Sărbătoarea Înălțării Domnului la Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă sărbătorește astăzi, 13 iunie 2013, Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor. În toate sfintele lăcașe din țară și străinătate, după Sfânta Liturghie, au fost săvârșite slujbe de pomenire pentru cei care s-au jertfit pentru apărarea poporului român.

La Catedrala Patriarhală slujba a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În cuvântul de învățătură, Preafericirea Sa le-a vorbit oamenilor despre înțelesurile Evangheliei și despre semnificațiile praznicului.

„Mântuitorul Iisus Hristos i-a luat pe ucenici afară din Ierusalim și a mers spre Betania, pe Muntele Măslinilor și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta pe ei S-a înălțat la Cer; S-a înălțat la Cer întru slavă și în stare de binecuvântare asupra ucenicilor Lui ca să ne arate că Biserica lui Hristos trăiește din binecuvântarea lui Hristos, iar ei au răspuns la această binecuvântare închinându-se Lui; închinându-se Lui înseamnă recunoscând dumnezeirea Lui și arătând recunoștință pentru tot ce a făcut pentru ei și pentru mântuirea neamului omenesc”, a spus Părintele Patriarh potrivit TRINITAS TV.

Patriarhul României a vorbit și despre bucuria apostolilor la întoarcerea în Ierusalim, după momentul Înălțării Domnului: „S-au bucurat ucenicii pentru că Hristos le-a făgăduit că va trimite pe Duhul Sfânt, făgăduința Tatălui, pe Mângâietorul despre care El le-a vorbit ucenicilor înainte de pătimirile Sale și de moartea Sa. Duhul Sfânt îi va ajuta pe ucenici să înțeleagă că Hristos nu mai este prezent doar în fața lor ca atunci când se afla pe pământ, ci este tainic prezent în sufletul lor, în interiorul lor, de aceea ucenicii s-au întors cu bucurie pentru că Hristos Domnul le va trimite pe Duhul Sfânt. Ei petreceau toată vremea în templu, în rugăciune, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Acesta este sfârșitul Evangheliei de astăzi. Deci, așteptarea lor nu era una pasivă, ci una activă, rugându-se, lăudând pe Dumnezeu”.

Sărbătoarea Înălțării Domnului este și praznicul înălțării la ceruri a firii umane: „Hristos S-a dus să pregătească un loc în Ceruri ca acolo unde este El, în slava, iubirea, pacea și fericirea Preasfintei Treimi, să fie și ucenicii Lui cu El și toți cei care cred în El să fie cu El în Ceruri. Prin aceasta sărbătoarea Înălțării Domnului la Cer ne arată că Hristos nu S-a înălțat la Ceruri pentru Sine, ci pentru a ridica la Cer pe toți cei care cred în El după Învierea cea de obște și după judecata de Apoi, răsplătindu-le cu bucurie veșnică credința în El și împlinirea voii Lui pe pământ. De aceea, sărbătoarea Înălțării Domnului Hristos este sărbătoarea Înălțării sau ridicării omului la viața veșnică. Când Adam a păcătuit Dumnezeu a zis Pământ ești și în pământ te vei întoarce. Acum vedem că Hristos Domnul ridică trupul făcut din țărână în slava lui Dumnezeu Tatăl”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

De asemenea, după săvârșirea Sfintei Liturghii Patriarhul României a arătat și importanța cinstirii eroilor căzuți la datorie pentru libertatea noastră rostind un cuvânt cu titlul Iubirea jertfelnică a eroilor trebuie cinstită cu recunoștință din care redăm următoarele: „Biserica a ales sărbătoarea Înălțării Domnului ca zi de pomenire a eroilor pentru a ne învăța că există o legătură tainică între Crucea suferințelor, Învierea și Înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos la Cer pe de o parte și jertfa eroilor neamului care și-au dat viața pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român pe de altă parte. Cultul eroilor, adică pomenirea din neam în neam sau din generație în generație a celor care s-au jertfit pentru apărarea credinței și a patriei, este o adevărată cultură a sufletului românesc care crede, simte și mărturisește că iubirea este mai tare decât moartea. Mulțimea pomelnicelor și a parastaselor pentru eroii neamului a constituit și constituie un puternic factor de cultivare a conștiinței unității și continuității noastre naționale din neam în neam, adică din generație în generație. Pomenirea eroilor români din toate timpurile ca și cultul morților în general reprezintă acte de statornicie, continuitate și unitate în cuget și simțiri de-a lungul generațiilor. În această zi de sărbătoare se cuvine ca mormintele eroilor români din țară și din afara hotarelor țării noastre să nu rămână fără lumânări și fără flori prin care ne exprimăm recunoștința și iubirea ca rugăciune de pomenire mai tare decât moartea, adică legătura spirituală neîntreruptă cu eroii care și-au dăruit viața lor în trecut pentru existența noastră de astăzi”.

În continuare, Preafericirea Sa a oficiat parastasul pentru eroii neamului.

Joia Înălțării este, pentru români, și zi de pomenire a eroilor. Pentru a sublinia caracterul de simbol național și de memorial al tuturor eroilor români, Catedrala Mântuirii Neamului are hramul principal Înălțarea Domnului. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat, în slujba de la Patriarhie, care sunt motivele pentru care Catedrala Mântuirii Neamului are ca hram principal Înălțarea.

„Cu prilejul acestei sărbători sfinte și mari am făcut pomenirea eroilor români și avem speranța ca peste câțiva ani pomenirea să se facă în noua Catedrală Patriarhală, Catedrala Mântuirii Neamului care are ca hram principal Înălțarea Domnului și ziua eroilor. Al doilea hram este Sfântul Apostol Andrei, Cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, dar această dorință de a avea ca hram principal Înălțarea Domnului și ziua eroilor a fost a Preafericitului Părinte Patriarh de vrednică pomenire Teoctist aprobată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”, a spus Patriarhul României.

Slujbe de pomenire a eroilor au fost oficiate și în catedralele mitropolitane și episcopale din Diaspora, dar și în bisericile comunităților de români ortodocși de peste hotare.

„Mulțumim lui Dumnezeu că prin jertfa multor eroi ai neamului românesc s-a păstrat dreapta credință, s-a păstrat ființa națională, s-a păstrat integritatea sufletului românesc, de aceea am spus în cuvântul nostru de omagiere a memoriei lor că trebuie să îi cinstim prin pomenire în rugăciune, dar și prin fapte bune, fapte bune prin care arătăm iubirea față de Hristos Biruitorul morții, față de Biserică, față de țară și față de popor. Această pomenire este o forță spirituală de menținere în unitate de cuget și simțiri între generații și întreolaltă românii de pretutindeni. De aceea Patriarhia Română a făcut apel ca în această zi să se înalțe rugăciuni de pomenire a eroilor români nu numai în bisericile de parohie și de mănăstiri din țară, ci și peste hotare acolo unde se află ortodocși români, în toate continentele”, a precizat Părintele Patriarh.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române dirijată de Pr. Stelian Ionașcu.

Credincioșii prezenți astăzi au primit din partea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române iconițe reprezentând Praznicul Înălțării Domnului.

Comentarii Facebook


Știri recente