Sărbătoarea Botezului Domnului în Patriarhia Română

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte la 6 ianuarie 2014 Botezul Domnului. Sărbătoarea aminteşte de Botezul în apa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos şi de recunoaşterea Lui ca Mesia de către Sfântul Ioan Botezătorul. Praznicul se mai numeşte „Epifania” sau „Teofania”, adică Arătarea Domnului. La Sfânta Liturghie din ziua sărbătorii Botezului Domnului a fost citităpericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 3, versetele de la 13 la 17: „În vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca să fie botezat de el. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de către Tine, şi Tu vii la mine? Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat. Iar după ce S-a botezat Iisus, în clipa când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorând-Se ca un porumbel şi venind peste El. Şi iată, un glas din ceruri care a zis: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit„.

Praznicul Bobotezei pe Colina Bucuriei

Creştinii ortodocşi au sărbătorit ieri, 6 ianuarie, Sfânta şi Dumnezeiasca Arătare, Epifania sau Teofania, adică Botezul Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos în apele Iordanului. În toate locaşurile de cult din ţară şi străinătate au fost săvârşite Sfânta Liturghie şi slujba Sfinţirii celei mari a apei, adică Agheasma Mare. Slujba Sfinţirii celei mari a apei ne aduce aminte de Botezul Domnului în Iordan, când s-au deschis cerurile şi S-a arătat Sfânta Treime, dar şi de botezul nostru, când am fost botezaţi în numele şi iubirea Preasfintei Treimi.

La Catedrala Patriarhală, numeroşi credincioşi bucureşteni au participat la Sfânta Liturghie şi slujba Sfinţirii celei mari a apei, care au fost săvârşite de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjuraţi de soborul de slujitori al Catedralei Patriarhale.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că pericopa evanghelică citită în cadrul slujbei ne arată adevărul mare şi mântuitor al faptului că Iisus este Fiul lui Dumnezeu Cel Veşnic, şi nu fiul lui Iosif din Nazaret, motiv pentru care şi Evanghelia acestui praznic se încheie cu mărturisirea Tatălui Ceresc: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit“. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mai explicat că la Iordan au avut loc două lucrări: prima lucrare a fost Botezul Domnului de către Sfântul Ioan Botezătorul, nu pentru că Mântuitorul Iisus Hristos ar fi avut nevoie de iertarea păcatelor sau de pocăinţă, ci pentru a se împlini planul de mântuire al lui Dumnezeu, iar a doua lucrare a constituit-o deschiderea cerurilor, glasul Tatălui Ceresc şi venirea Duhului Sfânt în chip de porumbel, adică Arătarea, Epifania sau Teofania Preasfintei Treimi.

Botezul Domnului în Iordan şi Arătarea Preasfintei Treimi, a arătat Patriarhul Bisericii noastre, sunt temelia botezului creştin, pe care noi îl facem în numele şi prezenţa iubitoare şi sfinţitoare a Preasfintei Treimi. „La botez, noi primim harul Preasfintei Treimi şi începutul unei alte vieţi, şi anume viaţa veşnică ca viaţă de iubire în comuniune cu Tatăl, Fiul şi cu Duhul Sfânt. Această Taină mare a Botezului este pentru Biserică cea mai mare binecuvântare, fiindcă prin botez Biserica lui Hristos se întinde în spaţiu, la toate popoarele, şi în timp, de-a lungul generaţiilor. Botezul pocăinţei era doar o pregătire pentru botezul creştin. El pregătea pe oameni spre pocăinţă, însă botezul lui Ioan nu era în numele Preasfintei Treimi şi nu oferea harul iertării păcatelor şi al înfierii. Ceea ce este foarte important de reţinut este că prin botez nu se dăruieşte doar iertarea păcatelor, ci şi înfierea omului în Dumnezeu Fiul prin lucrarea Duhului Sfânt. Când a zis: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit», Dumnezeu Tatăl a cuprins şi umanitatea Fiului, nu numai dumnezeirea Lui, şi prin aceasta ne-a cuprins şi pe noi, pe toţi, cei care ne botezăm în numele Preasfintei Treimi“, a precizat Preafericirea Sa.

Cerurile s-au deschis la Botezul Domnului de la Iordan, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, citându-l pe Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru a înţelege fiecare creştin că şi la botezul său s-au deschis cerurile, că Dumnezeu îl cheamă spre patria cea de sus şi că-l înduplecă să nu aibă nimic în comun cu pământul. „Această deschidere a cerurilor la Botezul Mântuitorului se săvârşeşte şi la botezul fiecărui prunc sau al fiecărui adult. La botezul fiecărui om care devine creştin se deschid cerurile şi tainic Tatăl din ceruri spune: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit». El adună la umanitatea lui Hristos pe toţi cei care cred în Hristos; de aceea, în Evanghelia după Ioan spune şi celor care cred în El, şi celor care L-au primit că le-a dat puterea să se facă fii ai lui Dumnezeu, născuţi prin lucrarea Duhului Sfânt. La botezul fiecărui prunc sau adult care se botează se deschid cerurile şi primeşte, pe lângă iertarea păcatului strămoşeşc, iar dacă este adult şi a păcatelor personale, harul înfierii, harul învierii sufletului din moartea păcatului ca pregătire în aşteptare cu speranţă pentru învierea trupului la învierea cea de obşte“, a spus Patriarhul României.

Praznicul Botezului Domnului este o sărbătoare a binecuvântării şi a bucuriei, fiindcă, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Dumnezeu ne iubeşte, sfinţeşte şi binecuvântează sufletele şi trupurile noastre prin gustarea din apă sfinţită, casele, grădinile şi toate activităţile umane, dar şi întreaga natură. „Când Hristos Domnul S-a născut în Betleem, steaua minunată care s-a arătat a sfinţit cerurile, astrele şi văzduhul. Prin naşterea Sa în peşteră a sfinţit pământul şi prin Botezul Său în apele Iordanului a sfinţit apele. Astfel, natura sau creaţia întreagă este chemată la sfinţire pentru că este lucrarea lui Dumnezeu spre binele oamenilor. Toată creaţia este făcută pentru om ca omul să poată trăi şi să se poată pregăti în viaţa aceasta pământească pentru viaţa cerească veşnică. (…) Este o mare bucurie să ne aducem aminte că aceia care ne-am botezat în Hristos, în Hristos ne-am şi îmbrăcat. Ce înseamnă «Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat»? Cum ne îmbrăcăm într-o persoană? Ne îmbrăcăm cu o haină, dar nu se obişnuieşte să se spună că mă îmbrac în cineva. Aceasta trebuie înţeleasă ca o lucrare duhovnicească, şi anume că suntem îmbrăcaţi în iubirea lui Hristos, suntem învăluiţi în harul şi lumina necreată a Preasfintei Treimi şi că noi devenim interiori lui Hristos, iar Hristos devine interior nouă. Nu mai avem pe Hristos în faţă, ci pe Hristos în noi, prin Duhul Sfânt şi noi nu mai trăim în afară de Hristos, ci în interiorul vieţii lui Hristos. Hristos preia viaţa noastră ca să o sfinţească şi ne dăruieşte viaţa Lui cea sfântă. Aceasta se realizează prin Botez, dar şi prin Sfânta Euharistie. Când ne împărtăşim cu Hristos, noi intrăm în iubirea lui Hristos, ne îmbrăcăm în iubirea, sfinţenia, bunătatea şi în lumina lui Hristos. Noi nu vedem cu ochii trupeşti, dar duhovniceşte se vede că atunci când un copil este botezat se îmbracă într-o lumină a harului Preasfintei Treimi şi devine interior iubirii Preasfintei Treimi. De aceea, în mod vizibil pentru ochii trupeşti i se dă o haină luminoasă copilului de pânză albă, care simbolizează haina luminoasă a harului nevăzut, dar real, în care se îmbracă cel nou botezat.“

Slujba Sfinţirii celei mari a apei

După săvârşirea Sfintei Liturghii, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, înconjuraţi de soborul de slujitori, au săvârşit slujba Sfinţirii celei mari a apei din pridvorul Reşedinţei Patriarhale. La finalul sfintei slujbe, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că Agheasma Mare are o putere deosebită de binecuvântare, vindecare şi sfinţire. „Agheasma Mare, sau apa de la sărbătoarea Botezului Domnului, aşa cum ne spun ecteniile pe care le-am ascultat, are putere sfinţitoare a sufletului şi a trupului, a caselor oamenilor, a fântânilor şi a naturii înconjurătoare. De aceea, oamenii de la ţară stropesc cu această apă sfinţită nu numai locuinţele, ci şi toate casele din jur şi, de asemenea, ogorul sau grădina. Apa aceasta, cu puterea ei sfinţitoare, are şi o putere vindecătoare de boli sufleteşti şi trupeşti şi vindecătoare de patimi, aşa cum se spune în rugăciunile de la această sfântă şi mare slujbă de Sfinţire a apei, dar şi putere de izgonire a duhurilor necurate sau diavoleşti. Prin folosirea acestei ape sfinţite noi alungăm răutatea din sufletul nostru, dar şi lucrarea diavolească, plină de răutate, viclenie, de încercare de a îndepărta pe om de Dumnezeu şi de semenii lui. Această apă se ia dimineaţa pe nemâncate timp de opt zile, pentru că opt este cifra vieţii veşnice.“

Slujba Sfinţirii celei mari a apei ne aduce aminte nu numai de Botezul Domnului şi de botezul fiecărui creştin, a mai explicat Patriarhul Bisericii noastre, ci şi al poporului nostru român, care nu are o dată de încreştinare, precum este cazul bulgarilor sau al ruşilor. „Ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toţi cei care aţi venit azi aici şi să vă dăruiască bucuria pe care a simţit-o Hristos Domnul când a fost mărturisit de Tatăl ca Fiu iubit şi confirmat sau adeverit de Duhul Sfânt în chip de porumbel“, le-a transmis credincioşilor prezenţi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Ieșenii au sărbătorit Boboteaza la Mitropolie

Și în acest an, de praznicul Botezului Domnului, mii de credincioși ieșeni au înfruntat gerul pentru a participa la slujba Sfințirii celei Mari a Apei, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan în faţa Catedralei mitropolitane. La final, toţi credincioşii prezenţi au putut lua cu bucurie Agheasmă Mare, fiind pregătite în acest sens 12 căzi de lemn a câte 1000 de litri.

La 6 ianurie 2015 de sărbătoarea Botezului Domnului, aproape 2000 de credincioşi ieşeni şi-au îndreptat paşii spre Catedrala mitropolitană pentru a participa la slujba de Bobotează oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Înaltul ierarh, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, iar după citirea rugăciunii amvonului, întreg soborul slujitori a ieşit pe amplasamentul din faţa Catedralei mitropolitane, în glasul clopotelor şi al troparelor specifice praznicului Botezului Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, unde a fost săvârşită slujba Sfinţirii celei Mari a Apei. Pentru sărbătoarea din acest an au fost pregătite 12 căzi de lemn a câte 1000 de litri.

În cuvântul de învăţătură, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei i-a îndemnat pe cei prezenţi să aibă o viaţă curată şi să aibă drept călăuză în tot ceea ce fac pe Domnul şi Mântuitorul Hristos: „Să avem viață curată, iubiți credincioși, în familie și în societate; să știm ce este bine și ce este rău, să trăim cu înțelepciune, cu dreptate și cu cucernicie. Să așteptăm cu nădejde arătarea slavei marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar toți anii vieții noastre să fie așezați sub steagul credinței în Domnul. Cum spunea un mare duhovnic plecat de curând la Domnul: «Să nu căutăm soluții în altă parte pentru țară, pentru familie și pentr noi înșine decât în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos»”.

La final, IPS Mitropolit Teofan i-a stropit cu apă sfinţită pe credincioși.

Praznicul Bobotezei în cetatea Sibiului

Mulţimi de credincioşi din Sibiu au participat la slujba de sfinţire mare a apei, oficiată de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, pe o scenă amenajată în Piaţa Mare. La final, au fost împărţite peste 8000 de sticle cu aghiazmă mare, iar credincioşii au avut posibilitatea să primească apa sfinţită pe tot parcursul zilei, din vasele pregătite pentru acest praznic.

Slujba de sfinţire a apei a fost precedată de Sfânta Liturghie oficiată de IPS Mitropolit Laurenţiu în Catedrala mitropolitană, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte slujitorii locaşului de cult şi cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna“.

Încă din ajunul Bobotezei, preoţii Catedralei mitropolitane au pregătit vase cu aghiazmă mare pentru a fi împărţită credincioşilor veniţi în număr mare să se roage la Sfânta Liturghie a praznicului cunoscut sub denumirile de „Epifanie“ şi „Teofanie“. Ca de fiecare dată la marile sărbători, la Sfânta Liturghie au fost prezenţi oaspeţi şi oficialităţi locale şi judeţene, iar mulţimi de credincioşi s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

După Sfânta Liturghie, IPS Mitropolit Laurenţiu împreună cu soborul slujitor au mers în procesiune spre locul pregătit pentru oficierea slujbei de sfinţire a apei. Credincioşii au participat în număr mare la procesiunea de la Catedrala mitropolitană spre Piaţa Mare, cântând alături de sobor troparul Bobotezei şi alte cântări specifice acestui mare praznic al creştinătăţii.

8000 de sticle cu aghiazmă

Pe scena din Piaţa Mare au oficiat, alături de IPS Mitropolit Laurenţiu, şi Preasfinţitul Andrei Făgărăşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, protopopul de Sibiu, Ioan Coşa şi toţi preoţii de la bisericile din oraş şi împrejurimi, care au adus cu ei în procesiune mulţimi de credincioşi din parohii, veniţi să participe la slujba de sfinţire a apei, după ce au primit har şi binecuvântare la Sfânta Liturghie săvârşită în locaşurile de cult din cetatea transilvană. Răspunsurile liturgice au fost date de corala „Timotei Popovici“ a Catedralei mitropolitane, dirijată de diac. asist. univ. dr. Dan Streza.

Au fost prezente la slujba religioasă oficialităţi, între care prefectul Ovidiu Sitterli, reprezentanţii Consiliului Judeţean şi Primăriei Sibiu, precum şi alte oficialităţi şi oaspeţi.

Pentru mulţimile de credincioşi venite în Piaţa Mare au fost pregătite 8000 de sticle cu apă sfinţită, iar din mai multe vase de mari dimensiuni s-a împărţit aghiazma mare tuturor celor care au dorit să ducă acasă această materie sfinţită pentru binecuvântarea caselor, pentru sănătate trupească şi curăţire sufletească.

În ciuda frigului şi a ninsorii, credincioşii au umplut Piaţa Mare a oraşului şi s-au rugat împreună cu soborul slujitor pentru ca harul Preasfintei Treimi să coboare peste apă şi să o sfinţească, aducând prin aceasta curăţire sufletească şi sănătate trupească.

Descoperirea Preasfintei Treimi

La finalul slujbei religioase, IPS Mitropolit Laurenţiu a vorbit despre praznicul Bobotezei, o sărbătoare prin care retrăim momentul sfânt al descoperirii Sfintei Treimi la botezul Domnului în râul Iordanului.

„Am încheiat acum ceea ce în Sfânta Liturghie ni s-a descoperit. Fiecare liturghie actualizează sărbătoarea respectivă, iar acum ea se încheie prin această proclamare, prin această imagine iconică a Preasfintei Treimi. Mintea noastră nu poate să priceapă cum Dumnezeu este Unul în Fiinţă şi Întreit în Persoane. Avem prima descoperire în Noul Testament tocmai la Botezul Domnului. Fiul lui Dumnezeu a venit să primească botezul de la Ioan, în numele tuturor fiinţelor umane, pentru că El a luat un trup al tuturor oamenilor şi botezul pocăinţei l-a făcut pentru noi, în vederea iertării păcatelor noastre. El a venit pentru că a fost proorocit să fie descoperit omenirii de către Ioan Botezătorul, ultimul dintre prooroci. De aceea, El a proorocit că «Cel ce vine după mine este mai mare decât mine» şi că «Acestuia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintelor Sale», precum şi că «Eu vă botez cu apă spre iertarea păcatelor, dar Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi foc»“, a spus ierarhul.

„Putere în credinţa noastră“

În continuarea cuvântului de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Laurenţiu a vorbit despre lucrarea sfinţitoare a aghiazmei mari în vieţile credincioşilor care gustă din ea cu multă credinţă şi nădejde în ajutorul ceresc. Ierarhul a explicat credincioşilor roadele duhovniceşti ale acestei lucrări, aghiazma mare fiind mult mai mult decât o materie care aduce ocrotire sufletească.

„Ne-am rugat ca Duhul Sfânt să vină ca în ziua Botezului şi apa aceasta care a fost creată de Dumnezeu ca element ce susţine viaţa, apa care are calitatea de a curăţi toată murdăria vieţii, ea să devină acum, prin înrâurirea Duhului Sfânt, apă purtătoare de viaţă, apă care să ne schimbe viaţa noastră, care să ne binecuvânteze casele şi agoniseala, dar nu doar sub formă de protecţie. De foarte multe ori, când ne rugăm, cerem ocrotire de la Dumnezeu. Dumnezeu vrea mult mai mult, El vrea să ni se dăruiască total dacă ne dăruim noi Lui în totalitatea fiinţei noastre. De aceea, cei care sunt stropiţi acum cu apa sfinţită sunt protejaţi de orice uneltire a diavolului, casele noastre sunt binecuvântate, dar mai presus de toate, luând şi gustând din această apă, harul lui Dumnezeu rămâne în noi, lucrează în noi, devine pentru noi mult mai mult decât o simplă ocrotire. Devine o forţă, o putere în credinţa noastră. Iată cum mărturisim că apa aceasta din ziua Bobotezei, când S-a atins Creatorul de creatură, primeşte har, îşi schimbă finalitatea şi îşi păstrează sfinţenia până la anul viitor“, a spus Părintele Mitropolit.

După cuvântul de învăţătură, IPS Mitropolit Laurenţiu a stropit cu apă sfinţită mulţimile de credincioşi, iar preoţii au împărţit sticlele cu aghiazmă mare şi i-au ajutat să primească din materia sfinţită în vasele de mari dimensiuni pregătite în Piaţa Mare. Sărbătoarea s-a încheiat cu procesiunea spre Catedrala mitropolitană. Pe tot parcursul zilei, în curtea Catedralei mitropolitane, credincioşii au avut posibilitatea să primească aghiazmă mare din mai multe vase.

Praznicul Bobotezei, la Catedrala Mitropolitană din Cluj

Mii de clujeni au participat la Liturghia oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de Praznicul Bobotezei. Înaltpreasfinția Sa a condus slujba la care a participat un numeors sobor de preoți și diaconi și pe parcursul căreia s-au oficiat și două hirotonii, întru diacon și preot. La finalul Sfintei Liturghii, pe amplasamentul din fața Catedralei, Înaltpreasfințitul Andrei a săvârșit slujba Aghiazmei Mari. Cu acest prilej au fost pregătite 15. 000 de sticle, care au fost sfințite și împărțite apoi, credincioșilor prezenți, după cum informează radiorenasterea.ro.

Importanța Praznicului Botezului Domnului

La Praznicul Bobotezei, Mitropolitul Clujului a enumerate în cuvântul de învățătură trei motive pentru care Boboteaza este o sărbătoare foarte importantă: „Un motiv al faptului că sărbătoarea Bobotezei este foarte mare, este faptul că la Bobotează se împlinește dreptatea. Un al doilea este că la Bobotează se descoperă Sfânta Treime. De aceea și troparul sărbătorii de astăzi pe care îl rostim de nenumărate ori spune același lucru, că astăzi ni se descoperă, ni se arată, ni se revelează Sfânta Treime. În al treilea rând, are loc un act de regenerare cosmică, începând cu omul și continuând cu întreaga creație. Cu apele se sfințește firea, care devine vehicul purtător de Duh”.

Mulți clujeni au declarat că păstrează obiceiul de a lua pe stomacul gol Agheazmă Mare, în cele 8 zile după Praznicul Botezului Domnului, asa cum este rânduiala.

Praznicul Bobotezei la Catedrala mitropolitană din Craiova

Ca în fiecare an de sărbătoarea Botezului Domnului, sute de credincioşi din toate cartierele Cetăţii Băniei au venit la Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”. La ceas de aleasă sărbătoare, Sfânta Liturghie şi slujba de sfinţire a Agheasmei Mari au fost săvârşite de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, după cum a precizat Diacon Gheorghe Cioiu.

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a vorbit celor prezenţi despre semnificaţia teologică a praznicului. „Astăzi sărbătorim arătarea lui Dumnezeu în treime lăudat, sărbătorim Botezul Domnului care este începutul şi desăvârşirea Botezului nostru. Pentru că, prin Cruce şi Înviere, Mântuitorul Iisus Hristos a adus jertfă de bună mireasmă Tatălui ceresc, atunci când S-a înălţat la ceruri, ridicându-ne şi pe noi din moarte şi stricăciune pentru a moşteni Împărăţia cerurilor. De asemenea. primim apă sfinţită, Aghiazma Mare, deoarece astăzi este ziua în care se sfinţeşte întreaga creaţie, întreaga noastră viaţă. Căci în această zi Dumnezeu deschide cerurile şi revarsă harul Său prin trimiterea Sfântului Duh care ne reaminteşte cum <<Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor>>(Facere 1, 2) la începutul creaţiei. Sfântul Duh care, de data aceasta, rămâne permanent în viaţa noastră, aşa cum ne asigură însuşi Mântuitorul: << Eu sunt cu voi in toate zilele, până la sfârşitul veacului>>(Matei 28, 20). Aşadar, Sfânta Aghiasmă este sfinţită prin pogorârea Sfântului Duh, aşa cum cerem la rugăciune: <<Şi acum, Atotputernice Doamne, trimite pe Prea Sfântul Tău Duh care sfinţeşte toate şi sfinţeşte apa aceasta>>. Este minunea dar şi bucuria Bisericii noastre, este iubirea negrăită a lui Dumnezeu care ne dă mărturie despre prezenţa Sa în viaţa noastră. Căci, spre deosebire de apa obişnuită, apa aceasta nu se strică. O numim Agheasma Mare şi cu ajutorul ei sfinţim tot ceea ce ne înconjoară; case, icoane, biserici. Şi ce probă mai mare ne-am dori pentru ca să ne întărim şi mai mult în credinţă decât Sfânta Aghiasmă? Este aceasta lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, o certitudine că Biserica noastră este cu adevărat purtătoare de Duh Sfânt, una sfântă, sobornicească şi apostolească”, a spus IPS Irineu.

După Sfânta Liturghie, IPS Irineu, însoţit de soborul de preoţi şi diaconi, a mers în faţa catedralei chiriarhale unde, pe podiumul special amenajat, a oficiat sfinţirea Agheasmei celei Mare. Aici au fost aşezate încă de luni seara, mai multe vase cu apă curată care a fost sfinţită de IPS Părinte Mitropolit şi împărţită apoi credincioşilor prezenţi.

Slujba Bobotezei la Catedrala Mitropolitană din Timişoara

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului a slujit de sărbătoarea Botezului Domnului nostru Iisus Hristos la Catedrala mitropolitană „Sfinţii Trei Ierarhi” din Timişoara. Înaltpreasfinţia Sa a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi Slujba Aghiasmei celei Mari. După Sfinţirea Mare a Apei, Chiriarhul a binecuvântat credincioşii, stropindu-i cu apă sfinţită, mergând prin mijlocul lor, până la ieşirea din sfântul lăcaş, unde i-a binecuvântat pe toţi cei aflaţi pe treptele catedralei, a precizat George Giurgiu.

La final preoţii slujitori au împărţit credincioşilor prezenţi Agheasma cea Mare, administraţia catedralei pregătind în acest an vase cu o capacitate de peste 3000 de litri de apă.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a vorbit despre tainele duhovniceşti ale acestui mare praznic, ce deschide începutul propovăduirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În acest sens, Mitropolitul Banatului a subliniat semnificaţia afundării Mântuitorului Hristos în apele Iordanului, ca simbol al curăţirii păcatelor întregii firi omeneşti, El Însuşi fiind fără de păcat, act de smerenie profundă a Fiului lui Dumnezeu, la care participă întreaga Sfântă Treime. De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre puterea sfinţitoare a Aghiasmei celei Mari, ca apă purtătoare de Har, pe care credincioşii o consumă timp de opt zile după praznicul Botezului Domnului şi o întrebuinţează în familiile şi gospodăriile lor potrivit rânduielilor bisericeşti.

Praznicul Bobotezei la Catedrala Mitropolitană din Nürnberg

Sărbătoarea Botezului Domnului, o zi de mare importanță atât în Biserica Ortodoxă, cât și în tradiția poporului nostru, a fost întâmpinată de credincioșii români din Nürnberg prin participarea în număr mare la Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Serafim, înconjurat de slujitorii Catedralei Mitropolitane „Sf. Mare Mucenic Dimitrie”, a precizat Ierodiacon Ioan Popoiu.

Înaltpreasfinția Sa a ținut un cuvânt de învățătură, explicând importanța teologică a momentului Botezului Domnului, așa cum se relatează în Evanghelia zilei (Matei 3, 13-17), din care înțelegem motivul pentru care sărbătoarea mai este cunoscută și sub numele de „Teofanie” sau ”Epifanie”, adică ”Arătarea Domnului”, în cele trei Persoane ale Sfintei Treimi. Coborârea Sfântului Duh în chip de porumbel și glasul Tatălui din ceruri, vestind pe Fiul cel iubit, ne face cunoscută iubirea din sânul Sfintei Treimi, care este model pentru toți credincioșii. Iubirea dumnezeiască este urmată de credincioși atunci când sunt împlinite poruncile Bisericii; dimpotrivă, orice păcat înseamnă un atentat împotriva dragostei, o părăsire a idealului dumnezeiesc al unirii tuturor. La momentul euharistic, mulți credincioși s-au împărtășit cu Sfintele Taine.

Înainte de încheierea Sfintei Liturghii, slujitorii au pornit în procesiune, săvârșind în fața troiței din curtea Mitropoliei, în prezența câtorva sute de credincioși, slujba de sfințire a apei, numită și „rânduiala Aghesmei Mari”. După ce au fost sfințiți prin stropirea cu apă sfințită, cei de față au primit Aghiasma cea mare, din care vor gusta în următoarele zile și pe care o vor folosi, potrivit învățăturii Bisericii, în momentele importante ale vieții.

Botezul Domnului la Paris

Câteva sute de creștini ortodocși români, dar și francezi, s-au adunat marți 06 ianuarie 2015la Catedrala Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail din Paris, pentru a sărbători BotezulDomnului.

Sfânta Liturghie arhierească a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Mitropolit Iosif, înconjuratde un sobor de preoți și diaconi.

După sfințirea mare a apei în catedrală, comunitatea s-a deplasat în procesiune pe malurileSenei, pentru a o binecuvânta, dupa cum este deja obiceiul de mai bine de 7 ani în capitala Franței.

Cu ocazia sărbătorii Botezului Domnului, marți, 6 ianuarie 2015, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, însoțit de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala din Târgoviște, în prezența a numeroși credincioși La finalul ceremonialului liturgic, Înaltpreasfinția Sa a oficiat slujba Aghiazmei celei mari, pe esplanada din fața sfântului locaș.

În cuvântul rostit la finalul sfintei slujbe, după cum aflăm de la Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Târgovişte, Înaltul Ierarh a evidențiat semnificația duhovnicească și misionară a sărbătorii Botezului Domnului, una din etapele cele mai de seamă ale operei răscumpărătoare a Fiului lui Dumnezeu Întrupat, care are în centrul ei momentul în care, în mod public, Domnul Iisus Hristos a luat, în chip real, asupra Sa păcatele lumii, oferindu-ne certitudinea că El este cu adevărat Mântuitotul nostru și al lumii, care ne îndeamnă în permanență la convertirea noastră și a celor de lângă noi.

Zece mii de oameni la slujba de la Constanța

Peste 10.000 de oameni au participat, pe Faleza Cazinoului din Constanța, la slujba Aghesmei Mari. După Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Petru și Pavel”, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, alături de credincioși, preoți și diaconi au însoțit spre Mare carele trase de boi care au purtat butoaiele cu apă, informează TRINITAS TV.

Pe o scenă amplasată pe Faleză, ierarhul a oficiat slujba sfințirii celei mari a apei.

Lângă scenă au fost așezate cele 130.000 de sticle de Agheasmă Mare, sfințită în Ajunul Bobotezei, și o cruce mare de gheață.

În continuare, ierarhul Tomisului a mers cu barca pe mare, unde, după tradiție, a aruncat trei cruci în apă. Crucile au fost recuperate de tinerii îmbrăcați în costume de scafandru.

Carele cu apă sfințită au mers pe străzile Constanței iar credincioșii au putut lua agheasmă.

Ziua de Bobotează la Suceava

La Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a fost oficiată ieri, 6 ianuarie 2014, Sfânta Liturghie de către IPS Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. La final, Înaltpreasfinția Sa a săvârşit, potrivit rânduielii, slujba Sfinţirii celei Mari a Apei în incinta aşezământului monahal, în fata paraclisului. Răspunsurile liturgice au fost date de corul mănăstirii, condus de pr. prof. Lucian Tablan-Popescu. Cântarea „Kirie Eleison” a fost intonata de trei ori de toţi credincioşii participanţi la marea sărbătoare.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit despre importanţa sărbătorii împărăteşti a Botezului Domnului, cât şi despre implicaţiile pe care acest eveniment le are în viaţa noastră de zi cu zi , în drumul spre desăvârşire: „Dumnezeu-Fiul primește botezul de la Ioan; Dumnezeu- Duhul Sfânt se pogoară în chip de porumbel; Dumnezeu-Tatăl glăsuiește «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care bine am voit». Dumnezeu Unul în ființă și întreit în persoane se arată la apele Iordanului când Mântuitorul primește botezul, care nu este botezul din Vechiul Testament, ci unul special. Prin botezul creștin, noi primim harul Sfântului Duh și iertarea păcatelor”.

Ca la fiecare slujbă de Bobotează, troparul praznicului „În Iordan botezându-Te Tu Doamne” a răsunat ieri din curţile tuturor bisericilor din municipiul Suceava, credincioșii luând cu bucurie la casele lor agheazma mare.

Zi de sărbătoare la Râmnicu Vâlcea

La Catedrala arhiepiscopală „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, Sfânta Liturghie de Bobotează a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, și Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Eparhiei, informează TRINITAS TV.

În continuare, cei doi ierarhi au oficiat în fața Catedralei arhiepiscopale slujba Aghesmei Mari.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Varsanufie și Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul i-au binecuvântat cu Agheasmă Mare pe cei prezenți.

”Botezul Domnului”, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie și Sfințirea cea Mare a Apei la Catedrala Arhiepiscopală ”Sf. Cuv. Parascheva” din Roman.

”Epifania” sau ”Teofania”, sărbătoarea ce aminteşte de Botezul în apa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristosşi de recunoaşterea Lui ca Mesia de către Sfântul Ioan Botezătorul, a fost serbată cu aleasă bucurie la Catedrala Arhiepiscopală ”Sf. Cuv. Parascheva” din Roman. Slujba Dumnezeieștii Liturghii din ziua praznicului împărătesc a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, înconjurat de preoţişi diaconi, slujitori ai Catedralei arhiepiscopale.

În cuvântul de învăţătură rostit, potrvit epr.ro, Înaltpreasfinția Sa a explicat semnificațiile teologico-dogmatice din Sfânta Evanghelie rostită cu acest prilej. După rugăciunea Amvonului, conform rânduielii, soborul slujitor a ieşit din sfântul locaș la scena special amenajată în curtea Catedralei, iar Întâistătătorul Eparhiei a oficiatSfinţirea cea Marea Apei, stropind cu agheasmă şi binecuvântând pe toţi credincioşii prezenţi.

Praznicul Botezului Domnului la Catedrala arhiepiscopală din Buzău

Praznicul Botezului Domnului a fost cinstit, marţi, 6 ianuarie 2015, la Catedrala arhiepiscopală „Înălţarea Domnului“ din Buzău, de un număr însemnat de credincioşi. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, împreună cu un sobor de slujitori – preoţi şi diaconi. Ierarhul a săvârşit Sfinţirea cea Mare a Apei în aghiasmatarul din incinta locaşului de cult, a precizat Dragoş Olteanu.

În cuvântul părintesc de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian a vorbit despre marele praznic al Teofaniei şi despre darurile duhovniceşti aduse de apa sfinţită în această zi.

„Cu prilejul Botezului Mântuitorului Iisus Hristos în râul Iordan, s-au deschis cerurile şi S-a descoperit Sfânta Treime, pentru prima dată […]. În mod desăvârşit, Sfânta Treime nu Se descoperise până atunci cu cele trei Persoane ale Sale: Tatăl, Care L-a mărturisit pe Fiul, aflat în repejunile Iordanului, şi Duhul Sfânt, Care S-a pogorât în chip ca de porumbel şi a luminat pe toţi cei prezenţi […]. Praznicul de astăzi al Botezului Domnului ne duce cu mintea pe fiecare dintre noi la botezul primit în pruncie, atunci când am fost afundaţi în apa sfinţită, prin pogorârea Duhului Sfânt, şi ne-am îngropat împreună cu Hristos, iar în momentul în care am ieşit din cristelniţă, prin mâinile preotului, am devenit oameni noi, adică fii ai lui Dumnezeu după har“, a precizat Chiriarhul Buzăului şi Vrancei.

În curtea Catedralei arhiepiscopale, au fost pregătite încă din ajun patru vase de mari dimensiuni, din care toţi cei prezenţi au avut posibilitatea să ia Aghiasmă Mare.

Praznicul Bobotezei la Curtea de Argeș

Sărbătoarea închinată Botezului Domnului Iisus Hristos a fost cinstită şi în Eparhia Argeşului şi Muscelului.Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Calinic a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Curtea de Argeș, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit cu această ocazie binecuvântată, Înaltpreasfinția Sa a pus la inima iubitorilor de Dumnezeu și Biserica Sa, că: “Deschis este astăzi cerul și din nou Duhul Sfânt se pogoară deasupra apelor și Dumnezeu Îl mărturisește pe Fiul Său. Dacă ar fi deschiși ochii noștri sufletești și dacă urechile noastre ar putea să audă glăsuirile îngerești, am vedea pe Fiul lui Dumnezeu stând printre noi și am auzi glasul lui Dumnezeu vestind dumnezeirea Mântuitorului lumii. Să ne rugăm neîncetat și să mulțumim permanent Sfintei Treimi pentru darul vieții și să orânduim viața noastră după Legea lui Hristos”.

Credincioşii veniţi de la primele ore ale dimineţii au aşteptat, cu răbdare, momentul cel mai important: sfinţirea Aghiasmei Mari. Slujba de sfinţire a apei a fost oficiată de Chiriarhul Eparhiei în baldachinul din fața Catedralei Arhiepiscopale, fiind rostite rugăciunile de invocare a Duhului Sfânt.

Sărbătoarea Botezului Domnului și Sfințirea ce Mare a Apei în Arhiepiscopia Dunării de Jos

În ziua praznicului Botezului Domnului, în toate parohiile şi mănăstirile Arhiepiscopiei Dunării de Jos a fost săvârşită Sfânta Liturghie, urmată de slujba Aghesmei celei Mari.

Sărbătoarea Botezului Domnului şi deosebitele manifestări sprituale din jurul acesteia reprezintă o mărturie concretă a comuniunii dintre credincioşii Arhiepiscopiei din cele două mari centre municipale, Galaţi şi Brăila.

De aceea, s-a consfinţit obiceiul de a începe sfinţirea apei Dunării la Brăila pentru ca, apoi, pe firul apelor, ierarhul să sosească în oraşul de reşedinţă, la cel mai semnificativ centru spiritual: biserica medievală Precista.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârşit slujba Sfintei Liturghii la Catedrala cu hramul „Naşterea Domnului“ din Brăila, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa autorităţilor locale, a trupelor militare de pe uscat şi de pe ape, și a numeroşi credincioşi din municipiu.

După cuvântul de învăţătură, ierarhul Dunării de Jos a ieşit pe esplanada catedralei unde a stropit cu agheasmă şi a binecuvântat pe toţi credincioşii prezenţi.

Începând cu ora 11.00, în dangăt de clopote, precedaţi de fanfara militară, clerul şi mulţimea de credincioşi, având în frunte pe ierarhul lor, au pornit de la biserica reprezentativă a Brăilei, pe Calea Călăraşilor, către faleza Dunării, unde, pe scena special amenajată a avut loc slujba Aghesmei celei Mari, urmată de tradiţionala lansare a crucii în apele Dunării după care au sărit cinci tineri.

La ora 13.00, la kilometrul 0 al oraşului Galaţi, în faţa bisericii fortificate Precista de pe faleza Dunării, un sobor de preoţi şi o mare mulţime de credincioşi l-au întâmpinat pe ierarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian.

După slujba Aghesmei celei Mari și cuvîntul de învățătură, toată atenţia s-a îndreptat către Dunăre unde Înaltpreasfinţia Sa a aruncat în apă crucea de lemn, după care 10 tineri au sărit s-o prindă. Tradiţia şi credinţa poporului român spune că acela care va pescui crucea din ape va fi binecuvântat de Dumnezeu şi îi va merge bine tot anul.

Anul acesta, Sfânta Cruce a fost scoasă din apele reci ale Dunării, pentru prima dată, de tânărul Lucian Butica, în vârstă de 25 de ani.

Totodată, ierarhul Dunării de Jos i-a felicitat pe toţi cei care s-au aruncat în apele Dunării pentru a recupera Sfanta Cruce, dorindu-le multă sănătate şi anul ce a început să le aducă multe roade sufleteşti şi materiale.

La cele două evenimente au luat parte câteva mii de credincioşi brăileni şi gălăţeni.

Praznicul Botezului Domnului în Arhiepiscopia Aradului

În ajunul marii sărbători a Botezului Domnului, Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat slujba Aghesmei Mari la Mănăstirea ,,Sfântul Simion Stâlpnicul“ din municipiul Arad, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. În ziua de Bobotează, Înaltpreasfinţitul Timotei a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba Aghesmei Mari la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime“ din Arad, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

La timpul cuvenit, Înaltpreasfinţia Sa a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, sub titlul „Arătare dumnezeiască“, explicând, în lumina citirilor Apostolului şi Evangheliei praznicului (Tit. 2-3, Matei 3), legătura dintre praznicul Naşterii şi praznicul Botezului Domnului. Totodată, chiriarhul a explicat conţinutul unor imne ale slujbei Aghesmei Mari, în sensul primirii de către credincioşi a darurilor Sfântului Duh, revărsate peste întreaga făptură prin Botezul Mântuitorului sau Arătarea Sa în lume, Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul Însuşi, întărit prin glasul Părintelui Său şi adeverit prin sălăşluirea Sfântului Duh, prin care toate s-au făcut. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de către corul Catedralei Arhiepiscopale, sub conducerea diac. Laviniu Morariu. În încheiere, Înaltpreasfinţitul Timotei a adresat credincioşilor prezenţi în număr impresionant părinteşti binecuvântări şi doriri de propăşire materială şi spirituală.

Praznicul Bobotezei în Episcopia Caransebeşului

În Ajunul Bobotezei, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, s-a aflat în mijlocul obştii monahale şi a credincioşilor de la Mănăstirea „Sfântul Ilie de la Izvor” Vasiova, din județul Caraș-Severin. Cu acest prilej, în paraclisul de iarnă al mănăstirii, chiriarhul înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia Praznicului, informează episcopiacaransebesului.ro.

După Sfânta Liturghie, ierarhul, preoţii şi obştea monahală alături de credincioşi, au pornit în procesiune la izvorul de lângă mănăstire, unde s-a săvârşit Sfinţirea cea Mare a Apei. La final, chiriarhul a binecuvântat pe toţi credincioşii prezenţi cu aghiasmă mare şi a împărţit iconiţe.

La Praznicul Botezului Domnului, Preasfinţitul Părinte Lucian, a săvârşit, în Catedrala episcopală cu hramurile „Învierea Domnului” şi „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeş, Sfânta Liturghie, fiind înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.

În cadrul Sfintei Liturghii, potrivit rânduielii bisericeşti, a fost oficiată slujba Sfinţirii celei Mari a apei, sau Aghisma Mare, cum mai este cunoscută în popor. Anul acesta au fost pregătite peste 1500 de sticle de Aghiasmă Mare la Catedrala episcopală din Caransebeș.

„Ne-am bucurat la Praznicul Bobotezei de prezența multor credincioși, dornici să guste și să ducă la casele lor Aghiasma Mare, pe care să o păstreze cu multă evlavie și atunci când se roagă și postesc să guste din ea și bineînțeles să se roage pentru tămăduirea trupească și pentru iertarea păcatelor. Apa sfințită la Bobotează se numește Aghiasmă Mare pentru că se sfințește doar de două ori pe an, în ajun și în ziua Praznicului Botezului Domnului. Este o slujbă specială pentru că rugăciunile sunt cuprinzătoare, adresate Preasfintei Treimi și care cuprind o adevărată învățătură dogmatică, soteriologică și eclesiologică”, a arătat Preasfinţitul Părinte Lucian.

La slujbă au participat tineri şi copii, precum şi sute de credincioşi, Catedrala episcopală cu hramurile „Învierea Domnului” şi „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeş dovedindu-se a fi şi în acest an neîncăpătoare. La finalul Sfintei Liturghii credincioşii au primit, din partea slujitorilor, anaforă, iconiţe cu Praznicul Botezului Domnului, precum şi Aghiasma Mare, pentru curăţirea sufletească şi trupească.

Slujire arhierească la Marghita de Praznicul Botezului Domnului

La praznicul Bobotezei, Dumnezeiasca Arătare, marţi, 6 ianuarie 2015, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat la biserica cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din oraşul bihorean Marghita, unde a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească şi Sfințirea cea Mare a Apei (Agheasma Mare), în sobor de preoţi şi diaconi, în prezența a numeroși credincioşi marghiteni care au luat parte la sfintele slujbe din această zi de la cea mai veche bisericădin Marghita, întâmpinând cu multă bucurie pe Chiriarhul Oradiei, a precizat Pr. Cristian Rus.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, Preasfinţitul Părinte Sofronie a amintit principalele semnificaţii dogmatice ale praznicului Bobotezei, subliniind caracterul treimic al sărbătorii: „Sărbătoarea de astăzi, a Botezului Domnului sau a Bobotezei, după numele străvechi pe care îl are în neamul nostru românesc, este cunoscută în Biserica Ortodoxă şi sub denumirea de sărbătoarea Dumnezeieştii Arătări sau, în limba greacă, a Teofaniei, iar în limba slavă Bogoiavlenie, pentru că în această zi, aşa cum am ascultat din pericopa evanghelică ce s-a citit, de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei, şi la finalul căreia am auzit cu toţii cum, după Botezul Domnului, când Mântuitorul Iisus Hristos a ieşit din apele Iordanului, Sfântul Prooroc şi Înaintemergător şi Botezător al Domnului, Ioan, a văzut cerurile deschise, pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel peste Mântuitorul Iisus Hristos şi a auzit un glas din ceruri: «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit».”

După Rugăciunea Amvonului din cadrul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a oficiat Sfinţirea cea Mare a Apei, Agheasma Mare, ce a devenit sfântă şi sfinţitoare, aducătoare de multă binecuvântare, de sănătatea sufletească şi trupească, pentru toţi cei care o iau cu credinţă. Apoi, Ierarhul a stropit cu apă sfințită lăcașul sfânt și pe toți cei de față.

Părintele Ioan Şugar, Protopopul Marghitei a adresat un cuvânt de bun venit Ierarhului, arătând că este o zi istorică pentru vechea biserică din Marghita, fiind pentru prima dată când un ierarh al Sfintei și de Dumnezeu păzitei Episcopii a Oradiei a sfințit Agheasma Mare în această biserică din Marghita.

Apoi, Părintele paroh Constantin Petru Filip a ținut să aducă prinosul de mulțumire al preoților și credincioșilor parohiei Marghita I pentru bucuria aleasă și frumosul dar pe care l-au primit, prin prezența și slujirea Chiriarhului Oradiei în biserica parohială, la marele praznic împărătesc al Bobotezei.

Preasfințitul Părinte Sofronie a încheiat șirul cuvântărilor rostite, exprimându-și bucuria de a se afla la biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Marghita pentru sărbătorirea marelui praznic al Botezului Domnului. Ierarhul a chemat binecuvântarea Preasfintei Treimi peste țara noastră și peste întreaga lume, îndemnând la rugăciune către Atotputernicului Dumnezeu pentru pace, liniște și vremuri bune. De asemenea, fiind încă la începutul noului an civil 2015, Preasfinția Sa a adresat alese urări de ani mulţi şi binecuvântaţi, în sănătate și bucurie duhovnicească, tuturor dreptmăritorilor creştini din Marghita.

La final, toţi credincioşii prezenţi au gustat, după rânduială, şi au luat la casele lor Agheasmă Mare.

Boboteaza în Portul Turnu Severin

Sute de oameni au participat şi anul acesta la slujba de sfinţire a Aghesmei Mari în Portul Turnu Severin. În mijlocul credincioșilor s-a aflat Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, informează TRINITAS TV.

Slujba de sfinţire a Aghesmei Mari din Portul Turnu Severin a devenit o tradiție din 2004, de la reînfiinţarea Episcopiei Severinului şi Strehaiei.

Sărbătoarea Bobotezei la Călăraşi

Marți, 6 ianuarie 2015, praznicul Botezului Domnului Iisus Hristos, sau Boboteaza a fost sărbătorit la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Călăraşi. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură Preasfinţia Sa a arătat importanţa acestei sărbători a Botezului în apa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos şi de vestirea Lui ca Mesia de către Sfântul Ioan Botezătorul.

După oficierea Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a săvârşit slujba de sfinţirea a Apei, urmată de o procesiune în care Întâistătătorul Eparhiei noastre, soborul de preoţi, mulţime de credincioşi şi autorităţi locale şi centrale au pornit până pe malul Dunării, în Parcul Central al municipiului Călăraşi. Aici Preasfinţia Sa a aruncat în apă crucea care a fost adusă la mal de cel mai vrednic dintre tinerii care s-au aruncat să o recupereze, primind binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Vincenţiu.

Preasfinția Sa a cercetat obștea Mănăstirii Libertatea din județul Călărași.

Praznicul Botezului Domnului, la Giurgiu

La 6 ianuarie, când Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Botezul Domnului sau Boboteaza, în Catedrala Episcopală din Giurgiu, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, informează episcopiagiurgiului.ro.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a vorbit despre semnificaţia duhovnicească a Botezului Domnului Iisus care reprezintă dezvăluirea iubirii şi bunăvoirii Părintelui Ceresc pentru Fiul cel iubit. Acest mare praznic împărătesc care se mai numeşte şi „Arătarea Domnului”, „Epifania” sau „Teofania”, ne aminteşte tuturor de momentul când Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul în apele Iordanului, prilej cu care s-a arătat lumii Sfânta Treime. Prin atingerea de „firea apelor” Iordanului, a arătat ierarhul nostru, Mântuitorul Hristos le-a sfinţit, iar prin apa de acum, îi sfinţeşte pe credincioşi, deschizându-le uşa unui nou botez, cel al Noului Testament, al luminii, al harului mântuitor şi al îndumnezeirii.

La final, Preasfinţia Sa a dăruit Catedralei Episcopale din Giurgiu sfinţitul veşmânt care a acoperit moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Sfântul odor a fost oferit Preasfinţitului Părinte Episcop Ambrozie de către Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, mulţimea de credincioşi, împreună cu Chiriarhul, cu preoţi şi diaconi de la toate bisericile din oraşul Giurgiu, au pornit în procesiune din faţa Catedralei Episcopale către canalul „Sfântul Gheorghe”, unde, într-un loc special amenajat, Preasfinţitul Părinte Ambrozie a săvârşit Slujba de sfinţire a Aghesmei Mari. La final, potrivit tradiţiei, Preasfinţia Sa a aruncat Sfânta Cruce în apa Dunării, iar unul dintre tinerii creştini prezenţi a ridicat-o din apă, continuându-se, astfel, o datină ce dăinuie de veacuri în sufletul poporului nostru.

Ca în fiecare an la aceste manifestări închinate slăvitului Praznic al Botezului Domnului au participat mii de giurgiuveni pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu ce se revarsă şi sfinţeşte apele şi pentru a împlini tradiţiile acestei sărbători. Totodată, au fost prezente oficialităţi judeţene şi locale, care au ţinut să ia parte la bucuria duhovnicească prilejuită de acest mare praznic al creştinătăţii.

Ziua de Bobotează în Portul Tulcea

La Tulcea oamenii au participat în număr mare la ceremoniile organizate de Bobotează în oraș. După Sfânta Liturghie de la Catedrala ”Sfântul Nicolae”, Preasfințitul Părinte Episcop Visarion, preoții și credincioșii au mers în procesiune până pe Faleza Dunării unde a fost oficiată slujba Aghesmei Mari, informează TRINITAS TV.

La final, ierarhul a aruncat cruce în apele Dunării. Aceasta a fost recuperată de unul dintre tinerii angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență care au plonjat în apele reci.

Ierarhul a binecuvântat la final mulțimea credincioșilor cu crucea recuperată din apele Dunării.

Sărbătoarea Botezului Domnului la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Zalău

La sărbătoarea Botezului Domnului, marți, 6 ianuarie 2015, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor cartierului zălăuan Porolissum. La Sfânta Liturghie Preasfinția Sa a fost înconjurat de părinții slujitori ai acestui locaș de cult, Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, parohul bisericii și consilier social al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte coslujitor Ioan Pop și Preacucernicul Părinte Adrian Mureșan, dar și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antonie Pința, exarul mănăstirilor din Episcopia Sălajului.

Potrivit rânduielii bisericești, la finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită sfințirea cea mare a apei, în prezența a numeroși credincioși prezenți la slujbă, în ciuda faptului că pentru toți angajații a fost zi lucrtoare. După săvârșirea slujbei, toți cei prezenți au fost stropiți cu aghiasmă mare, la ieșirea din biserică, de către Preasfințitul Părinte Petroniu și ceilalți preoți împreună slujitori.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat faptul că în Vechiul Testament nu exista botezul, legământul dintre poporul ales și Dumnezeu făcându-se prin tăierea împrejur, care era pentru cei de parte bărbătească. Cel care a botezat pentru prima oară a fost Sfântul Ioan Botezătorul, însă el a venit să boteze prin botezul pocăinței. Rolul lui era nu de a ierta păcatele, aceasta făcându-se prin Hristos.

Încă de la alungarea primilor oameni din rai a fost făgăduit un Izbăvitor și tot Vechiul Testament, prin profețiile făcute, începând cu Moise, aminteau despre un Mântuitor.

Având Sfântul Ioan Botezătorul o autoritate atât de mare în acea vreme, oamenii l-au întrebat pe acesta dacă el este Hristosul? Prin răspunsul dat de Sfântul Ioan s-a arătat că oricâtă autoritate morală ar avea un om, față de Dumnezeu este nimic, fiindcă omul din nimic a fost adus în existență și atunci când păcătuiește se întoarce spre neantul din care a fost creat. Omul sporește în viață numai în comuniunea cu Dumnezeu, cu sfinții și cu Biserica.

Prin plinirea dreptății făcute în urma botezului Domnului de către Ioan Botezătorul s-au realizat de fapt toate profețiile Vechiului Testament, a mai arătat Preasfințitul Părinte Petroniu. Botezul Domnului este momentul în care întreaga Sfântă Treime se revelează: Tatăl grăind din cer, Fiul botezându-se în Iordan, iar Duhul Sfânt pogorându-se în chip de porumbel. De aceea, acest moment se mai numește Teofanie sau arătarea lui Dumnezeu. Acum Sfânta Treime este prezentă în mod fizic prin Fiul care este Dumnezeu și Om în același timp, prin glasul Tatălui auzit din cer și prin porumbelul, care era practic Duhul Sfânt prezent la Iordan.

Rolul Sfântului Ioan era acela de Înaintemergător, adică să pregătească evreii pentru a-L primi pe Hristos, și de Botezător, în același timp, pentru a arăta în lume cine este Iisus Hristos. Această întâlnire reflectă realizarea unor profeții din Vechiul Testament. În toată această perioadă a sărbătorilor de iarnă, în evangheliile citite la Sfânta Liturghie se arată câte o profeție din Vechiul Testament și împlinirea acestei profeții, Preasfințitul Părinte Petroniu dând exemple în acest sens.

La evenimentul botezului, Mântuitorul își face practic debutul în lume. După botez Mântuitorul se duce în pustie pentru a fi ispitit, fiind mânat de Duhul. Acest lucru se face pentru ca începutul activității să fie făcut prin post, prin asceză și după aceea să înceapă bătălia cu diavolul, după 40 de zile de ajun negru. Abia după ce l-a biruit pe vrăjmașul în pustiul Quarantaniei au venit îngerii și-I slujeau, Mântuitorul plecând după aceea, cu puterea Duhului, în Galileea să-și înceapă activitatea, unde și-a ales mai întâi Apostolii.

La persoana lui Iisus Hristos îndumnezeirea constă în faptul că Duhul Sfânt, care din veșnicie se odihnea asupra persoanei Fiului lui Dumnezeu, ca Dumnezeu, după înviere se odihnește și asupra firii umane a lui Iisus Hristos. Mântuitorul n-a fost trimis de Tatăl și părăsit în lume. Aceasta s-a întâmplat o singură dată pe cruce când a strigat Mântuitorul: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? Acest lucru s-a întâmplat pentru faptul că Dumnezeu este viață și este izvorul vieții, așa încât era o contradicție între a fi viu și a fi mort și atunci, ca Om a fost părăsit de Dumnezeu pentru a muri, ca prin moarte să surpe pe cel ce avea stăpânire asupra morții, adică pe diavolul.

La finalul cuvântului de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a subliniat importanța praznicului Botezului Domnului și prin faptul că acum se săvârșește slujba Sfințirii cele mari a apei, arătând și modul cum trebuie să fie consumată aghiasma de către credincioși. Astfel, Preasfinția Sa a explicat faptul că prima dată se ia apa sfințită, întrucât ea este sfințită și doar apoi anafora, întrucât aceasta este doar binecuvântată.

Piatra de temelie a bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul Porolissum a fost sfinţită la sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh din anul 2000, crucea ridicării acestei biserici fiindu-i încredințată Preacucernicului Părinte Alexandru Horvat. În anul 2004 Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la noul locaş de cult, iar în anul 2009 a fost sfinţită de către Preasfinția Sa şi casa parohială. În urma trecerii fulgerătoare la Domnul a părintelui paroh Alexandru Horvat, la sfârșitul lunii iulie a anului 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a numit ca preot paroh pe Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, apropiat colaborator al părintelui Alexandru Horvat, în calitate de inspector în cadrul sectorului social-filantropic de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului.

În prezent sunt în curs de finalizare lucrările de pictură din interiorul locaşului de cult, nădăjduindu-se ca în perioada următoare biserica să fie târnosită.

Praznicul Botezului Domnului la Catedrala Episcopală din Deva

La 06 ianuarie 2015 Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală ,,Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Deva, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul hunedorean, a vorbit credincioşilor prezenţi despre ,,arătarea Preasfintei Treimi la râul Iordan şi despre faptul că Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său, Iisus Hristos, ne-a dăruit înfierea spre mântuirea noastră, alături de iertarea păcatelor”.

La final, soborul slujitor a ieşit în curtea Catedralei Episcopale unde Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, a oficiat Sfinţirea cea Mare a Apei.

Boboteaza la românii din Ungaria

Praznicul Împărătesc al Botezului Domnului, 6 ianuarie 2015, cunoscut în popor ca „Boboteaza,” este o zi de mare sărbătoare, așteptată cu multă bucurie sufletească și de către românii ortodocși din Ungaria.

Potrivit obiceiului, Preoții aparținând Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria merg în zilele premergătoare Praznicului pe la casele oamenilor cu Botezul, stropind gospodăriile acestora cu Agheasmă Mare și fiind așteptați de credincioși cu sufletele deschise și cu lumânare în mână, care în felul acesta, în duh de sărbătoare, primesc binecuvântarea pe care Biserica Dreptmăritoare Străbună o împarte la început de An Nou civil tuturor credincioșilor săi, informează Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Punctul culminat al Sărbătorii îl constituie Sfânta Liturghie din însăși Ziua Praznicului, la care credincioșii participă în număr mai mare, chiar dacă el cade de cele mai multe ori peste săptămâna, pentru că la sfârșitul Sintei Liturghii în toate bisericile se face sfințirea Agheasmei Mari, pe care aceștia o primesc cu multă credință și bucurie, ca pe o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu și o păstrează pentru tot timpul anului ca pe un dar de mare preț.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, a săvârșit Sfânta Liturghie și sfințirea Agheasmei Mari în Paraclisul Episcopal din Giula, după care a făcut sfințirea viețuitorilor, a birourilor administrative, a locașurilor de cult, chiliilor și tuturor clădirilor din incinta Reședinței Episcopale, la fel ca în fiecare an.

Și la slujbele săvârșite în cele două biserici ortodoxe românești din Giula, orașul care găzduiește atât Reședința Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, cât și sediile principalelor instituții ale comunității istorice a românilor din Ungaria, au participat mulți credincioși, între care s-a numărat și Domnul Florin Trandafir Vasiloni, Consulul General al României la Giula.

În felul acesta, Praznicul Bobotezei și Sărbătoarea Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, care încheie practic seria Sfintelor Sărbători de iarnă, inaugurate de Nașterea Domnului, constituie și pentru românii din Ungaria nu doar un binecuvântat prilej de ales popas duhovnicesc la început de An Nou, ci și un mijloc concret de perpetuare a tradițiilor sfinte ale Poporului Român, care îi ajută la menținerea spiritualității ortodoxe și a identității naționale românești, în locurile rânduite lor spre viețuire de Pronia Divină.

Botezul Domnului la Sediul Eparhial de la Roma

Marți, 06 ianuarie 2015, la praznicul Botezul Domnului, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul Adormirea Maicii Domnului de la Sediul Eparhial.

După Sfânta Liturghie s-a făcut o procesiune în fața sediului Episcopiei și a avut loc slujba de sfințire a apei – Agheasma Mare.

La sfârșit toți credincioșii au luat binecuvântare și apă sfințită.

Praznicul Botezului Domnului la Marea Nordului

Marți, 6 ianuarie 2015, de Praznicul Botezului Domnului, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie al Europei de Nord a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi în biserica românească din orașul Göteborg, Suedia, după cum informează site-ul episcopiascandinavia.se.

În cadrul Liturghiei, s-a organizat o procesiune, cu prapori și icoane, în apropierea bisericii, pe țărmul Mării Nordului, unde credincioșii au fost binecuvântaţi cu Aghiasma Mare. Potrivit Tradiţiei ortodoxe, arhiereul a aruncat Sfânta Cruce în apă, fiind ridicată de George Bumbar, unul dintre cei şase tineri care au intrat în apa mării pentru aducerea Sfintei Cruci. Fiecare dintre cei şase voluntari care au împlinit această frumoasă rânduială, de a intra „în repejunile Iordanului Scandinav”, au primit din partea Preasfințitului Macarie mai multe daruri.

Ierarhul a arătat că aruncarea şi scoaterea crucii din apă la Praznicul Botezului Domnului, semnifică intrarea şi ieşirea lui Hristos din apa Iordanului pe care o sfinţeşte cu propriul Său trup. Apa fiind seva universului şi a tuturor elementelor cosmice, întregul univers primeşte sfinţirea, după cum arată una dintre cântările praznicului: Hristos S-a botezat, El iese din apă şi odată cu El, purifică lumea întreagă. Prin puterea credinței, a iubirii și evlaviei lor, cei care au intrat în apa mării pentru a ridica Crucea de Bobotează, simbolizează intrarea Apostolului Petru în Marea învolburată a Galileii pentru a se atinge de Hristos, Izvorul sfințirii și al bucuriei, a mai spus episcopul românilor din Europa de Nord.

În anii precedenți, Preasfințitul Episcop Macarie a participat de Praznicul Bobotezei la procesiunile de ridicare a Crucii în orașele suedeze de pe țărmul Mării Nordului, dar și în orașul norvegian Bergen la Marea Norvegiei și în Copenhaga, la Marea Baltică.

În după-amiaza sărbătorii Botezului Domnului, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a vizitat în Göteborg, mai mulți enoriași foarte bolnavi, aflați în spital sau la domiciliul lor, pe care i-a binecuvântat cu Aghiasma Mare.

Liturghie arhierească în parohia Solsona, filia Guissona

Marele praznic al Botezului Domnului a adunat mulțime de credincioși în biserica din localitatea Guissona, filie a parohiei ortodoxe române din Solsona. Aceștia au trăit bucuria duhovnicească de-al avea în mijlocul lor pe Preasfințitul Episcop Timotei, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

Sfânta Liturghie a fost săvârșita de Preasfințitul Timotei împreună cu Părintele Paroh Sfârlea Dan Aurelian, iar la finalul slujbei, conform rânduielii, a fost săvârșită Sfințirea Mare a Apei (Aghisma Mare), urmată de cuvântul de învățătură al Preasfinției Sale, care a subliniat împortanța acestei minunate zile precum și efectele binefăcătoare ale Aghiasmei pentru cei care o primesc cu credință.

Sărbătoare la parohia Iosefin

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ioan, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, a slujit de sărbătoarea Botezului Domnului la biserica „Naşterea Maicii Domnului” a parohiei Iosefin. Aici, Ierarhul a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi Slujba Aghiasmei celei Mari, în prezenţa a numeroşi enoriaşi, înconjurat de soborul slujitorilor acestei parohii.

Boboteaza la Catedrala episcopală din Baia Mare

La Baia Mare, în Catedrala episcopală „Sfânta Treime”, mii de oameni au participat în ziua praznicului Botezului Domnului la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. Pe esplanada locaşului de cult, Preasfinţia Sa a oficiat apoi, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, slujba de sfinţire a apei, informează TRINITAS TV.

Anul acesta au fost pregătite pentru credincioşii băimăreni 5.000 de recipiente pentru Agheasmă Mare.

Comentarii Facebook


Știri recente