Sărbătoare la Biserica „Buna Vestire” din Oradea

În Duminica a cincea după Paști, a Samarinencei, 29 mai 2016, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în Parohia „Buna Vestire” din Oradea, cu prilejul finalizării lucrărilor de restaurare și înfrumusețare a sfântului lăcaș. Ierarhul a binecuvântat rodul ostenelilor Părintelui Paroh Ioan Marian și ale credincioșilor din această parohie și a săvârşit Sfânta Liturghie, în sobor de preoţi şi diaconi. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oficiat și sfințirea unei noi troițe, ridicate în curtea bisericii, a precizat Pr. Cristian Rus.

În predica rostită după citirea Pericopei Evanghelice de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Ierarhul Oradiei a subliniat că perioada de timp din cursul anului bisericesc cuprinsă între Învierea Domnului şi Pogorârea Sfântului Duh nu este doar o perioadă în care ne exprimăm bucuria pentru biruinţa Domnului Iisus Hristos asupra păcatului şi a morţii, ci este, totodată, şi o perioadă în care Biserica, prin pericopele evanghelice rânduite a se citi în acest răstimp, şi mai ales prin Evanghelia din Duminica Samarinencei, ne pregăteşte duhovniceşte pentru sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh:

Pericopa evanghelică de astăzi, ce ne-a relatat întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă la fântâna Patriarhului biblic Iacob, ne vorbește despre Sfântul Duh, Apa cea vie spre viața cea veșnică, Apa ce izvorăște din Tatăl și se dă lumii prin Fiul și din Care dacă cineva bea nu mai însetează niciodată, pentru că Se preface, în cel care curge, în izvor de apă vie spre viața cea veșnică. Iar viața cea veșnică este o viață duhovnicească, o viață în Duhul Sfânt, în care cel care crede și se botează în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, primind pecetea darului Sfântului Duh, și crescând, apoi, duhovnicește pe parcursul întregii sale vieți pământești, se învrednicește, prin lucrarea harului Duhului Sfânt, să ajungă la viața cea veșnică, în Duhul Sfânt, împreună cu Fiul, în slava Tatălui.

Dacă am luat aminte la cuvintele care s-au citit, ne putem da seama, din dialogul dintre Mântuitorul Iisus Hristos și femeia samarineancă, că este vorba de o altfel de apă, de apa cea duhovnicească. Atunci când femeia samarineancă Îi cere Domnului Hristos apa aceasta, ca să nu mai înseteze în veac și să nu mai vină la fântână să ia apă, El îi spune femeii, în puține cuvinte, fără să o judece, un rezumat al vieții ei. Așadar, nu este vorba despre o apă ca cea de care avem noi nevoie pentru trup, ca să îi potolim setea, ci este apa pentru suflet, apa cea duhovnicească de care are nevoie sufletul nostru ca să rămână în comuniunea de dragoste cu Dumnezeu, a mai spus Preasfinția Sa.

La final, Părintele Dorel Octavian Rus, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului, a rostit cuvântul de bun venit Ierarhului, făcând o prezentare istorică a bisericii Buna Vestire din Oradea, arătând frumoasa lucrare pastoral-misionară și administrativ-gospodărească realizată de Părintele Ioan Marian, împreună cu părintele coslujitor și credincioșii parohiei. Apoi, Părintele paroh Ioan Marian a mulţumit Ierarhului pentru grija şi dragostea părintească pe care o arată preoţilor şi dreptcredincioşilor acestei parohii şi pentru prezenţa în mijlocul comunităţii pe care, din încredinţarea Chiriarhului, o păstoreşte din anul 2010.

Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei, în cuvântul rostit, a felicitat pe cei doi preoţi pentru frumoasele împliniri şi înnoiri ce s-au realizat în ultima vreme la sfântul lăcaş şi pe bunii credincioşi ai parohiei pentru aleasa lucrarea ce o săvârşesc în mărturisirea credinţei noastre strămoşeşti în acest cartier central al Oradiei.

Biserica „Buna Vestire” din Oradea a fost construită din cărămidă în anul 1770, servind ca biserică militară, devenind apoi biserică de enorie. În ultimii ani, prin grija părintelui paroh Ioan Marian şi a părintelui coslujitor Laurian Lucian, împreună cu membrii consiliului şi comitetului parohial, au fost întreprinse ample lucrări de restaurare, înfrumuseţare şi amenajare în interiorul sfântului lăcaş, la demisolul acestuia, la exterior, precum şi pe terenul din jurul bisericii. Au fost înlocuite geamurile şi uşile bisericii, s-a înlocuit pardoseala din Sfântul Altar, s-a înnoit mobilierul bisericesc, s-au montat două candelabre mari noi, s-a renovat sacristia şi s-au înnoit vasele liturgice şi veşmintele preoţeşti. De asemenea, s-a introdus încălzirea centrală în sfântul lăcaș. Acoperișul și exteriorul bisericii au fost refăcute complet, a fost amenajat parcul bisericii şi gardul exterior. A fost construit un nou lumânărar și s-a înălțat o troiță din lemn. Totodată, biroul parohial, unde este păstrată biblioteca şi arhiva parohială, a fost complet renovat.

 

Comentarii Facebook


Știri recente