Să nu ne lenevim deoarece vom da seama de felul în care am împlinit voia lui Dumnezeu în viaţa noastră, atenţionează Patriarhul Daniel

Patriarh_Paraclic (2)

Patriarhul Daniel a chemat în această duminică la responsabilitate în ceea ce priveşte lucrarea noastră pământească în via lui Hristos care este Biserica. Vom da seama, a spus Preafericirea Sa, de modul în care am predicat sau am ascultat Evanghelia, am săvârşit sau primit Sfintele Taine, am ajutat pe alţii sau am primit ajutorul lor, adică vom da seama de felul în care am împlinit sau nu voia lui Dumnezeu în viaţa şi lucrarea noastră.

În omilia rostită în paraclisul istoric al Reşedinţei Patriarhale, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a explicat că mântuirea depinde de modul responsabil în care ne-am trăit viaţa, în raport cu poruncile evanghelice, dar şi de rodirea noastră duhovnicească.

Fiecare dintre noi va răspunde în faţa lui Dumnezeu, „Stăpânul viei”, potrivit roadelor duhovniceşti pe care le oferim Lui prin lucrarea noastră luminată şi ajutată de harul Său, a spus Preafericirea Sa în cuvântul din data de 3 septembrie 2017.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat că Dumnezeu nu încalcă libertatea nimănui, nu mântuieşte pe nimeni forţat. Avem libertate şi trebuie să o folosim dacă dorim să intrăm Împărăţia Cerurilor. Dumnezeu doreşte să împlinim voia Lui în mod liber.

Evanghelia ne arată cât de mult respectă Dumnezeu libertatea noastră de acţiune, a spus Patriarhul Daniel. El ne dăruieşte libertate, ca noi în mod liber să împlinim voia Lui, să alegem între a fi credincioşi şi recunoscători sau a fi necredincioşi şi nerecunoscători. Să alegem între a fi lucrători cinstiţi şi buni, sau lucrători vicleni şi răi.

Făcând referire la textul evanghelic citit astăzi la Sfânta Liturghie în care a fost prezentată pilda lucrătorilor răi, Preafericirea Sa avertizat că nu trebuie să punem stăpânire pe Biserică socotind „Via Domnului”, adică Biserica lui Hristos, ca şi cum ea ar fi proprietatea noastră personală.

Să nu ne facem stăpâni în casa Stăpânului. Să nu lucrăm în Biserica lui Hristos contrar Evangheliei lui Hristos, a fost îndemnul său.

Faptul că via din pilda de astăzi simbolizează Împărăţia Cerurilor, iar lucrătorii viei sunt cei chemaţi de Dumnezeu la lucrarea sfântă de a pregăti intrarea oamenilor în Împărăţia Lui, a fost un alt aspect evidenţiat de Patriarhul Daniel în omilia Sa.

La această lucrare El cheamă pe unii oameni să devină slujitori, lucrători în via Domnului. Iar dacă lucrarea aceasta nu se face după voia lui Dumnezeu, a spus Patriarhul Daniel, cei care nu lucrează bine nu vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu, şi nici nu vor putea zădărnici planul Lui de mântuire a lumii. 

Chemarea de a fi lucrător în via Domnului pentru a duce la împlinire planul de mântuire a oamenilor, este un privilegiu a spus Patriarhul. Însă, a adăugat acesta, dacă nu răspunzi chemării sau preferinţei lui Dumnezeu pentru tine, El cheamă la slujire pe alţii mai vrednici decât tine, cheamă lucrători cinstiţi şi smeriţi, lucrători harnici şi buni, care nu au viclenie şi lăcomie în suflet.

Acest lucru se întâmplă, pentru că planul Lui trebuie să se împlinească întocmai, întrucât iubirea Lui milostivă pentru întreaga umanitate este mai tare decât răutatea demonilor şi a oamenilor. 

Această misiune implică o reponsabilitate mare, însă şi multă bucurie duhovnicească. Clericii au în plus faţă de mireni răspunderea pentru mântuirea sufletelor credincioşilor încredinţaţi lor spre păstorire, însă, a spus Patriarhul, să ne bucurăm de darul chemării noastre la o lucrare sfântă a lui Dumnezeu pentru oameni, iar pe de altă parte, să ne cutremurăm de marea răspundere pe care o avem pentru lucrarea sfântă şi mântuitoare la care am fost chemaţi.

Foro Credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente