Sacerdotul muzicii bisericeşti din Oltenia

Tradiţia muzicii bisericeşti din Oltenia se leagă în mare parte de numele său. Ilustra sa activitate, marcată prin sute de pagini de cercetare bine documentată cu zeci de cărţi şi volume de cercetare, participă şi astăzi la ridicarea şi îmbogăţirea patrimoniului nostru muzical bizantin. La patru ani de la trecerea la Domnul, părintele profesor Alexie Buzera rămâne prezent în memoria ucenicilor, colegilor de breaslă şi credincioşilor care i-au ascultat glasul şi povaţa duhovnicească.

În anul 2011, la data de 20 ianuarie, Dumnezeu chema la Sine pe unul dintre cei mai reprezentativi profesori de muzică bisericească din Oltenia, preotul Alexie Buzera. Ostenitor la catedra Şcolii de Cântăreţi şi Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie Teologul“ din Craiova şi mai apoi la Facultatea de Teologie din Cetatea Băniei, dascălul-protopsalt a purtat totdeauna în suflet o dragoste neţărmurită pentru cântarea cea îngerească a Bisericii noastre. Şi-a pus toată energia în munca de la catedră şi în lucrarea de cercetare, pe care a întocmit-o cu mare responsabilitate, mereu aprins să scoată la lumină tradiţii care zăceau de mult sub colbul vremii. Într-un cuvânt, preotul Buzera a fost un „explorator“ al frumuseţilor perene ale muzicii bisericeşti, pe care le socotea în strânsă legătură cu tradiţia cântului popular românesc.

Pentru toată osteneala sa, facem astăzi smerită aducere aminte despre personalitatea şi opera marelui nostru înaintaş, fiind totodată încredinţaţi că modelul său va fi în continuare viu şi pilduitor pentru iubitorii muzicii noastre bisericeşti. În acest sens, expunem mai jos câteva spicuiri din dialogurile purtate cu pr. prof. Alexie, publicate în numerele anterioare ale „Ziarului Lumina“.

Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente