Rugăciune și fapte bune sub milostivirea Maicii Preciste

Biserica „Maica Precista” din Ploiești, situată în plin centru istoric, administrativ și cultural al orașului, este una dintre cele mai cunoscute și mai frumoase biserici ale acestei urbe. Părintele protoiereu Ștefan Mușat, parohul bisericii, împreună cu ceilalți slujitori și cu obștea credincioșilor râvnitori împletesc aici bucuria Liturghiei cu respectul față de istoria acestor locuri și cu grija deosebită față de semeni.

Închinată „Celei mai cinstite decât heruvimii și mai mărite fără de asemănare decât serafimii”, biserica aflată pe Strada Armoniei nr. 3, colț cu strada Mihai Bravu și vizavi de casa-monument istoric Mihail Kogălniceanu, întâmpină pe tot călătorul căutător de liniște și taină cu turlele sale zvelte, cu frumosul pridvor deschis, susținut de 12 coloane de piatră.

Deși se află într-un amplu proces de consolidare și restaurare, lăcașul păstrează în interior deosebită ordine și rânduială, specifice spațiului eclesial. Peste 7 ani va fi sărbătorit bicentenarul, iar părintele paroh Ștefan Mușat, sprijinit de fiii duhovnicești ai parohiei și de instituții din oraș, își dorește ca la ceasul acestei sărbători biserica să fie înfățișată înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor ca o adevărată mireasă a lui Hristos. După întocmirea documentației și obținerea tuturor aprobărilor necesare, lucrările de consolidare au început în noiembrie 2012 sub coordonarea arhitectului Călin Hoinărescu și a inginerului structurist Zoltan Sandor, oameni cu frică de Dumnezeu, care au grijă ca lucrările să se desfășoare cu multă responsabilitate după normele europene cele mai noi. S-a pornit de la fundație, aceasta fiind îmbrăcată într-un corset de fier și beton. S-a turnat centura de jos și se face un acoperiș fals, sub care se poate lucra în continuare în liniște la realizarea noului acoperiș și la consolidarea întregului edificiu fără a exista pericolul ca ploaia să se infiltreze și să afecteze frumoasa pictură a lui Iosif Kebar. „Am o prețuire deosebită pentru credincioșii noștri, care participă în număr foarte mare la sfintele slujbe, și îmi plec fruntea în fața acestor inimoși oameni care în vremurile atât de grele pe care cu toții le petrecem mai găsesc resurse de voință sufletească și dărnicie ca să sprijine lucrările sfintei biserici”, ne-a spus pr. protopop Ștefan Mușat.

În cei aproximativ 200 de ani de existență, biserica-monument istoric păstrează tainic între zidurile ei istoria multor evenimente care s-au petrecut aici. Existența ei este cu mult mai veche decât anul inscripționat în pisania de deasupra ușii de la intrare: „Acest sfânt lăcaș s-a zidit la anul 1820, mai 10”, fapt dovedit de existența unei biserici din lemn, anterioare celei de zid, lucru confirmat și de Catagrafia bisericilor și preoților din Ploiești la anul 1810, aparținând Mitropoliei Ungrovlahiei și realizată în timpul păstoririi mitropolitului Ignatie.

De-a lungul vremii, în această biserică și-au plecat genunchii țarul Rusiei Alexandru al II-lea, care a petrecut Sfintele Paști ale anului 1877 în Țara Românească, precum și multe alte personalități. În clădirile din imediata apropiere a bisericii era încartiruită întreaga delegație a țarului. În perioada șederii lor aici, 25 mai – 13 iunie, s-au sărbătorit Paștile, iar Alexandru al II-lea, om cu multă evlavie, s-a dus la Biserica „Maica Precista” pentru a asculta slujbele ținute de preoții slujitori de aici. A fost atât de impresionat de credința românilor, de frumoasa slujire a preoților, de cuvintele care îi pătrundeau adânc în suflet, încât și-a adus aici toți militarii care îl însoțeau pentru Împărtășanie. Unul după altul, soldații Imperiului Țarist au luat Sfânta Împărtășanie de la preoții ploieșteni. Țarul Alexandru al Rusiei a vrut să păstreze vie această amintire. De aceea, a hotărât să doneze bisericii în care se simțise atât de aproape de Dumnezeu mai multe obiecte pe care a pus să se inscripționeze acest text: „În amintirea înaltei șederi în acest oraș a suveranului împărat al întregii Rusii, Alexandru al II-lea, de la 25 mai – 13 iunie 1877, pe timpul Războiului ruso-turc. Donat Bisericii cu hramul «Adormirea Maicii Domnului» din Ploiești.”

