerilor în spiritul valorilor creștine și a respectului față de eroii neamului: „Într-o vreme în care societatea se secularizează și se pierde simțul sacrului și al jertfei, trebuie să intensificăm educația noastră în rândul tinerilor ca să iubească cu iubire sfântă pe eroii și luptătorii români care au contribuit la unitatea, libertatea și demnitatea noastră, a poporului român și în același timp să folosească inteligența și înțelepciunea pe toate planurile, pentru că adesea este mai important să rezolvăm probleme mari prin inteligență și nu prin violență”.

La finalul cuvântului Său, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României s-a referit la Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918: „În încheiere, amintim faptul că Rezoluțiunea sau Hotărârea Adunării Naționale de la Alba Iulia a fost una dintre cele mai democratice cunoscute în lume. Din textul ei se poate vedea că se proclamă libertatea și egalitatea tuturor etniilor (n.r., din Transilvania) care se unesc cu patria mamă, cu Regatul României. Se asigură reprezentarea lor în Parlament, confesiunile religioase egale, etniile egale, apoi dreptul la vot universal, reformă agrară radicală și o grijă deosebită pentru muncitorime, după cum se spune în textul respectiv. Deci, este un program pentru întreaga Românie care urmează după aceea. Noi avem conștiința respectului față de minoritățile etnice și față de confesiunile religioase expuse într-o formă sistematică și concentrată încă de la Adunarea Mare de peste 100 000 de persoane de la Alba Iulia. Deci, nu facem niște eforturi acum artificiale, ci atunci când suntem îngăduitori și respectuoși față de alții, o facem dintr-o tradiție a noastră românească, a credinței creștine, a bunului simț și a iubirii față de aproapele nostru”.

La slujba Te Deumu-ului de la Catedrala Patriarhală au participat 60 de elevi din Ploiești care au fost binecuvântați, la sfârșitul slujbei, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Comentarii Facebook


Știri recente