Sărbătoare la Palatul Patriarhiei

În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, astăzi, 30 septembrie 2011, cu ocazia împlinirii a patru ani de la întronizarea în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc un moment festiv la care au participat ierarhi, membri ai Sfântului Sinod și oficialități locale și centrale.

În deschiderea evenimentului, dl. Consilier de Stat, Claudiu Constantin Dinu a dat citire mesajului Președintelui României, dl. Traian Băsescu, cu ocazia acestui moment aniversar:

Preafericirea Voastră,

Am deosebita onoare de a vă adresa urările mele cele mai calde cu prilejul aniversării întronizării ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Sub păstorirea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română se bucură de o prezență rodnică în societatea noastră, promovând și ilustrând participarea, cu demnitate și responsabilitate, la binele comun. O dovedesc în mod special programele sociale și educaționale pe care Patriarhia Română le desfășoară, solidară, în această perioadă marcată de dificultăți economice și sociale, cu cei ce au nevoie de sprijinul, de îndrumarea și grija noastră.

Consider, Preafericirea Voastră, că prin programele formative precum „Alege școala!”, a căror inițiere și dezvoltare la nivelul întregii Biserici vi se datorează, Ortodoxia românească demonstrează preocuparea constantă față de tineri, al căror viitor depinde în primul rând de asigurarea unei educații de calitate, și confirmă disponibilitatea de a coopera cu instituțiile publice și reprezentanții societății civile, în spiritul eficienței și al durabilității.

Ca șef al Statului, aș dori să exprim, de asemenea, aprecierea față de contribuția Patriarhiei Române la consolidarea unei prezențe demne și responsabile a românilor în Europa și în întreaga lume, prin exprimarea identității spirituale a românilor ortodocși, reflectată și prin deschiderea ecumenică, prin asumarea fără echivoc a unei contemporaneități cu parcursul istoric al națiunii, prin promovarea respectului și al cunoașterii reciproce. De aceea, sunt convins că experiența și clarviziunea pe care Biserica Ortodoxă Română a dovedit-o în ultimii patru ani îi vor menține receptivitatea și implicarea pentru soluționarea problemelor dificile ale perioadei istorice pe care o traversăm.

Vă rog să primiți, Preafericirea Voastră, expresia celei mai alese prețuiri cu prilejul acestui moment aniversar, împreună cu urările mele de sănătate, viață îndelungată și arhipăstorire rodnică a Patriarhiei Române.

Întru mulți și fericiți ani!

Traian Băsescu

Președintele României

De asemenea, dl Secretar de Stat, Adrian Lemeni a dat citire mesajului Prim-ministrului României, dl. Emil Boc:

Preafericirea Voastră,

Sărbătorirea a patru ani de la întronizarea Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române îmi oferă prilejul de a vă încredința că Guvernul României respectă rolul semnificativ al Bisericii Ortodoxe Române în istoria neamului românesc și, în același timp, de a exprima prețuirea pe care ne-o inspiră slujirea Bisericii în contextul actual, sub îndrumarea Întâistătătorului ei.

Implicarea activă și dinamică a Preafericirii Voastre în importante activități pastoral-misionare, social-filantropice și cultural-educaționale pe care Biserica Ortodoxă Română le desfășoară atât în țară, cât și în rândul românilor din afara granițelor, contribuie în egală măsură la edificarea unei vieți mai bune în societate și la păstrarea identității spirituale naționale.

De asemenea, marile schimbări economice, tehnologice, sociale, de viziune asupra lumii din perspectiva sacrului și profanului, ca și intensificarea ritmului în toate planurile vieții contemporane fac cu atât mai evident rolul complex al Preafericirii Voastre în consolidarea relației dintre teologie, cultură și știință, în dialogul ecumenic și interreligios, în promovarea legăturii profunde între viața spirituală și acțiunea socială, între familia eclesială și familia popoarelor. Toate acestea au sensul de a ține trează conștiința unor imperative în fața noilor provocări: cel al dialogului și cel al cooperării comune între culte, astfel întărindu-se și prestigiul Bisericii Ortodoxe Române acasă și în lume.

De aceea, omagiem personalitatea și stăruința Preafericirii Voastre întru acestea, cât și întru păstrarea spiritualității generoase a poporului român, perpetuarea acesteia, hrănirea încrederii și speranței noastre.

Guvernul României rămâne un partener loial al Bisericii Ortodoxe Române și al tuturor cultelor recunoscute din țara noastră în toate proiectele menite să cultive valori și să aducă o viață mai bună categoriilor sociale vulnerabile, în primul rând, dar și nouă, tuturor.

Vă dorim, Preafericirea Voastră, cu ocazia acestui moment de cinstire a Bisericii Ortodoxe Române, mulți ani cu bine în harul și menirea pe care le aveți!

EMIL BOC

În continuare, Preasfințitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal a arătat că acest moment de mare bucurie din viața Bisericii Ortodoxe Române este un bun prilej de a face o evaluare a activităților desfășurate de sectoarele Administrației Patriarhale, precum și de cele ale Arhiepiscopiei Bucureștilor sub îndrumarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în calitatea Sa de Patriarh și de Arhiepiscop al Bucureștilor. De aceea Preasfinția Sa a prezentat câteva dintre cele mai importante realizări din cadrul sintezelor privind activitățile Patriarhiei Române și ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, sinteze ce au fost publicate în ediția de astăzi a „Ziarului Lumina”.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Ciprian Câmpineanul a prezentat volumul Credință pentru fapte bune, apărut recent la Editura BASILICA a Patriarhiei Române și care ilustrează implicarea Părintelui Patriarh Daniel în lucrarea pastoral-misionară a Bisericii.

Totodată, a fost prezentat un film documentar realizat de Televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române care prezintă lucrările de execuție din ultimul an ale Catedralei Mântuirii Neamului.

La final, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a mulțumit tuturor celor care au transmis mesaje de felicitare, precum și celor care au contribuit la organizarea acestui moment. Preafericirea Sa a mai arătat că astăzi este sărbătorit și Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor care împlinește 10 ani de la hirotonie.

Comentarii Facebook


Știri recente