Icoana Maicii Domnului cu trei mâini

Printre numeroasele donații s-a numărat și icoana Maicii Domnului cu Pruncul. Lucrată în aur și argint, aceasta este deosebită prin faptul că Născătoarea de Dumnezeu este reprezentată având trei mâini. Despre faima acestei icoane, existentă încă din anii aceia, a auzit și Mihai Eminescu. În drumul său spre Iași, la un an de la donarea icoanei, poetul românilor s-a oprit la Ploiești, în bisericuță, și a participat la slujba de Înviere. În amintirea acestui moment, în curtea bisericii dăinuie și astăzi bustul poetului național. Pentru a se închina la această icoană și pentru a se ruga în acest lăcaș a venit și Mihail Kogălniceanu, care a locuit o vreme lângă Biserica „Maica Precista”, iar peste ani, actorul Toma Caragiu, ploieștean și el, a venit aici să aducă prinosul său de rugăciune Maicii Domnului.

Cunoscută mai ales pentru această icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu trei mâini, această biserică adună și astăzi zilnic foarte mulți credincioși, care vin aici și se roagă vasului ales în care S-a pogorât și S-a întrupat Mântuitorul lumii să le lumineze viața lăuntrică și să reverse asupra lor bucurie, pace și bună înțelegere în familiile lor, știind că Preasfânta Feciară pe toate le poate câte le voiește. Această icoană mult iubită a fost restaurată cu măiestrie anul trecut de pictorul Dan Ivanovici. În patrimoniul bisericii se mai află tot ca dar de la țar un set de sfinte vase, precum și alte obiecte liturgice.

Brațele filantropiei deschise către toți

Pe lângă slujbele zilnice și dialogurile duhovnicești cu credincioșii se continuă aici tradiția activităților social-filantropice și culturale, comunitatea credincioșilor fiind în strânsă legătură cu mai multe așezăminte pentru copii și bătrâni, unde merg în vizită săptămânal, sau ocazional, cu daruri. Unii elevi cu probleme financiare sunt susținuți pentru a-și continua studiile, iar elevii merituoși primesc burse speciale pentru performanță. O colaborare constantă există cu Centrul de copii „Concordia”, iar un credincios foarte milostiv susține programul filantropic prin care bătrânii neputincioși ai parohiei primesc în fiecare joi o masă caldă acasă.

„Dumnezeu ne aduce înainte pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. Săptămânal ajutăm foarte mulți oameni. Nu refuzăm pe nimeni, pentru că avem model pe Mântuitorul Hristos cel Atotmilostiv și am învățat din experiența vieții că, dăruind, primești mai mult, nu doar pentru tine, ci pentru comunitate. Arătându-ți și manifestându-ți dragostea, câștigi un suflet care poate s-ar pierde copleșit de greutățile vieții”, ne-a spus pr. Ștefan Mușat.

În prezent au loc aici multe manifestări religios-culturale, iar în viitor se dorește ridicarea unui complex socio-cultural pentru copii și tineri studenți, precum și a unui muzeu eclesial.

(Articol publicat în Ziarul Lumina din 2 august 2013, apărut sub semnătura Diac. Ciprian Bâra)

Comentarii Facebook


Știri recente